Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Нормативна база та об'єкти контролю під час ревізії касових операцій

Основними документами, які регламентують здійснення контрольних заходів щодо проведення касових операцій та ревізій коштів на рахунках банків, є:

 • o Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 р. 2939-ХІІ;
 • o Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна" від 15.12.2005 р. № 3202-ІУ (3202-15);
 • o Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 11.01.2007 р. № 577-У;
 • o Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушенням норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р.№>436;
 • o Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 16.11.2006 № 1618;
 • o Постанова КМ України "Про затвердження стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" від 16.01.2007 р. № 34;
 • o Постанова КМ України "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ" від 31.12. 2004 р. № 1777;
 • o Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ГоловКРУ України" від 18.12.2006 р. № 409;
 • o Наказ "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.10.2006 р. № 346/1025/685/53, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. за № 1166/13040;
 • o Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України "Про затвердження Порядку ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею" від 10.10.2006 р. № 337;
 • o Наказ ГоловКРУ "Про втрату чинності наказів ГоловКРУ України від 03.10.97 р. № 121 (зі змінами) та від 26.11.99 р. № 107 (зі змінами)" від 27.02.2006 р. № 67, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.03.2006 р. № 257/12131;
 • o Наказ ГоловКРУ "Про внесення змін до наказу ГоловКРУ України" від 20.02.2002 р. № 54, від 08.08.2006 року № 237, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2006 р. за № 1108/12982;
 • o Положення "Про порядок проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель", затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 № 214-р, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.07.2006 р. за № 834/12708;
 • o Постанова Національного банку "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 № 637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 • 13.01.2005 р. за № 40/10320 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 277 від 10.08.2005 та № 454 від 13.12.2006);

♦ Постанова Нацбанку "Про затвердження Змін до Інструкції про касові операції банках України" від 11.01.2007 р. № 2, зареєстрована в Міністерстві юстиції 26.01.2007 р. за N 65/13332 та набула чинності з 02.04.2007 p.;

♦ Постанова правління Національного банку України " Про затвердження змін до Положення про валютний контроль" від 13.12.2006 № 456, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2007 р. за № 14/13281;

♦ Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою правління НБУ 18.12.1998 р. № 527;

♦ Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті, затверджена Постановою правління НБУ 29.03.2001 р. № 135 тощо.

Об'єктом перевірки касових операцій є бухгалтерські записи в журналі № 1 за кредитом рахунка 301 "Каса в національній валюті", а також записи у дебетовій відомості, де відображається запис за дебетом цього рахунка в розрізі кредитуючих кореспондуючих рахунків. Записи журналу за рахунком 301 "Каса в національній валюті" і відомості до нього звіряють зі звітами касира.

Об'єктами ревізії є також касові звіти з прибутковими і видатковими касовими документами та акти перевірки наявності коштів.

Однак в усіх випадках спочатку перевіряють правильність виведених залишків коштів у касі.

Найбільш характерними зловживаннями при здійсненні касових операцій є:

♦ неоприбуткування коштів, отриманих із банку на виплату заробітної плати та на адміністративно-господарські і виробничі потреби;

♦ неоприбуткування коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей;

♦ неоприбуткування виторгу, отриманого від надання послуг;

♦ повторне або багаторазове списання коштів за вже використаними виправдними документами;

♦ безпідставне списання коштів без виправдних документів;

♦ списання коштів за підробленими документами або у більших сумах, ніж зазначено в документах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 • 1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-ІЇ (зі змінами і доповненнями)//Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 13.-С. 110.
 • 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ІУ (зі змінами і доповненнями)//Бух. облік і аудит.- 1999.-№6.-С. 9-13.

З.Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.- К: Центр навч. літри, 2004.-245 с.

 • 4. Живко З.Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".-Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.-64 с.
 • 5. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- 2-е вид., перероб.- Л.: Край, 2006.- 156 с.
 • 6. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика.-Навч.-метод. посіб.-Л.: Камула, 2006.-Ч 1.- 152 с.
 • 7. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб. - К.: Атіка, 2007.-344 с.
 • 8. Живко 3. Б., Франчук В. /., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб. - К.: Алерта, 2008.-355 с.
 • 9. Мумінова-СавінаГ.Г., Кравець В. М., Мазур O.A., Галенко О.М., Кириленко В. Б. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України.- К.: Факт, 2001.- 448 с.
 • 10. Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб./За заг. ред. П.В. Мельника.- К: ЦНЛ, 2003.-311 с.
 • 11. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаев Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посіб.-К.: Центр навч. літ-ри, 2006,- 196 с.
 • 12. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник.- К.: Знання-Прес, 2002.- 4-е вид., стер. - 253 с - (Вища освіта XXI століття).

Додаткова

 • 1. Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К: НВП "АВТ", 2004.-424 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).
 • 2. Головко В. /., Мінченко A.B., ШарманськаВ.М. Фінансово- економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2006.-448 с.
 • 3. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. для семінар, занять.- Л.: ЛьвДУВС, 2006.- 76 с.
 • 4. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика..-Навч.-метод, посіб.-Л.: Камула, 2007.-Ч 2.-255 с.
 • 5. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і табли-цях.-Навч. посіб.-Л.: СПОЛОМ, 2007.- 300 с.
 • 6. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І.Ю. Словник сучасних економічних термінів. - Л.: Край, 2007.- 384 с.
 • 7. Контроль і ревізія: Навч. посіб./Є.М. Романів, Р. Л. Хом'як, А. С. Мороз та ін. Нормативно-практичні матеріали. Станом на 15.03.2001.-Л.: НУ "ЛП", "Інтелект-Захід", 2001.-200 с.
 • 8. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 2004.-268 с.
 • 9. Орехівський Г А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії: Навч. посіб.-К.: Каравела, 2007.-216 с.
 • 10. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг/З. Б. Живко, М.О. Живко.-Л..УАД, 2006.- 150 с.
 • 11. Стадник М. Є. Методика економічних досліджень: Курс лекцій.-Л.:
 
<<   ЗМІСТ   >>