Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Револьверні кредити фізичних осіб

Револьверні (відновлювальні) кредитні лінії, що надаються фізичним особам кредитними картками, є для позичальників вигідним видом споживчого кредиту.

За револьверного кредитування участь беруть три сторони: банк - емітент кредитної картки (кредитор), позичальник - фізична особа та торговельна організація, що прийматиме картки до розрахунку.

Кредитна відновлювальна лінія обмежується певним лімітом, розмір якого залежить від фінансового стану позичальника, вартості забезпечення.

Для зменшення кредитного ризику за цим видом кредиту банки вимагають, щоб позичальники відкривали страховий депозит.

Кредитна відновлювальна лінія відповідає такому режиму використання: позичальник погашає частину заборгованості за попередніми операціями з карткою, а невикористана частина ліміту його кредитної лінії автоматично відновлюється на відповідну суму, стає доступною позичальникові.

Особливістю українського карткового ринку є те, що 80% усіх платіжних карток - це зарплатні банківські проекти, лише 20% карток придбані добровільно, причому співвідношення дебетних і кредитних карток також становить 80% до 20%.

Порядок надання і погашення довгострокового споживчого кредиту

Споживчі довгострокові банківські кредити в інвестиційну діяльність, що становлять першу групу споживчих кредитів, конкретно можна класифікувати так:

 • • на будівництво індивідуальних житлових будинків із надвірними будівлями;
 • • на купівлю у громадян індивідуальних житлових будинків із надвірними будівлями;
 • • реконструкцію, капітальний ремонт індивідуальних будинків;
 • • будівництво надвірних будівель;
 • • будівництво та купівлю садових будинків;
 • • капітальний ремонт садових будинків і будинків у сільській місцевості;
 • • будівництво гаражів;
 • • купівлю квартир і капітальний ремонт власної квартири;
 • • початковий внесок до житлово-будівельного кооперативу.

Споживчі кредити в інвестиційну діяльність надають на термін від 3-х до 20-ти років, у розмірі 70% кошторисної вартості об'єкта кредитування. Для одержання кредиту позичальник подає такі документи:

 • • індивідуальна заява;
 • • паспорт або документ, що його заміняє;
 • • довідка з місця праці (пенсіонер - пенсійне посвідчення) та інші документи для визначення кредитоспроможності;
 • • документи, що підтверджують забезпечення кредиту (гарантію, поруку, договір страхування або застави майна);
 • • документ, що підтверджує право на пільговий безпроцентний кредит;
 • • інші документи, які вимагають банки, щоб зменшити кредитний ризик.

Разом з тим, для одержання кредиту:

 • • на будівництво індивідуального житлового будинку позичальник подає завірений у встановленому порядку витяг із рішення місцевих органів влади про виділення земельної ділянки під забудову, проект будівництва з кошторисною вартістю, що завірений архітектором;
 • • на будівництво надвірних будівель - довідку місцевої адміністрації про те, що позичальник є власником житлового будинку без надвірних будівель;
 • • на будівництво, капітальний ремонт садових будиночків - довідку з правління садівничого кооперативу про членство в ньому;
 • • на придбання квартири в житловому кооперативі - довідку про членство в житловому кооперативі.

Надання кредиту здійснюється в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів позичальника, рідше – готівкою.

Погашення кредиту здійснюється у строки, передбачені у кредитному договорі. Нарахування процентів може здійснюватись за методом простої процентної ставки, у цьому разі сума щорічних нарахувань визначається за формулою:

(4.19)

де 5 - сума процентів; Р - сума кредиту; г - річна процентна ставка доходу.

Через п років сума доходу дорівнює:

(4.20)

У разі використання актуарного методу (методу складного процента) у розрахунок береться фактор часу, який характерний тим, що абсолютна сума доходу, що нараховується у ближчий період, менша за абсолютну суму доходу, що нараховується в пізніший період.

Через п років сума доходу дорівнює:

(4.21)

Формами забезпечення такого кредиту можуть бути: застава нерухомості, яка буде придбана за рахунок кредиту, застава іншої нерухомості, цінних паперів, рухомого майна, поруки, гарантії, страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту.

Забезпечення кредиту обов'язково страхується на користь банку.

 
<<   ЗМІСТ   >>