Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі факторно-аналітичного методу

За даними таблиці розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг комерційного доходу від реалізації товарів торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися факторно-аналітичним методом, виходячи з рівня комерційного доходу, що склався в передплановому періоді, та його абсолютної зміни.

Таблиця тис. грн

Показники

Період

1

2

3

4

5

1. Товарооборот:

1610

1644

1712

1887

2085

1.1. Реалізація продовольчих товарів

1127

1200,12

1284

1358,64

1459,5

1.2. Реалізація непродовольчих товарів

483

443,88

428

528,36

625,5

2. Комерційний дохід від реалізації товарів:

316,5

318,4

328,5

332,8

352,8

2.1. Комерційний дохід від реалізації продовольчих товарів

189,9

203,776

206,955

199,68

215,208

2.2. Комерційний дохід від реалізації непродовольчих товарів

126,6

114,624

121,545

133,12

137,592

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

2120

в тому числі продовольчих товарів

1590

Зміна рівня комерційного доходу по непродовольчих товарах (з врахуванням зовнішніх факторів), п.п.

-2,3

Розв'язок

1. Розрахунок рівня комерційного доходу по продовольчих товарах у звітному періоді, тобто у 5-му періоді (Ркдпрм)'-

^=^1°° = — 100 = 14,75°/.,

Щпр* т^ 14595

де КД„рі -комерційний дохід від реалізації продовольчих товарів за 5 рік; ТОпр і - товарооборот продовольчих товарів за 5-й рік.

2. Розрахунок рівня комерційного доходу по продовольчих товарах у базовому періоді, тобто у 1-му періоді (РКДпрб):

ркипрб = ^-ЮО = Ж ■ 100 = 16,85%, тпр6 ТОц,} 1127

де ВДр, - комерційний дохід від реалізації продовольчих товарів за 1 рік;

ТОщі -товарооборот продовольчих товарів за 1 рік.

3. Розрахунок середньої абсолютної зміни рівня комерційного доходу по продовольчих товарах за період (АРкдпр):

.в . ■ Ркдпрзв-Ркдпрб 14,75-16,85

&Ркд пр =---£— =--— = -0,53 п.п.,

л-1 5-1

де и -кількість досліджуваних періодів.

4. Розрахунок прогнозного рівня комерційного доходу по продовольчих товарах у плановому періоді (РкдпртУ-

Ркя"рт = Ркапр" + АРкдпр = 14,75+(-0,53) = 14,22%.

5. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу по продовольчих товарах (КДпрпп):

ТОп^Ркдпрпл 1590-14,22

КД„пт, = —--=-= 226,08 тис. грн,

^"рт 100 100

Де то - плановий обсяг товарообороту по продовольчих товарах.

6. Розрахунок рівня комерційного доходу по непродовольчих товарах у звітному періоді, тобто у 5-му періоді (РКДнепрзв):

*wpm =^^100 = ^^•100 = 22%, КДнепрк 625>5

де Щ„е„Р5 -комерційний дохід від реалізації непродовольчих товарів за 5-й рік; ТОш„р 5 - товарооборот непродовольчих товарів за 5-й рік.

7. Розрахунок рівня комерційного доходу по непродовольчих товарах у базовому періоді, тобто у 1-му періоді (РКДнепр.б.):

Ркдкашб =^^100 = ^-100 = 26,21%, щ„епр.б. ю^ 483

де КДнепрі -комерційний дохід від реалізації непродовольчих товарів за 1-й рік; ТОм„р і - товарооборот непродовольчих товарів за 1 -й рік.

  • 8. Розрахунок середньої абсолютної зміни рівня комерційного доходу по непродовольчих товарах за період (АРкд непрод):
  • 7п~і Ркднепрзв ~ Ркднепр.6. 22 — 26,21 . Л.__

АРкд непр =----— =-= -1,05 пл.

и-1 5-1

9. Розрахунок, прогнозного рівня комерційного доходу по непродовольчих товарах у плановому періоді (РКД негр пл):

Ркди"ч>.п.=Ркд*"р.". +АРкд непр = 22 + (-1,05) = 20,94%.

10. Розрахунок очікуваного рівня комерційного доходу по непродовольчих товарах у плановому періоді з врахуванням впливу зовнішніх факторів (РКДнепр пл):

Ркд^рп, = Ркяш," +ДРВД = 20,94+(-2,3) = 18,64%.

11. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу по непродовольчих товарах (КДнепр пл):

„_ _ (ТО пп-ТО непр пл) ■ Ркд непр пл

(2120-1590)-18,64

=---—-— = 98,81 тис. грн,

100 .

де ТО ~ загальний плановий обсяг товарообороту.

12. Розрахунок загального планового обсягу комерційного доходу (КДпл):

КЦт=КДщт+КДнарт =226,08 + 98,81 = 324,9 тис.грн.

13. Розрахунок планового темпу зростання комерційного доходу (ТртКД):

КП 324 9

Трм кп = -^400 = • 100 = 92,09%. гпякд од 352,8

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>