Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз ритмічності основної діяльності та оцінка втрат від порушення ритму виробничого процесу металургійного підприємства

На металургійному підприємстві для своєчасного та якісного виконання його зобов'язань перед замовниками та споживачами виникає потреба в постійному контролі за виробництвом та відвантаженням металопродукції. Метою цього контролю є забезпечення, у першу чергу, ритмічності виробництва.

Ритмічність виробництва - це здатність підприємства, цеху, ділянки виготовляти продукцію за часом, обсягом та видами у відповідності до оперативного плану-графіка виробництва. Існуюче визначення категорії ритмічності як однакового за обсягами об'єму виробництва за рівні (однакові) терміни часу (зміну, добу, декаду) на сучасному етапі розвитку економіки можна вважати застарілим. Таке визначення входить у протиріччя з необхідністю підвищувати якість і конкурентоспроможність продукції, оновлювати та розширювати сортамент. Досягнення більш високого рівня якісних технічних параметрів або потребує додаткових технологічних операцій (наплавка, зміцнення, поза-пічна обробка металу та ін.), або збільшує тривалість операційного циклу виготовлення металопродукції.

Оцінка ритмічності виробництва здійснюється за допомогою аналітичного показника - коефіцієнта ритмічності (KvumM, част.од.), який розраховується з використанням методу найменшого числа за моделлю:

де й - число декад (декада складає 10 діб) у місяці, яке дорівнює трьом;

Яш а - плановий обсяг виробництва за декаду й, т;

бф а < бил а - фактичний обсяг виробництва за декаду а, але не вище планового завдання на декаду, т.

Аналогічно розраховуються коефіцієнти ритмічності відвантаження та реалізації металопродукції. При цьому для розрахунку коефіцієнта ритмічності реалізації металопродукції використовується вартісний вимірювач обсягу реалізації.

Оцінка втрат від порушень ритму здійснюється за моделлю 8.28 з використанням взаємопов'язаних показників, що змінюються внаслідок неритмічної роботи:

де "+", "-" - спрямованість впливу (+зростання; - зменшення) показника діяльності;

АПР - змінення простоїв основного металургійного агрегату, годин або діб;

Аг - змінення тривалості виробничого циклу, годин; АР - змінення добової продуктивності основного агрегату, т/добу; АТФ - змінення фактичного часу роботи основного агрегату, діб (або годин);

А<2 - зменшення обсягу виробництва металопродукції, т;

АС - змінення собівартості металопродукції, грн.;

АД - змінення доходу (виручки) від реалізації металопродукції, грн.;

АПРП і АПЧ - відповідно змінення прибутку від реалізації металопродукції та чистого прибутку підприємства, грн.;

АШ - змінення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань або постачання металопродукції в меншому обсязі, грн.;

АФЕС - змінення фондів економічного стимулювання, грн.

Як видно, виникнення простоїв основного металургійного устаткування зменшує фактичний час його роботи або збільшує тривалість виробничого циклу, що викликає зменшення добової або годинної продуктивності цього устаткування. Обидва фактори, продуктивність агрегату та фактичний час його роботи, впливають на обсяг виробництва металопродукції, дохід, фінансовий результат та економічні фонди, наприклад, фонди розвитку підприємства, соціального розвитку та матеріального заохочення.

Основні терміни та поняття

Основна діяльність металургійного підприємства; зміст тематичного аналізу виробництва та реалізації металопродукції; мета аналізу основної діяльності металургійного підприємства; вартісні показники; дохід; фактори доходу; факторний аналіз доходу; товарна продукція; аналіз натуральних показників виробництва; резерви зростання обсягів виробництва; діагностика конкурентного середовища; конкурентоспроможність як економічна категорія; об'єкти конкурентоспроможності; завдання аналізу конкурентоспроможності металопродукції; система показників оцінки конкурентоспроможності; показники якості металопродукції; коефіцієнт складності; коефіцієнт ґатунку; упущена вигода; якість роботи трудового колективу; показники й методика аналізу якості роботи; ритмічність виробництва; модель оцінки втрат від порушення виробничого ритму.

 
<<   ЗМІСТ   >>