Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія. Політекономія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ринок цінних паперів та фондова біржа

Економічна реалізація фіктивного капіталу здійснюється через економічні відносини АТ шляхом їх емісії і обігу на ринку ЦП.

Основними суб'єктами цих фінансових відносин є АТ, акціонери - інвестори, фінансові, кредитні та інші установи фондового ринку ( ринку ЦП) .

Ринок цінних паперів (РЦП) - механізм взаємодії попиту і пропозиції цінних паперів, що регулює відносини між суб'єктами купівлі-продажу акцій, облігацій та їхніх похідних інструментів (рис. 14.4).

Ринок цінних паперів поділяють на первинний і вторинний Суб'єктами РЦП є: - акціонерні товариства;

 • - фізичні особи;
 • - фінансові посередники.

На первинному ринку ЦП відбувається розміщення нових випусків ЦП. Найпоширенішими способами їх розміщення є:

 • - посередництво фірм андерайтерів (фінансові інститути як гаранти розміщення і реалізації ЦП).
 • - продаж варантів (передплатні сертифікати);
 • - торгівля опціонами;
 • - торгівля ф'ючерсами.

На вторинному ринку ЦП здійснюють операції з ЦП особи, що не є їхніми первинними власниками.

Структурним елементом вторинного ринку ЦП є фондова біржа - постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля ЦП.

Членами фондової біржі є:

 • - фізичні особи;
 • - фізичні особи, які мають власну фірму.

Члени фондової біржі поділяються на такі категорії:

 • - брокери (приватні особи, компанії);
 • - дилери;
 • - фахівці бірж (найуніверсальніші посередники).

Фондова біржа має переважно акціонерну форму організації і функціонування. Характерною ознакою ФБ є її некомерційний характер, їй заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Форми доходів біржі:

 • - грошові надходження акціонерів;
 • - біржові збори;
 • - внески;
 • - комісійні відрахування тощо.

На фондовій біржі обертаються тільки цінні папери тих емітентів, що включенні в біржовий список і пройшли процедуру лістингу.

Складовою вторинного ринку є позабіржовий обіг. Він являє собою купівлю-продаж ЦП через посередницькі фірми, обминаючи фондові біржі.

Позабіржовому ринку належить важливе місце в обслуговуванні обігу ЦП. Він має суттєві переваги перед фондовими біржами, а саме:

 • - менш тверді правила регулювання фондових операцій;
 • - неоднорідність ЦП, що обертаються на ньому;
 • - велика гнучкість;
 • - відносна свобода здійснення угод;
 • - здійснення операцій на позабіржовому ринку коштує дешевше, ніж на фондовій біржі. Проте компанії, як правило, прагнуть того, щоб їхніми цінними паперами торгували на біржі. Обіг цінних паперів на біржі підвищує престиж компанії в інвесторів, поліпшує купівлю-продаж паперів на ринку, тобто підвищує їхню ліквідність, поліпшує умови кредитування під заставу цінних паперів.

Формування моделей ринку цінних паперів у нашій країні, їх пріоритетні напрями і принципи цілісності визначені Концепцією функціонування та розвитку фондового ринку України.

Ринок цінних паперів (РЦП)

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) - особливий сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини між суб'єктами з приводу вільного продажу спеціальних грошових документів (цінних паперів), які мають власну вартість

Ринок цінних паперів

Рис. 14.1. Ринок цінних паперів

Цінні папери

Цінні папери (ЦП) - це грошові документи, які визначають взаємовідносини між суб'єктами, що їх випустили, і тими, хто їх придбав

Цінні папери

Рис. 14.2. Цінні папери

Практикум

Основні терміни і поняття

Концентрація капіталу

Централізація капіталу

Картель

Синдикат

Трест

Концерн

Конгломерати

Монополія

Акція

Монополізм

Конкуренція

Олігополія

Акціонерний капітал

Фіктивний капітал

Реальний капітал

Ринок цінних паперів

Дивіденд

Запитання для самоконтролю

 • 1. Назвіть позитивні риси монополії.
 • 2. За яких умов монополія об'єктивно необхідна?
 • 3. Назвіть основні причини виникнення монополій.
 • 4. Організаційні форми економічного монополізму.
 • 5. Антимонопольне законодавство в Україні.
 • 6. Економічна сутність олігополії.
 • 7. Форми функціонування акціонерного капіталу.
 • 8. Що таке фондовий ринок?
 • 9. У чому полягає призначення первинного і вторинного фондового ринку?
 • 10. Які функції виконує фондова біржа?
 • 11. Які суб'єкти функціонують на ринку цінних паперів?
 • 12. Які інструменти використовуються на ринку цінних паперів?

Теми рефератів

 • 1. Фондова біржа як організований ринок цінних паперів.
 • 2. Проблематика формування фондового ринку в Україні.
 • 3. Закономірності виникнення монополій.
 • 4. Державне регулювання фінансового ринку та його необхідність.
 
<<   ЗМІСТ   >>