Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Послуги з переказу коштів

Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, відносини у сфері переказу коштів регулюються законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про поштовий зв'язок", цим Законом, іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами з інкасо Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами по договірних гарантіях Міжнародної торгової палати та іншими міжнародно-правовими актами з питань переказу коштів.

Згідно Постанови від 29.12.2007 N 496 Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні до переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями належать такі:

 • а) на оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів інших обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів у разі порушення справ за кордоном, у яких позивачем або відповідачем є фізична особа;
 • б) на оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих;
 • в) на оплату витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;
 • г) на оплату участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;
 • г) на оплату витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;
 • д) на оплату зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;
 • е) на оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати і витрати на поховання);

є) на оплату послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України (далі -Національний банк), отриманої в порядку, визначеному Національним банком;

 • ж) на оплату продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;
 • з) на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій;
 • и) платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

і) у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

ї) з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди" заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;

 • й) з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;
 • к) на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів.

Фізична особа для здійснення переказу має подати до банку такі документи:

 • - платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу;
 • - паспорт або документ, що його замінює;
 • - документи, що підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (далі підтвердні документи).

Підтвердними документами для фізичних осіб - резидентів є:

 • - договори (контракти);
 • - рахунки-фактури;
 • - листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб - нерезидентів, повноважних органів іноземних країн;
 • - листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн;
 • - позовні заяви, запрошення (виклики);
 • - документи про родинні стосунки;
 • - інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці.

Підтвердні документи (крім документів про родинні стосунки) повинні містити такі реквізити:

 • - повну назву і місцезнаходження отримувача;
 • - назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ;
 • - назву валюти;
 • - суму до сплати;
 • - призначення платежу.

Для фізичних осіб-нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки.

Не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет.

Офіційні документи, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше.

Під час здійснення переказів фізичними особами - резидентами і нерезидентами на оригіналах підтвердних документів робиться відмітка банку, яка має містити дату здійснення переказу, суму перерахованої іноземної валюти і засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу, або печатки банку. Копії з оригіналів документів, на яких зроблена зазначена відмітка, а також копії документів про родинні стосунки зберігаються в документах дня.

Для отримання переказу фізична особа має подати до банку такі документи:

- заяву на видачу готівки або документ, установлений відповідною

платіжною системою на одержання переказу; ~ паспорт або документ, що його замінює.

Документи на здійснення чи отримання переказу мають містити обов'язкові реквізити, передбачені вимогами нормативно-правового акта Національного банку, який регулює порядок оформлення касових документів.

Якщо виплата переказу, що надійшов в іноземній валюті, здійснюється на бажання клієнта (на підставі його заяви) у гривнях, банк здійснює перерахування іноземної валюти в гривні за курсом банку, що діє на час здійснення операції.

Переказ фізичною особою - резидентом і нерезидентом у межах України іноземної валюти на поточний рахунок в іноземній валюті чи з поточного рахунку в іноземній валюті та переказ нерезидентом національної валюти на поточний рахунок у національній валюті чи з поточного рахунку в національній валюті здійснюються згідно з режимом цих рахунків, передбаченим нормативно-правовим актом Національного банку, що встановлює порядок використання рахунків.

Переказ без відкриття рахунку в межах України для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок за дорученням фізичної особи - резидента і нерезидента здійснюється банком виключно в національній валюті.

Комісійна винагорода за відправлення та виплату переказу стягується виключно в гривнях.

Фізичні особи - резиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:

 • а) у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15 000 гривень в один операційний (робочий) день, - з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів;
 • б) у сумі, що в еквіваленті перевищує 15000 гривень в один операційний день, - виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів.

У разі виїзду за кордон на постійне місце проживання громадяни можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти з власних поточних рахунків без обмеження суми. Підставою для зазначених переказів є пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду. Копії сторінок паспорта або документа, що посвідчує особу, де зазначені прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та відмітка про виїзд на постійне місце проживання, зберігаються в документах дня банку.

Фізичним особам - нерезидентам дозволяється без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті переказувати за межі України суму, що не перевищує в еквіваленті 15 000 гривень в один операційний (робочий) день, на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти.

Перекази в іноземній валюті за межі України з поточних рахунків фізичних осіб - нерезидентів здійснюються без обмеження суми.

Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб - резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їх виплата з цих рахунків здійснюються без обмеження суми.

Іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи - резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 50000 гривень. Якщо сума переказу (переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день, перевищує в еквіваленті 50000 гривень, то банк такий переказ (перекази) у повній сумі зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача.

