Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування в запитаннях та відповідях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту та його форми Самострахування, його джерела меж доцільного застосування Виникнення та етапи розвитку страхування Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин Загальні та специфічні риси економічних категорій - страхування, кредиту та фінансів Функції страхуванняРизикована функція страхуванняФункція створення і використання страхових резервів (фондів)Превентивна функція Принципи страхуванняМаксимальна сумлінністьСуброгаціяКонтрибуціяДиверсифікація Сфери застосування страхуванняОсобисте страхуванняСтрахування майнаСтрахування відповідальності Роль страхування в розвитку ринкової економіки Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення Ознаки класифікації Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування Системи страхового забезпечення Класифікація за родом небезпек Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування" Класифікація за статусом страхувальника Класифікація страхування за спеціалізацією страховика Поняття про ризик Основні характеристики ризику Визначення страхового ризику та його ознаки Класифікація ризиків у різних видах страхування Методи оцінювання ризику Управління ризиком у страхуванні Визначення ціни ризику в страхуванні Структура страхового тарифу Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку Роль посередників на страховому ринку Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України Перспективи розвитку страхового ринку України Страховий маркетингЦінова стратегіяСтратегія просуванняСтратегія збуту (розподілу) Функції маркетингу страховика Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання Визначення страхової компанії Поняття про страхову систему як частину сфери послуг Характеристика особливостей різних видів страхових компаній Відмінності страховиків за приналежністю Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній Особливості роботи товариств взаємного страхування Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України Інфраструктура страховика та її характеристика Організаційна структура страхової компаніїПринцип лінійного підпорядкуванняПринцип функціонального підпорядкуванняПринцип лінійно-штабного підпорядкуванняЦентралізована системаДецентралізована системаРегіональна система Принципи структури управління страховою компанією Функції та роль філій і представництв страховика Об'єднання страховиків та їхні функції Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю Методи державного регулювання страхової діяльності Умови і порядок ліцензування страхової діяльності Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду Класифікація особистого страхування Розрахунок страхових тарифів в особистому страхуванні Страхування життя і його основні види Особливості договорів змішаного страхування життя Страхування пенсій Сутність страхування від нещасних випадків Характеристика окремих видів обов'язкового особистого страхування Особливості індивідуального та колективного страхування від нещасних випадківГрупи ризику страхування Медичне страхування як один із методів поліпшення соціальної захищеності громадян Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування Напрями розвитку медичного страхування в Україні Специфіка страхування майна юридичних осібСтрахова сума Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємствСтрахові ризики Методика розрахунку збитку в рослинництві Особливості страхування технічних ризиків Характеристика каско і карго страхування Страхування авіаційних та морських ризиків Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам Особливості страхування домашнього майна населення Страхування тварин, які належать громадянам Особливості страхування ризику непогашеного кредиту Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту Мета створення системи депозитного страхування Необхідність страхування відповідальностіПравова основа страхування відповідальностіТипи договорів страхування відповідальності Характеристика страхування відповідальностіПоліси страхування загальної цивільної відповідальностіСтрахування персональної відповідальностіУмови страхуванняСтрахування відповідальності юридичних осіб Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Функції Моторного (транспортного) страхового бюро Міжнародна система "Зелена картка"Страховий платіжРозвиток системи "Зелена картка" у світі Особливості страхування професійної відповідальностіВизначення відповідальностіСпособи захисту професіоналаУмови страхуванняВинятки з договору страхування Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальностіСтрахування від наклепу, поговори та дискредитаціїНечесність працівників Доцільність страхування відповідальності роботодавцівВизначення відповідальностіУмови страхуванняВинятки з договору страхуванняСтрок страхування Класифікація страхування відповідальності товаровиробників за якість продукціїПоняття про продукцію та дефектВизначення відповідальностіСпособи захисту виробникаПозовна давністьУмови страхування Зміст та функції екологічного страхуванняПоняття про забрудненняВизначення відповідальностіУмови страхуванняВинятки з договору страхуванняСтрок страхуванняТериторіальні межі страхуванняЛіміт відповідальності страховика Мета й економічна сутність перестраховування Функції перестраховування Особливості методів перестрахування Специфіка договорів перестрахування Зміст факультативного перестрахування Характеристика облігаторного перестрахування Особливості факультативно-облігаторного перестрахування Порівняльний аналіз методів перестрахування Зміст активного та пасивного перестраховування Умови пропорційного перестрахування Характеристика квотного перестрахування Умови договору ексцедентного перестрахування Механізм здійснення квотно-ексцедентного договору Умови використання непропорційного перестраховування Сутність співстрахування та механізм його застосування Особливості становлення ринку перестрахування в Україні Визначення та склад доходів страховикаДоходи від страхової діяльності Класифікація доходів страховика та їхня характеристика Склад та економічний зміст витрат страховика Поняття про собівартість страхової послуги Визначення та класифікація прибутку страховика Поняття про валовий дохід страхової компанії Особливості оподаткування страхової організаціїОподаткування прибутку страхових компаній Фінансова структура страхової компанії Формування та структура страхових резервів Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації Економічні показники розвитку страхування Поняття про страховий портфель, його структуру й величину Склад технічних резервів страховика Визначення мети фінансового планування страхової організації Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності Критерії показників економічної ефективності страхової діяльностіЗіставлення обсягів власного капіталу і статутного капіталуРівень сплаченого статутного капіталу Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика
 
>>