Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Ревізія операцій розрахункових та з оплати праці

Ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами, із постачальниками та покупцями.

Слід перевірити, чи дотримується кожний дебітор встановленого порядку оцінювання дебіторської заборгованості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.

Під час перевірки розрахунків за рахунком 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" слід уточнити правильність ведення аналітичного обліку розрахунків і повноту відображення всіх проведених операцій щодо розрахунків з покупцями й замовниками.

На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" фіксується узагальнена інформація про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселями. Рахунок 36 має два субрахунки: 1) 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"; 2) 362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

На дебеті, рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" показують вартість продажу реалізованої продукції, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації; на кредиті - суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства. Сальдо рахунка - заборгованість покупців і замовників за одержану продукцію.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведуть щодо кожного покупця та замовника і кожного пред'явленого до оплати рахунка.

На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" обліковують безготівкові розрахунки між підприємствами й організаціями за продукцію, товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги. На дебеті цього рахунка показують суми оплачених рахунків на матеріальні цінності, що надійшли (погашення заборгованості), на кредиті - заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги. Рахунок 63 має два субрахунки: 1) 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"; 2) 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

Ревізія розрахунків із підзвітними особами.

Обов'язково перевіряють своєчасність повернення підзвітними особами невикористаних коштів. Готівка, що залишилася у працівника, котрий повернувся з відрядження, має бути здана в касу підприємства на підставі затвердженого авансового звіту протягом трьох днів після дати закінчення відрядження. Видану підзвіт на господарські потреби, але не використані кошти підлягають поверненню не пізніше чергового робочого дня, що йде за днем одержання підзвітною особою завдання й готівки (раніше - в десятиденний строк від дня одержання у підзвіт). У разі виявлення несвоєчасного повернення підзвітних грошей у касу ревізори відносять ці суми на залишок готівки на кінець робочого дня, в якому вони мають бути оприбутковані. Потім перевіряють відповідність визначеного розрахованого залишку грошей на кінець робочого дня й ліміту, що встановлюється установою банку. При визначенні штрафних санкцій суму перевищення збільшують удвічі.

Ревізію розрахунків з підзвітними особами проводять на основі касових документів, затверджених авансових звітів та відповідних реєстрів бухгалтерського обліку (на підприємствах і в господарських організаціях облік розрахунків з підзвітними особами ведуть у журнал і-ордері № 7).

Основну увагу ревізори мають приділити перевірці виправдних документів, доданих до авансових звітів. При цьому слід враховувати, що купівля цінностей у роздрібній торговельній мережі підтверджується чеком та рахунком торговельної організації.

Ревізори під час перевірки розрахунків з підзвітними особами мають також перевірити дотримання порядку видачі грошей у підзвіт, своєчасність здавання в бухгалтерію авансових звітів та залишків підзвітних сум.

Ревізію розрахунків з підзвітними особами проводять суцільним способом у такій послідовності, перевіряючи:

  • - правильність видачі грошей у підзвіт;
  • - законність і доцільність витрачання підзвітних сум;
  • - правильність оформлення авансових звітів і доданих до них документів та своєчасність подання їх у бухгалтерію підприємства;
  • - стан обліку розрахунків з підзвітними особами.
 
<<   ЗМІСТ   >>