Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні поняття

Правоохоронна функція. Правоохоронні органи. Правоохорона діяльність (щодо забезпечення економічної безпеки держави). Взаємодія правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю. Недержавна правоохоронна діяльність.

Контрольні поняття

 • 1. Охарактеризуйте проблемність єдиного визначення поняття "правоохоронний орган".
 • 2. Як ви розумієте поняття "правоохоронна функція"?
 • 3. Які правоохоронні функції належать до головних, а які до другорядних?
 • 4. Дайте визначення поняттю "правоохоронні органи".
 • 5. Що розуміється під системою правоохоронних органів?
 • 6. Які органи належать до правоохоронних?
 • 7. Назвіть ознаки правоохоронної діяльності.
 • 8. Які ви знаєте види правоохоронної діяльності?
 • 9. Назвіть соціально-правові принципи правоохоронної діяльності.
 • 10. Назвіть організаційні принципи правоохоронної діяльності.
 • 11. Дайте визначення поняттю "правоохоронна діяльність".
 • 12. Якими нормативно-правовими актами регламентується протидія економічній злочинності в Україні?
 • 13. Охарактеризуйте правоохоронну діяльність щодо забезпечення економічної безпеки держави.
 • 14. Які ви знаєте напрями боротьби з економічною злочинністю?
 • 15. Які заходи необхідно вжити для забезпечення належного рівня економічної безпеки?
 • 16. Виконання яких завдань передбачає діяльність правоохоронних органів для боротьби з економічною злочинністю?
 • 17. Назвіть складові системи правоохоронних органів з протидії економічній злочинності.
 • 18. Охарактеризуйте систему органів внутрішніх справ.
 • 19. Які функції покладені на Державну службу боротьби з економічною злочинністю?
 • 20. Назвіть завдання Державної служби боротьби з економічною злочинністю.
 • 21. Яка структура Державної служби боротьби з економічною злочинністю?
 • 22. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність Державної служби боротьби з економічною злочинністю?
 • 23. Назвіть державні органи, які безпосередньо здійснюють боротьбу з організованою злочинністю в Україні, та які беруть участь у цій боротьбі.
 • 24. Охарактеризуйте основні напрями та завдання спеціальних підрозділів для боротьби з організованою злочинністю МВС України.
 • 25. Які завдання здійснюються спеціальними підрозділами для боротьби з організованою злочинністю МВС у сфері боротьби з економічною злочинністю?
 • 26. Які органи проводять досудове розслідування про злочини, вчинені у сфері економіки? Назвіть межі підслідності кожного з цих органів.
 • 27. Назвіть підстави звернення правоохоронних органів до Державної контрольно-ревізійної служби стосовно проведення ревізій та перевірок.
 • 28. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність Служби безпеки України?
 • 29. Охарактеризуйте структуру Служби безпеки України.
 • 30. Які завдання та повноваження має Служба безпеки У країн у сфері забезпечення економічної безпеки?
 • 31. Які передумови створення податкової міліції?
 • 32. Назвіть складові системи податкової міліції.
 • 33. Охарактеризуйте завдання та права податкової міліції.
 • 34. Назвіть основні завдання Державної митної служби у сфері забезпечення економічної безпеки.
 • 35. Якими правами наділено Державну митну службу?
 • 36. Дайте визначення поняттю "взаємодія правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю".
 • 37. Яка існує класифікація форм взаємодії правоохоронних органів? Назвіть найефективніші форми взаємодії.
 • 38. Які ви знаєте принципи та напрями взаємодії правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю?
 • 39. Охарактеризуйте основні форми взаємодії правоохоронних органів залежно від напряму такої взаємодії.
 • 40. Назвіть основні рівні взаємодії правоохоронних органів у сфері боротьби з економічною злочинністю.
 • 41. Якими нормативно-правовими актами регламентується взаємодія правоохоронних органів?
 • 42. Які ви знаєте форми взаємодії правоохоронних органів різних держав світу?
 • 43. Охарактеризуйте розвиток недержавної правоохоронної діяльності в Україні.
 • 44. Які ознаки характерні як державній, так і недержавній правоохоронній діяльності?
 • 45. Чим відрізняється недержавна правоохоронна діяльність від державної?
 • 46. Назвіть основні види недержавної правоохоронної діяльності.
 • 47. Які функції недержавної правоохоронної діяльності?
 • 48. Як держава контролює недержавну правоохоронну діяльність

 
<<   ЗМІСТ   >>