Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Запитання для самоконтролю

 • 1. У чому полягають необхідність і зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банках?
 • 2. Назвіть нормативні акти, що регламентують питання організації бухгалтерського обліку в банку.
 • 3. Дайте характеристику фінансового, управлінського і податкового обліку в банках.
 • 4. Наведіть основні принципи МСБО та приклади їх застосування в обліковій практиці українських банків.
 • 5. Які складові облікової системи банку? Чи залежать правила ведення фінансового обліку від правил ведення податкового обліку?
 • 6. Чим регламентується порядок ведення податкового обліку?
 • 7. Хто визначає правила ведення управлінського обліку в банку? Відповідно до яких завдань?
 • 8. Назвіть основні статті бухгалтерського балансу банку.
 • 9. Наведіть приклади бухгалтерських документів банків та реєстрів бухгалтерського обліку.
 • 10. Охарактеризуйте статті активів, зобов'язань та капіталу балансу банку.
 • 11. Охарактеризуйте статті доходів і витрат звіту про фінансові результати банку.
 • 12. Поясніть зміст основних облікових формул фінансових звітів.
 • 13. Порівняйте фінансові звіти банку і підприємства. У чому полягає особливість їх формування?
 • 14. Дайте визначення Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, поясніть його структуру.
 • 15. Як пов'язані між собою частини Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках?
 • 16. Поясніть особливості Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.
 • 17. Дайте характеристику кожному класу Плану рахунків.
 • 18. У чому полягає мета запровадження контр-рахунків та їх використання в обліку операцій за принципами оцінки та обачності.
 • 19. Номенклатура рахунків позабалансового обліку та механізм подвійного запису на позабалансових рахунках банку.
 • 20. Особливості обліку операцій за системою подвійного запису за рахунками класу 9 "Позабалансові рахунки".
 • 21. Назвіть дві основні функції бухгалтерського обліку.
 • 22. Характеристика та особливості синтетичного і аналітичного обліку в банках.
 • 23. Значення параметрів аналітичного обліку для формування фінансової і статистичної звітності.
 • 24. Наведіть приклади обов'язкових і необов'язкових параметрів аналітичного обліку в банках.
 • 25. Як формується номер аналітичного рахунка в банках?
 • 26. Дайте визначення операційної діяльності банку.
 • 27. Яким чином організовується операційна діяльність банку?
 • 28. Охарактеризуйте роботу працівників фронт - і бек-офісу.
 • 29. Які реквізити документів ви вважаєте обов'язковими?
 • 30. Назвіть основні правила оформлення банківських документів.
 • 31. Що називають документообігом?
 • 32. Що ви знаєте про внутрішньобанківський контроль?
 • 33. За якою схемою здійснюється опрацювання облікової інформації?
 • 34. Поясніть зміст фаз циклу опрацювання облікової інформації.

Теми рефератів

 • 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні банком, його види та призначення.
 • 2. Соціальна роль фінансового обліку.
 • 3. Склад і призначення основних фінансових звітів банків.
 • 4. Документація та документообіг за банківськими операціями.
 • 5. Види внутрішньобанківського контролю.
 • 6. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку і звітності в банках України.
 • 7. Методика застосування принципу нарахування щодо обліку доходів і витрат банку.
 • 8. План рахунків і принципи його побудови.
 • 9. Основні об'єкти, форми та реєстри аналітичного обліку.
 • 10. Особові рахунки, їх зміст, призначення та порядок ведення.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння організації операційної роботи в банку слід вивчити Положення про організацію операційної діяльності в банках України (Затв. постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

 • 1. Які функції виконує фронт-офіс?
 • 2. Які функції виконує бек-офіс?

Для розуміння змісту підсистеми аналітичного обліку слід відповісти на запитання:

 • 1. Чому нові підходи до аналітичного обліку вважають елементом програми реформування бухгалтерського обліку в банках?
 • 2. Як формуються номери рахунків аналітичного обліку для внутрішнього плану рахунків банку?
 
<<   ЗМІСТ   >>