Банки зобов'язані здійснювати процедуру контролю в режимі реального часу за дотриманням клієнтами встановлених у цих Правилах норм переказів коштів.

Банк відмовляє фізичній особі в здійсненні переказу в разі неподання необхідних для його здійснення документів, визначених цими Правилами.

Якщо переказ здійснюється без відкриття поточного рахунку, то банк зобов'язаний вести журнал обліку здійснених в іноземній валюті переказів за межі України та виплати цих переказів (допускається ведення одного журналу для всіх здійснених (виплачених) переказів в іноземній валюті), а також журнал обліку здійснених у межах України за дорученням фізичних осіб - нерезидентів переказів у національній валюті та виплати цих переказів. Операції з переказу (виплати) коштів обов'язково фіксуються в цих журналах у день їх здійснення.

Журнали ведуться в паперовій або електронній формі. У журналах обов'язково зазначаються: дата, сума та валюта переказу, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює (отримує) переказ, її резидентність, адреса та мета переказу. У разі переказу за межі України зазначаються також країна, у яку перераховуються кошти, найменування отримувача, на користь якого здійснюється переказ.

Якщо журнал ведеться в паперовій формі, то всі його сторінки мають бути пронумеровані, прошнуровані, а остання сторінка журналу має засвідчуватися підписом керівника та головного бухгалтера банку (філії банку), відбитком печатки банку (філії банку). Якщо журнал ведеться в електронній формі, то щодня роздруковуються сторінки з новими записами, які засвідчуються підписом відповідального працівника банку (філії банку). Щомісяця роздруковані сторінки складаються за датами та формуються в брошури, які прошнуровуються, на першій сторінці зазначаються кількість сторінок, початкова й остання дати, остання сторінка брошури засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера банку (філії банку).

Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем вказані в таблиці:

Таблиця 9.1. Міжнародні платіжні системи дозволені в Україні

Міжнародні платіжні системи дозволені в Україні

Банки, залучені до системи міжнародних переказів, пов'язані між собою за допомогою комунікаційних мереж, по яких розпорядження про перекази проходять через відповідні національні платіжні системи. Ці мережі можуть експлуатуватися службами пошти, телеграфу, самими банками (банківські мережі) тощо. Існує ряд спеціалізованих організацій, що діють у цій сфері (наприклад, мережа Western Union, MoneyGram).

Розглянемо детальніше операції на прикладі системи переказів American Express, що має назву MoneyGram [12].

American Express укладає угоду з іноземною юридичною особою про надання цією особою агентських послуг з переказу коштів. Ця особа обслуговує клієнтів у своїй країні, переказуючи їх кошти за кордон та виплачуючи їм переказані з-за кордону суми.

 • 1. Клієнти вносять агентові суми, що належать до переказу (див. рис. 9.14), і суми комісійної винагороди (разом ці суми називаються трастові фонди).
 • 2. Не пізніше наступного робочого дня агент зараховує ці суми на спеціальний трастовий рахунок у банку і сповіщає транзакційний центр про їх надходження (звичайно, якщо агентом є банк, то трастовий рахунок він відкриває у себе).
 • 3. American Express надається право дебетувати цей рахунок
 • 4. Наступного робочого дня American Express виплачує належні суми отримувачам.
 • 5. Щомісячно American Express переказує агенту певний процент від комісійних винагород і відшкодування витрат на проведення транзакцій.

Переказ коштів у системі MoneyGram за кордон

Рис. 9.14. Переказ коштів у системі MoneyGram за кордон

Переказ коштів у системі MoneyGram з-за кордону

Рис. 9.15. Переказ коштів у системі MoneyGram з-за кордону

При переказі коштів з-за кордону (див. рис. 9.15):

 • 1 - American Express інкасує кошти платників.
 • 2 - Переказує їх телеграфом у банк агента.
 • 2а - Одночасно через транзакційний центр American Express сповіщає агента.

З, 4 - Агент дає банку розпорядження виплатити кошти отримувачам.

5 - Щомісячно агент отримує свою частку комісійної винагороди. MoneyGram - це достатньо розвинута система, яка поєднує технології переказів через кореспондентські рахунки між банками різних країн та сплату фізичним особам через поштові відділення в країні отримувача коштів. Підключення до цієї системи не потребує значних початкових вкладень (у спеціальне устаткування, підключення до комп'ютерної мережі, придбання спеціальних програмних продуктів). Крім того, American Express гарантує безкоштовне постачання бланків документів, робочих терміналів тощо на засадах власності на них American Express. Це значно знижує витрати на впровадження та обслуговування системи MoneyGram та сприяє зацікавленості в ній банків, в яких не вистачає вільних коштів, таких як більшість українських банків сьогодні. Однак система MoneyGram має цілий ряд суттєвих недоліків для банку.

