Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України Вплив людської діяльності на навколишнє середовищеВплив промисловостіВплив енергетикиВплив сільського господарстваВплив транспорту Екологічні проблеми УкраїниПроблеми промислового та паливно енергетичного комплексуРадіоактивне забруднення регіонів УкраїниДеградація ґрунтівПроблеми деградації лісів та зменшення біорізноманіттяПроблема розвитку природозаповідного фонду та рекреаційних ресурсівПроблема деградації водних ресурсівЕкологічні проблеми Чорного та Азовського морів Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров'я людини Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації Поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання Види та рівні екологічного моніторингу Державна система моніторингу навколишнього природного середовищаДержавна система моніторингу навколишнього природного середовища в Україн. Характеристика, призначення системиОб'єкти і суб'єкти державного моніторингу та їхня діяльністьОсновні напрями удосконалення державної системи моніторингу Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в УкраїніМоніторинг атмосферного повітряМоніторинг водМоніторинг земельМоніторинг радіаційного стану територійМоніторинг демографічного стану та здоров'я населення України Екологізація економіки Науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовищаЕколого-економічні системиСпіввідношення виробничих і природних потенціалів. Екологічні нормативи співвідношенняСанітарно-гігієнічні нормативи як критерії стану навколишнього природного середовищаСтруктура витрат на охорону навколишнього природного середовища Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходівЕкономічна ефективність природозахисних заходівПідвищення економічної ефективності природозахисних заходівСоціальна ефективність здійснення природозахисних заходів Зміна структури потреб Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів Цілі, завдання та напрямки раціонального природокористування Наукові засади раціонального природокористування Принципи раціонального природокористування Економічні методи раціонального природокористуванняФорми еколого-економічних інструментів раціонального природокористування Екологічна експертиза та проблеми її організації Екологічна експертиза, загальні положенняЕкологічна оцінка і екологічна експертизаМета, завдання та принципи екологічної експертизиОб'єкти та суб'єкти екологічної експертизиВиди екологічної експертизиСтроки проведення екологічної експертизиЗаконодавство України в області екологічної експертизи Основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизиЗагальні правила та закони проведення наукової екологічної експертизиОбмежуючі фактори в екологічній експертизіІнформаційні і психологічні обмеження в екологічній експертизіПоказники ефективності (економічні складові) в екологічній експертизіСкладові ризикуВисновки екологічної експертизи Правовий статус експерта екологічної експертизиПрава експертаОбов'язки експертаВідповідальність експертаГарантії реалізації та захисту правСоціально-правовий механізм проведення екологічної експертизи Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи Екологічний аудит Етапи становлення та розвитку екологічного аудиту Екологічний аудит як вид управлінської та підприємницької діяльностіМета, задачі, рівні та принципи екологічного аудитуСуб'єкти діяльності та об'єкти дослідження в ході екологічного аудитуКритерії обов'язковості проведення екологічного аудитуКритерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для атмосфериКритерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для водних ресурсівКритерії оцінки небезпеки підприємства, організації, установи для здоров'я населення Процедура проведення екологічного аудитуЗаконодавча та нормативна бази проведення екологічного аудитуПідготовка аудитуВимоги до екологічного аудитуСфера поширення аудитуОб'єктивність, незалежність і компетентністьПочаткове засіданняВірогідність даних і висновків аудитуЗвіт про екологічний аудитПоширення звіту про екологічний аудитЗаключне засіданняЗавершення аудитаЗбереження документів Правові основи екологічного аудитуЗахист комерційної таємниці під час використання матеріалів аудиторської перевіркиОсобливості правового регулювання доступу до інформації в екологічній сферіПравові основи аудита відповідності діяльності підприємства вимогам екологічної безпеки Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища Передумови впровадження міжнародних стандартів ISO серії 14000 на системи управління навколишнім середовищем в Україні Мета та принципи управління навколишнім середовищем Проведення первинного екологічного аналізу Розробка екологічної політики та планування Переваги, які надає організації система управління навколишнім середовищем Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування Визначення пріоритетів в галузі міжнародної практики охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування Міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористуванняІнтеграція екологічної політики та роль судів в цьому процесіІнтеграція екологічного управлінняЕкологічний аспект інтеграції України до Європейського союзу Міжнародне екологічне законодавствоВіденська конвенція про охорону озонового екрану планети та Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий екранЗаходи поетапного припинення використання ОРРТехнологічні заходиМіжнародна угода в КіотоРамкова конвенція про охорону та сталий розвиток КарпатТранскордонне перенесення забруднюючих речовинБазельська конвенціяОбмеження на транскордонні перевезення небезпечних і інших відходів Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку Нові форми міжнародного екологічного співробітництва
 
>>