Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Вивчивши цю тему. Ви повинні знати:

♦ поняття методу і методики аудиту;

♦ нормативну базу аудиту, її класифікацію;

♦ особливості облікової політики;

♦ принципи, методи і процедури, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності;

♦ перелік основних складових облікової політики;

♦ предметну область аудиторського дослідження;

♦ систематизацію інформаційного забезпечення аудиту;

♦ етапи аудиторської перевірки;

♦ види робіт, що підлягають аудиту;

♦ характеристику окремих положень методики аудиту;

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ здійснювати контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою;

♦ перевіряти ведення касової книги та касових документів;

♦ перевіряти оприбуткування надходжень готівки;

♦ перевіряти дотримання встановлених лімітів каси;

♦ перевіряти цільове використання готівки;

♦ перевіряти видачу значних сум готівки;

♦ перевіряти витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці;

♦ перевіряти дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання;

♦ перевіряти дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків;

♦ вивчати та оцінювати стан внутрішнього контролю за рухом та збереженням

грошових коштів та інших цінностей у касі;

♦ обирати метод організації аудиту;

♦ проводити аудит за обраним методом організації перевірки;

♦ враховувати можливі порушення обліку касових операцій;

♦ складати робочі та підсумкові документи за результатами перевірки.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 9.1. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій
  • 9.2. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою
  • 9.3. Аудит готівково-розрахункових операцій.

Ключові терміни та поняття:

· готівкові розрахунки;

· реєстратори розрахункових операцій;

· каса;

· готівка;

· поточний рахунок;

· ліміт каси;

· цільове використання готівки;

· підзвітні готівкові суми;

· готівковий обіг;

· порушення норм по регулюванню готівкового обігу;

· внутрішній контроль готівкових розрахунків;

· зовнішній контроль готівкових розрахунків;

· штрафні санкції за порушення норм по регулюванню обігу готівки;

· мета аудиту готівково-розрахункових операцій;

· завдання аудиту готівково-розрохункових операцій;

· пряме розкрадання готівкових коштів;

· неоприбуткування та привласнення грошових сум, що надійшли;

· надлишкове списання грошей по косі;

· несвоєчасні звіти підзвітних осіб;

· акт інвентаризації каси.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637;

♦ Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановою правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69 із змінами і доповненнями;

♦ Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.1996 р. № 51;

♦ Наказ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки" від 12.06.95 р. № 436/95 із змінами і доповненнями;

♦ Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг від 06.07.95 p. № 265/95-ВР із змінами і доповненнями;

♦ Наказ ДПА України "Про затвердження нормативно-правових активів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 01.12.2000 р. № 614;

♦ Положення про форму і зміст розрахункових документів від 01.12.2000 р. № 614;

♦ Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок від 01.12.2000 р. № 614;

♦ Порядок надання звітності, пов'язаної з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок від 01.12.2000 р. № 614;

♦ МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки";

♦ Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті;

♦ Постанова КМУ і НБУ від 21 червня 1995 р. № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті";

♦ Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі;

♦ Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374-ІИ "Про обіг векселів в Україні";

♦ Закон України від 6 липня 1999 року № 826-ХІУ "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі;

♦ Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 № 135 із змінами і доповненнями;

♦ П(С)Бо 10 "Дебіторська заборгованість";

♦ П(С)БО 11 "Зобов'язання".

 
<<   ЗМІСТ   >>