По-перше, дуже вузький асортимент послуг. Практично тут застосовується технологія прямого переказу, не розроблено комплекс додаткових послуг та опцій.

По-друге, технологія переказів у системі MoneyGram не дозволяє варіювати між ціною та швидкістю переказу. Як правило, переказ у системі MoneyGram клієнт отримує через 3-4 дні після відправки.

По-третє, і це, мабуть, найголовніше. У системі MoneyGram практикується дуже невигідний для банку-агента порядок сплати комісійної винагороди. Агент, приймаючи кошти для переказу та комісійну винагороду від клієнта, мусить розмістити як суму переказу, так і суму комісійних на спеціальному трастовому рахунку в довіреному банку. American Express має право безумовно дебетувати цей рахунок на всю суму. Частку комісійної винагороди, що належить агентові, American Express сплачує лише протягом наступного місяця після проведення операції. Таким чином, банк безкоштовно кредитує American Express протягом місяця.

По-четверте, відсутність єдиної комп'ютерної мережі системи MoneyGram ускладнює процес комунікації з транзакційним центром та контрагентами і зумовлює додаткові витрати в процесі роботи в системі, що негативно вплине в довгостроковому періоді.

Міжнародна система термінових грошових переказів Western Union дозволяє клієнтам переказувати грошові кошти в будь-яку точку по всьому світу та отримувати їх в пунктах обслуговування грошових переказів Western Union. При відправці грошового переказу йому присвоюється унікальний контрольний номер (10 цифр). Переказ стає доступним до виплати відразу після присвоєння йому контрольного номера. Переказ доступний до виплати протягом 45 днів. 3. Згідно з угодою з компанією Western Union виконуються наступні види операцій: 1. Міжнародні перекази:

 • - відправлення переказів в доларах США і національній валюті;
 • - виплата переказів в доларах США, Євро (тільки з Іспанії, Португалії і регіону Кампанія (Італія)) і національній валюті.
 • 2. Перекази по Україні:
  • - відправлення переказів в доларах США і національній валюті;
  • - виплата переказів в доларах США і національній валюті.
 • 3. Перекази Quick Pay, Quick Cash:
  • - відправлення переказів в доларах США;
  • - виплата переказів в доларах США.

Операція Quick Pay - відправлення грошей в адресу юридичної особи. На території України немає організацій, партнерів Western Union по даній послузі.

Операція Quick Cash - відправлення грошей юридичною особою в адресу фізичної особи. На території України немає організацій, партнерів Western Union по даній послузі.

На даному етапі можлива тільки виплата переказів на адресу фізичної особи.

Операція Will Call - відправка/виплата переказу між фізичними особами.

При відправленні переказу робота з клієнтом здійснюється таким чином:

 • 1. Оператор повинен з'ясувати, в яку країну і місто клієнт має намір відправити переказ, і проінформувати відправника:
  • - про умови грошових переказів по системі Western Union, наведені на зворотному боці бланка "Для відправлення грошей" (в тому числі про валюту, в якій буде виплачений переказ в країні призначення);
  • - про обмеження в країні виплати і додаткові послуги, що надаються системою;
  • - про адресу і режим роботи пункту Western Union, що надає послугу з виплати грошового переказу у вказаному відправником місті, або про неможливість отримання переказу у вказаному місті.
 • 2. Для того, щоб отримати гроші по переказу, Одержувач повинен:
  • - Знати ім'я і прізвище Відправника і їх правильне написання;
  • - Знати країну, звідки прийшов переказ;
  • - Знати приблизну суму грошей (допускається помилка в межах 10 %);
  • - Мати при собі дійсне посвідчення особи;
  • - Підписати квитанцію.

Виключення становить якщо оператор помітив незначну помилку в деталях операції, він може виплатити Одержувачеві кошти за наступних умов:

і. Сума переказу не перевищує 1000 доларів США або еквівалент цієї суми;

 • 2. Одержувач надав дійсне посвідчення особи;
 • 3. ОДНА І лише ОДНА помилка може бути допущена:
  • а) Неправильне написання прізвища або імені Одержувача (але не обидва!) в трьох знаках; але рід прізвища і імені від цього залишається правильним;
  • б) Прізвище та ім'я Відправника і Одержувача переплутані місцями в системі;
  • в) Пропущене друге прізвище Одержувача, якщо Одержувач має подвійне прізвище (наприклад, прізвище батька та матері);
  • г) Ім'я Одержувача є неповним, якщо Одержувач має складне ім'я, але при цьому рід залишається незмінним (наприклад, якщо вказано "Марія" замість "Марія Anna).

