Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Експертиза договорів

В умовах ринкових відносин договір — основний юридичний акт, з якого виникають правовідносини. Він є головним засобом регулювання товарно-грошових зв'язків, що визначають зміст правовідносин, права й обов'язки його учасників. У процесі аудиту договорів необхідно звернути увагу на порядок ведення договорів та на їх виконання.

Експертиза договорів передбачає такі дії:

  • 1.Аудитор визначає коло договорів, що використовуються клієнтом у його діяльності, із загальної сукупності видів договорів: купівля-продаж, оренда, перевезення, комісія, доручення, підряд, виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, відшкодування витрат з надання послуг, транспортна експедиція тощо.
  • 2.Аудитор до підписання договору обов'язково проводить усне опитування керівництва задля збору інформації про клієнта.

Рекомендується звернути увагу на те, хто є засновником, який розмір статутного (зареєстрованого) капіталу і чи сформований він, де розташовується офіс, у якому банку організація обслуговується, яке її фінансове становище і комерційна репутація. Через партнерів, контрагентів, банкірів варто зібрати про неї та її керівників якнайбільше інформації.

3. Аудитор повинен звернути увагу на те, ким підписаний договір, тобто чи відповідає підпис особи вказаному прізвищу, а її посада — важливості цього документу.

Відсутність відповідних повноважень у представника, що підписав договір, може спричинити те, що згодом буде неможливо одержати плату за поставлену продукцію чи товари (виконані роботи, надані послуги), або домогтися повернення виплачених сум за продукцію (товари, роботи, послуги), або продукція (товари, роботи, послуги) будуть поставлені не в повному обсязі чи з істотними недоліками.

4.Аудиторові необхідно пересвідчитись в особі представника, для чого коректно попросити його представити відповідні документи.

Як показує практика, нерідко несумлінні контрагенти, не бажаючи виконувати свої зобов'язання за договором і нести відповідальність, повідомляють про те, що особа, що підписала договір, не має відповідних повноважень (це один з найпоширеніших способів шахрайства).

5.Якщо представником контрагента виступає директор підприємства, що діє без доручення, аудиторові необхідно ознайомитися з наказом про його призначення або (це, в основному, стосується державних підприємств) повноважень, які надані йому протоколом зборів засновників підприємства (для комерційних організацій).

Стосовно останніх варто звернути увагу на наступне. Найчастіше на деяких підприємствах, особливо там, де директор працює за наймом, засновники тією чи іншою мірою обмежують його повноваження і надають йому їх тільки за згодою Правління, Радою директорів, зборами засновників тощо. Наприклад, у Статуті організації, у розділі "Компетенція директора" може бути зазначено, що директор має право підписувати угоди на суму понад 100000 грн тільки за згодою Ради директорів підприємства. Тому доцільно ознайомитися з відповідним розділом Статуту організації-контрагента і переконатися, що повноваження директора не обмежені.

Основні вимоги щодо змісту різних видів договорів законодавством України визначено у Цивільному [29] та Господарському [1] Кодексах (табл. 7.2.1).

Таблиця 7.2.1. Основні види договорів та вимоги до них

№ розділу

Назва розділу

Цивільний Кодекс України Розділ III. Окремі види зобов'язань Підрозділ І. Договірні зобов'язання

Глава 54

Купівля-продаж

Глава 55

Дарування

Глава 57

Довірче утримання (догляд)

№ розділу

Назва розділу

Глава 58

Найм (оренда)

Глава 60

Позика

Глава 61

Підряд

Глава 62

Виконання науково-дослідних робіт

Глава 63

Послуги

Глава 64

Перевезення

Глава 65

Транспортне експедирування

Глава 66

Зберігання

Глава 67

Страхування

Глава 68

Доручення

Глава 69

Комісія

Глава 71

Позика. Кредит. Банківський вклад

Глава 72

Банківський рахунок

Глава 77

Спільна діяльність

Господарський Кодекс України

Глава 30. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

§ 1

Договір поставки

§ 3

Договір енергопостачання

§ 5

Оренда майна та лізинг

§ 6

Інші види господарсько-торговельної діяльності (міна (бартер) та зберігання у товарному складі)

Глава 31. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання

Глава 32. Правове регулювання перевезення вантажів

Глава 33. Капітальне будівництво

 
<<   ЗМІСТ   >>