Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті

1. Кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України

На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:

 • - на користь резидентів;
 • - на користь нерезидентів;
 • - на користь самого банку за операціями, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу, в тому числі:
  • а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • б) готівка для поповнення кореспондентського рахунку;
 • - за міжбанківськими операціями щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу;
 • - за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
 • - за іншими операціями відповідно до чинного законодавства України.

З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:

 • - платежі за дорученням клієнтів-резидентів:
  • а) на користь нерезидента, тобто на рахунок нерезидента в іноземному банку за наявністю підстав для платежу, що перевіряється банком платника коштів;
  • б) на користь резидента у випадках, які передбачені чинним законодавством України;
  • в) на власний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;
  • г) для здійснення продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
 • - платежі за дорученням нерезидентів згідно з чинним законодавством України;
 • - власні операції самого банку, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу, в тому числі:
  • а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • б) зняття готівкової іноземної валюти з власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України для підкріплення власної каси;
 • - міжбанківські операції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу;
 • - перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
 • - інші операції відповідно до чинного законодавства України.
 • 2. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента в іноземній валюті, крім кореспондентських рахунків ЄБРР

На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:

 • o на користь нерезидентів;
 • o на користь самого банку-нерезидента, в тому числі:
  • а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • б) зарахування з власного кореспондентського рахунку в іноземній валюті, відкритого в іншому уповноваженому банку України;
 • o за міжбанківськими операціями:
  • а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;
  • б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу;
 • o внаслідок купівлі на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;
 • o за неторговельними платежами згідно з чинним законодавством України;
 • o за іншими операціями, які не суперечать чинному законодавству України.

З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:

 • o платежі за дорученням клієнтів банків-нерезидентів:
  • а) на користь резидентів;
  • б) на користь нерезидентів;
 • o власні операції самого банку-нерезидента, в тому числі:
  • а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
  • б) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;
 • o міжбанківські операції:
  • а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;
  • б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами ліцензії та письмового дозволу;
 • o продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;
 • o перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
 • o інші операції, які не суперечать чинному законодавству України.
 • 3. Кореспондентський рахунок ЄБРР в іноземній валюті відкривається в уповноваженому банку України для кредитування резидентів у гривнях

Уповноважений банк зараховує на кореспондентський рахунок ЄБРР в іноземній валюті такі кошти в іноземній валюті:

 • а) одержані ЄБРР нараховані відсотки за залишками коштів на цьому кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
 • б) перераховані з інших кореспондентських рахунків ЄБРР в іноземній валюті, відкритих в уповноважених банках України або кореспондентських рахунків ЄБРР, відкритих у банках за межами України;
 • в) отримані за операціями міжбанківського кредитування з уповноваженими банками України;
 • г) куплені на міжбанківському валютному ринку України з метою повернення коштів, що надійшли з інших кореспондентських рахунків ЄБРР, відкритих в уповноважених банках України, та/або кореспондентських рахунків ЄБРР, відкритих у банках за межами України, а також за рахунок доходів, прибутків, інших коштів в гривнях, отриманих від кредитування резидентів у гривнях;

ґ) куплені на міжбанківському валютному ринку України на суму відсотків, нарахованих за залишками коштів на кореспондентських рахунках ЄБРР у гривнях.

Уповноважений банк здійснює з кореспондентського рахунку ЄБРР в іноземній валюті такі операції в іноземній валюті:

 • а) перерахування іноземної валюти за обслуговування цього кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
 • б) перерахування коштів в іноземній валюті на інші кореспондентські рахунки ЄБРР в іноземній валюті, відкриті в інших уповноважених банках України, та/або кореспондентські рахунки ЄБРР, відкриті в банках за межами України;
 • в) перерахування коштів за операціями міжбанківського кредитування з уповноваженими банками України;
 • г) продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Операції за дебетом кореспондентського рахунку здійснюються за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України. Платіжні доручення на перерахування коштів в іноземній валюті через кореспондентські рахунки обов'язково мають вміщувати напис про призначення платежу, який чітко визначає зміст операції (товари, послуги тощо), та назву країни отримувача коштів. За кореспондентськими рахунками уповноважених банків України, відкритими в іноземних банках відповідно до ліцензії та письмового дозволу, дозволяється проводити операції, які перелічені в цьому розділі.

 
<<   ЗМІСТ   >>