Клієнт, виходячи з власних побажань та ціни, може користуватися тим або іншим методом переказу коштів. На сьогоднішній день надання послуг неторгових переказів або платежів в Україні здійснюється переважно в рамках системи компанії "XChange Points/Western Union", що знайшла свою нішу на фінансовому ринку України.

Система Western Union - світовий лідер у цьому виді бізнесу - з'явилась у нашій країні приблизно три року тому. її засновниками стали визнаний лідер міжнародних швидкісних переказів, американська компанія "Western Union- та AT "Українська фінансова група". За три роки роботи агентам західної компанії дочірнє підприємство УФГ вийшло на значні обсяги діяльності. Тепер "XChange Points/Western Union" здійснює понад 1200 міжнародних операцій на місяць у рамках системи Western Union зі швидкісного переказу грошових коштів в Україну та за кордон, маючи близько 23 тисяч власних агентств більше ніж у 90 країнах світу. У ній працює понад 23000 агентів і можливий переказ коштів у будь-яку країну світу.

В Україні відділення "XChange Points/Western Union" успішно працюють у всіх великих містах, включаючи Київ, Львів, Одесу, Ялту, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків. Цю діяльність не слід розглядати як конкурентну банківській. Головне, чим займається компанія, - швидкісний переказ готівкових грошей фізичних осіб та невеликого приватного бізнесу, яким внаслідок не дуже великих обсягів операцій комерційним банкам займатися поки що не цікаво. Люди не бажають чекати, а для невеличких фірм затримка з надходженням коштів є просто небезпечною.

Окрім того, якщо банк може не мати в місці переказу банку-кореспондента, то оператору агентства "XChange Points/Western Union" клієнт повинен просто повідомити суму переказу та місто, де на нього чекає отримувач. У свою чергу, в деяких країнах йому слід представити посвідчення особи, в інших - дати відповідь на кодове запитання, що

 • - виплата переказів в доларах США, Євро (тільки з Іспанії, Португалії і регіону Кампанія (Італія)) і національній валюті.
 • 2. Перекази по Україні:
  • - відправлення переказів в доларах США і національній валюті;
  • - виплата переказів в доларах США і національній валюті.
 • 3. Перекази Quick Pay, Quick Cash:
  • - відправлення переказів в доларах США;
  • - виплата переказів в доларах США.

Операція Quick Pay - відправлення грошей в адресу юридичної особи. На території України немає організацій, партнерів Western Union по даній послузі.

Операція Quick Cash - відправлення грошей юридичною особою в адресу фізичної особи. На території України немає організацій, партнерів Western Union по даній послузі.

На даному етапі можлива тільки виплата переказів на адресу фізичної особи.

Операція Will Call - відправка/виплата переказу між фізичними особами.

При відправленні переказу робота з клієнтом здійснюється таким чином:

 • 1, Оператор повинен з'ясувати, в яку країну і місто клієнт має намір відправити переказ, і проінформувати відправника:
  • - про умови грошових переказів по системі Western Union, наведені на зворотному боці бланка "Для відправлення грошей" (в тому числі про валюту, в якій буде виплачений переказ в країні призначення);
  • - про обмеження в країні виплати і додаткові послуги, що надаються системою;
  • - про адресу і режим роботи пункту Western Union, що надає послугу з виплати грошового переказу у вказаному відправником місті, або про неможливість отримання переказу у вказаному місті.
 • 2. Для того, щоб отримати гроші по переказу, Одержувач повинен:
  • - Знати ім'я і прізвище Відправника і їх правильне написання;
  • - Знати країну, звідки прийшов переказ;
  • - Знати приблизну суму грошей (допускається помилка в межах 10 %);
  • - Мати при собі дійсне посвідчення особи;
  • - Підписати квитанцію.

Виключення становить якщо оператор помітив незначну помилку в деталях операції, він може виплатити Одержувачеві кошти за наступних умов:

і. Сума переказу не перевищує 1000 доларів США або еквівалент цієї суми;

 • 2. Одержувач надав дійсне посвідчення особи;
 • 3. ОДНА І лише ОДНА помилка може бути допущена:
  • а) Неправильне написання прізвища або імені Одержувача (але не обидва!) в трьох знаках; але рід прізвища і імені від цього залишається правильним;
  • б) Прізвище та ім'я Відправника і Одержувача переплутані місцями в системі;
  • в) Пропущене друге прізвище Одержувача, якщо Одержувач має подвійне прізвище (наприклад, прізвище батька та матері);
  • г) Ім'я Одержувача є неповним, якщо Одержувач має складне ім'я, але при цьому рід залишається незмінним (наприклад, якщо вказано "Марія" замість "Марія Анна).

