Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг промислового підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Твердження 1. "Технічно досконалий товар продається сам"

Серед керівників вітчизняних підприємств поширена думка, що, якщо винахід має суттєві технічні переваги, то продукція жодного конкурента не буде у змозі протистояти йому, отже підприємство може не займатись маркетинговою діяльністю. Проте, у цілому світі існує безліч технічно недосконалих товарів, які з успіхом купують промислові споживачі і, одночасно, багато технічних новинок не знайшли свого місця на кінцевому ринку. Багато фірм, які виходять на ринок ТПП у світі, зокрема в галузі електроніки, засновані та організовані інженерами або вченими. Рівень невдач таких новостворених електронних компаній є дуже високим - за деякими підрахунками він досягає 90%. При цьому значна кількість таких невдач обумовлена недосконалою маркетинговою діяльністю у сферах збуту та просування товару на ринку.

Твердження 2. "Ототожнення маркетингу зі збутовою діяльністю"

В основі цього твердження є або брак відповідних знань в галузі маркетингу, або велике бажання керівництва компаній мінімізувати витрати. Як правило, служби маркетингу цих підприємств займаються лише збутовою діяльністю. Проте, маркетинг - це не тільки збут. У промислового підприємства не буде проблем зі збутом продукції лише за умови, якщо служба маркетингу проводить дослідження у сфері пропозиції та попиту, відповідно до потреб ринку формує товарний асортимент, встановлює згідно обраної стратегії ціну, налагоджує досконалу систему збуту і маркетингових комунікацій.

Твердження 3. "Недоцільно витрачати час і кошти на маркетинг, поки немає розробленого товару"

Причиною існування такого підходу слід вважати недостатність проведення маркетингових досліджень для виявлення незадоволених потреб споживача. Наслідком такого підходу є виробництво ТПП, які не відповідають потребам організації-споживача і при збуті яких виникають значні проблеми. Адже не варто забувати про один з головних принципів маркетингу - необхідно виробляти те, що можна продати, а не намагатись продати те, що можна виробити. Ідея принципу дуже проста: на ринку фірма повинна орієнтуватись, перш за все, на потреби споживача і адаптувати до них можливості своїх технологій.

Твердження 4. "Замовлення — це вже збут"

Приймаючи замовлення, чимало керівників промислових підприємств вже рахують прибуток. Проте прибуток фірмі може принести лише оплачений рахунок. Якщо, прогнозуючи збут нового товару, служба маркетингу орієнтується на обсяги замовлень, то такий прогноз може абсолютно не відповідати реальним умовам співпраці.

Твердження 5. "Незважаючи на тип ринку, маркетингові підходи до роботи на ньому завжди однакові"

З ним часто зустрічаємось у випадку переходу підприємства з ринку ТКС до ринку ТПП і навпаки. Виходячи на новий ринок, фірма повинна докласти чимало зусиль, щоб переорієнтуватись на принципово відмінні процеси здійснення закупівель товарів, розібратись у психології та потребах споживачів, врахувати всі особливості здійснення маркетингової діяльності у цій сфері. Підприємство, яке має значний досвід на ринку ТКС, буде початківцем при переході на ринок ТПП, що вимагає від нього ретельного дослідження ринку, вивчення конкурентного середовища, розробки відповідних маркетингових стратегій та комплексу маркетингу.

Відзначені вище помилкові твердження, які є досить характерними на практиці, стають причиною багатьох проблем, а інколи навіть і банкрутства. Знайти та ліквідувати ці недоліки у маркетинговій діяльності є важливим завданням керівної ланки промислового підприємства.

Тісний взаємозв'язок між маркетинговою діяльністю та економічним розвитком має в цілому двосторонню спрямованість, оскільки маркетинг одночасно виступає і як стимул, і як наслідок економічного розвитку. Він може відігравати провідну роль, прискорюючи економічний розвиток, чи наслідувати його з невеликим відривом. Залежно від специфіки середовища, маркетинг виконує одне з цих завдань або обидва відразу. Якщо економічний розвиток відбувається рівномірно і досить високими темпами, тоді маркетинг справляє сильний стимулюючий вплив. Якщо ж цей розвиток проходить спонтанно, маркетинг може відставати від нього, поки не буде досягнутого певного поворотного пункту, який може бути пов'язаний із невідворотністю економічних і політичних реформ, викликаних умовами ринкової економіки.

Стимулюючий вплив маркетингу на розвиток промислових компаній можна продемонструвати за допомогою моделі збалансованого росту Р. Нурске. Цей вчений показав, що низький рівень економічного розвитку можна пояснити замкнутим колом причин. З одного боку, низька здатність до накопичення веде до низького виробництва, пов'язаного з нестачею капіталу; це, у свою чергу, пояснюється низькою здатністю до накопичення. З іншого боку, попит прагнення до інвестування послаблюється низькою купівельною спроможністю, спричиненою низькими реальними доходами. Низькі реальні доходи пов'язані з низьким рівнем виробництва, яке спирається на нестачу інвестицій та низьку зацікавленість в інвестиційному процесі.

Саме промисловий маркетинг дозволяє визначити шляхи оптимального використання наявних виробничих потужностей для задоволення потреб споживачів. Двома важливими інструментами маркетингу для стимулювання економічного розвитку промислових фірм є розвиток ринково орієнтованої системи менеджменту та приваблення національних і зарубіжних інвесторів.

Сучасне товарне виробництво відрізняється величезною кількістю об'єктів і суб'єктів ринкових трансакцій, складністю взаємозв'язків та взаємозалежностей. Розуміння цієї закономірності, вивчення ринкових потреб і формування відповідної реакції на зміну зовнішнього середовища передбачає обробку великих інформаційних потоків і оволодіння сучасними методами ринкового аналізу. Інформаційна інфраструктура стає таким же обов'язковим елементом забезпечення розвитку промислового маркетингу, як і банківська, транспортна, розподільча, комунікаційна та інші види інфраструктур.

Створення об'єктивних та суб'єктивних передумов для розвитку маркетингу повинно здійснюватись найперше на самих підприємствах. Як показують дослідження, на сучасному етапі для більшості промислових підприємств України характерна відсутність структурного маркетингового підрозділу в їх управлінській оргструктурі, а, у кращому випадку, присутній лише фахівець із маркетингу; тільки 24% промислових підприємств мають окремий структурний маркетинговий підрозділ (рис. 1.5).

Особливості організаційної структури промислових підприємств

Рис. 1.5. Особливості організаційної структури промислових підприємств

Промислова сфера особлива, адже залежить від сезонності виробництва, зовнішньоекономічних зв'язків, участі держави в розвитку промислового комплексу загалом, а тому потребує особливого управлінського підходу.

Розуміння специфіки маркетингу для промислового підприємства має особливе значення в практичному використанні традиційних маркетингових інструментів і розробці відповідної маркетингової стратегії. Забезпечення розвитку ринкових відносин і стабільного зростання показників діяльності підприємств промислової сфери вимагає використання професійного підходу при впровадженні маркетингу як цілісної системи, оскільки поки що він займає вторинні позиції в менеджменті українського господарства.

Концепція маркетингу для промислових підприємств України стає все необхіднішою. На даному етапі незначна кількість промислових підприємств використовує маркетинг в його сучасному розумінні, а виконуються лише окремі його функції та напрями. Існує значний досвід відомих іноземних промислових компаній, які не бачать можливості власного існування без функціонування департаменту маркетингу. Таким чином, розвиток сучасного рівня управління маркетингом на вітчизняних промислових підприємствах визначає основу їхньої успішної діяльності на перспективу.

 
<<   ЗМІСТ   >>