Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХVІ. АУДИТ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчивши цю тему. Ви повинні знати:

♦ визначення доходу;

♦ визнання доходів;

♦ класифікацію доходів;

♦ яка потреба користувачів у засвідченні аудиторським висновком інформації про доходи;

♦ мету аудиту доходів;

♦ якими нормативними документами необхідно керуватися аудитору при аудиті доходів;

♦ на яких рахунках бухгалтерського обліку узагальнюється інформація про доходи;

♦ що є предметною областю аудиторського дослідження доходів;

♦ для чого необхідно вивчати суттєвість відповідної групи доходів у клієнта;

♦ як проводити тестування системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку;

♦ які питання вносити до програми аудиту доходів;

♦ поняття та умови договору за цільовим законодавством;

♦ як перевіряти, чи договори на реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) укладені відповідно до вимог цивільного законодавства;

♦ як здійснювати перевірку наявності договорів купівлі-продажу на реалізовану продукцію (товарів, робіт, послуг);

♦ як перевіряти відповідність інформації про відвантажену продукцію за даними складу і за даними документів на реалізацію;

♦ як здійснювати перевірку на відповідність цін реалізації за конкретними договорами цінам, встановленим калькуляцією;

♦ дії аудитора при виявленні значних відхилень цін реалізації від цін, встановлених калькуляцією;

♦ які робочі документи складає аудитор під час аудиту доходів.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ сформулювати мету аудиту доходів;

♦ давати визначення доходу;

♦ класифікувати доходи;

♦ користуватися нормативними документами при проведенні аудиту доходів;

♦ визначати документи, регістри, форми звітності тощо, які становлять предметну область аудиторського дослідження доходів;

♦ проводити тестування системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку;

♦ складати програму аудиту доходів;

♦ проводити перевірку договорів на реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг);

♦ перевіряти, чи були випадки реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без укладання договорів;

♦ перевіряти відповідність інформації про реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) за даними складу і документами на реалізацію;

♦ перевіряти правильність застосування цін реалізації;

♦ оформлювати робочі документи під час проведення аудиту доходів;

♦ готувати інформацію за результатами аудиту доходів для складання підсумкових документів.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 16.1. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності
  • 16.2. Особливості нормативної бази аудиту доходів і фінансових результатів
  • 16.3. Предметна область аудиторського дослідження доходів
  • 16.4. Аудит доходів та фінансових результатів

Ключові поняття та терміни:

· мета аудиту доходів;

· дохід;

· надзвичайно діяльність;

· звичайна діяльність;

· інвестиційна діяльність;

· фінансова діяльність;

· інша діяльність;

· класифікація доходів зо видами діяльності;

· П(с)БО 1 'Загальні вимоги до фінансової звітності";

· П(с)БО 3 'Звіт про фінансові результати";

· предметна область аудиту доходів;

· П(с)БО 15 "Дохід";

· Цивільний кодекс України;

· суттєвість окремих груп доходів;

· тести внутрішнього контролю;

· програма аудиту доходів;

· перевірка наявності та відповідності доходів на реалізацію продукції вимогам Цивільного кодексу;

· перевірка відповідності інформації про відвантажену продукцію за даними складу і документами на реалізацію;

· перевірка правильності застосування цін реалізації.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № І576-ХИ;

♦ Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР);

♦ Господарський кодекс України',

♦ Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. № 892/4185;

♦ План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. № 892/4185;

♦ П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності'', затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 391/3684;

♦ П(с)БО 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 391/3684;

♦ П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 397/3690;

♦ П(с)БО 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290;

♦ П(с)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.99 р. № 39, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2000 р. № 161/4382;

♦ Порядок представлення фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419;

♦ Цивільний кодекс України (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19.06.2003 р. № 980-ІУ).

 
<<   ЗМІСТ   >>