Клієнт, виходячи з власних побажань та ціни, може користуватися тим або іншим методом переказу коштів. На сьогоднішній день надання послуг неторгових переказів або платежів в Україні здійснюється переважно в рамках системи компанії "XChange Points/Western Union", що знайшла свою нішу на фінансовому ринку України.

Система Western Union - світовий лідер у цьому виді бізнесу - з'явилась у нашій країні приблизно три року тому. її засновниками стали визнаний лідер міжнародних швидкісних переказів, американська компанія "Western Union" та AT "Українська фінансова група". За три роки роботи агентам західної компанії дочірнє підприємство УФГ вийшло на значні обсяги діяльності. Тепер "XChange Points/Western Union" здійснює понад 1200 міжнародних операцій на місяць у рамках системи Western Union зі швидкісного переказу грошових коштів в Україну та за кордон, маючи близько 23 тисяч власних агентств більше ніж у 90 країнах світу. У ній працює понад 23000 агентів і можливий переказ коштів у будь-яку країну світу.

В Україні відділення "XChange Points/Western Union" успішно працюють у всіх великих містах, включаючи Київ, Львів, Одесу, Ялту, Донецьк, Дніпропетровськ, Харків. Цю діяльність не слід розглядати як конкурентну банківській. Головне, чим займається компанія, - швидкісний переказ готівкових грошей фізичних осіб та невеликого приватного бізнесу, яким внаслідок не дуже великих обсягів операцій комерційним банкам займатися поки що не цікаво. Люди не бажають чекати, а для невеличких фірм затримка з надходженням коштів є просто небезпечною.

Окрім того, якщо банк може не мати в місці переказу банку-кореспондента, то оператору агентства "XChange Points/Western Union" клієнт повинен просто повідомити суму переказу та місто, де на нього чекає отримувач. У свою чергу, в деяких країнах йому слід представити посвідчення особи, в інших - дати відповідь на кодове запитання, що надіслане відправником. Усе це робиться дуже швидко завдяки високо-мобільним комп'ютерним мережам.

Для вступу в Western Union потрібні початкові вкладення (закупівля техніки, програмних продуктів тощо), а для банку достатньо лише купити програмні продукти Western Union та підключитися до комп'ютерної мережі Western Union.

Послуги системи Western Union:

o Переказ за телефонним наказом (Wïll CaJI Service).

Це най популярніша трансфертна послуга, яка дозволяє одержувачу за кордоном отримати гроші через кілька хвилин після відправки. Клієнт має право зарезервувати переказані гроші, і отримувача буде повідомлено про надходження коштів лише після того, як клієнт дасть наказ агентові Western Union (наприклад, по телефону).

o Прямий переказ (Directed Money Transfer).

Термін переказу - від 1 до А днів. Клієнт може змінити термін переказу (наприклад, до 15 днів), сплативши нижчу ціну за переказ.

o Швидкий збір коштів (Quick Collect).

Цей метод використовується для платежів фізичних осіб зарубіжним юридичним особам. При цьому через кілька хвилин після відправки коштів юридична особа-отримувач, яка перебуває на обслуговуванні Western Union, отримує чек Western Union.

o Переказ зі швидкісною перевіркою (Quick Chek).

Ця послуга надається клієнтам, які регулярно відсилають кошти певним особам за кордон. Це можуть бути: особи, що працюють за кордоном і мають потребу в достатньо швидкому та дешевому способі переказу грошей додому; особи, що сплачують аліменти за кордон, та ін. Клієнт укладає угоду з Western Union про регулярні перекази коштів за кордон, в якій він наводить дані про себе та про отримувача. Повідомлення про надходження грошей приходить отримувачеві через 48 годин після внесення клієнтом суми на переказ. Такий тип переказу гарантує клієнтові низьку ціну операцій, а агентові - гарантовані замовлення.

o Переказ на наступний день (Next-Day Money Transfer).

Проводиться так само, як Will Саll, з тією різницею, що кошти надходять отримувачеві не за кілька хвилин, а на наступний день. Цей різновид переказу в системі Western Union поєднує зручність Wïll Gril- операції з низькою ціною Next-Day Money Transfer.

o Комерційний переказ (Commercial Money Transfer).

Western Union надає організаціям, які підходять за рядом критеріїв (кредитоспроможність, широка клієнтська база тощо), обладнання для переказу коштів своїм клієнтам або працівникам (фізичним особам) за кордон і обслуговує ці перекази.

 
<<   ЗМІСТ   >>