Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпеченняЗа національним законодавствомЗалежно від історичних стадій розвиткуЗалежно від типу клієнтівЗа об'єктамиСхема процесу аудиту фінансової звітностіЗа ініціативою здійсненняЗалежно від тривалості співпраці "клієнт-аудит"По відношенню до атестації Суб'єкти аудиторської діяльностіФізичні особиЮридичні особиПраво суб'єктів аудиторської діяльностіОбов'язки суб'єктів аудиторської діяльностіВідповідальність суб'єктів аудиторської діяльності Управління аудиторською діяльністюУправління аудиторською діяльністю в УкраїніСпілка аудиторів УкраїниАудиторська палата УкраїниПорядок формування АПУФункції АПУЗасідання та прийняття рішень АПУСекретаріат АПУНаглядова радаРегіональні відділення АПУКошти АПУ ТЕМА ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ Персонал суб'єктів аудиторської діяльностіПерсонал аудиторських фірмЗавдання та обов'язки аудитора в аудиторській фірміВнутрішні нормативні документи, що регулюють організацію роботи з персоналомТрудовий договірФорма трудового договору Підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторівПорядок організації постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів Організація праці персоналу та її оплатаФорми і системи заробітної плати Контроль якості роботи аудиторівВнутрішній контроль якості аудиторських послугКонтроль основного аудитораКонтроль адміністраціїУмови доведенні аудитором якісного виконання послуг ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Необхідність у плануванні аудиторської діяльності Планування аудиторської діяльностіМетоди плануванняНормативно база плануванняВиди планівПлан обсягу аудиторських послугЗміст і завдання плану праці й заробітної платиПланування кількості персоналуПланування фонду заробітної платиРозробка плану доходів і витрат Планування конкретної аудиторської перевіркиНеобхідність плануванняМета плануванняДокументальне оформленняФактори, які впливають на формування загального плануСкладання загального плануЕтапи плануванняОцінка системи внутрішнього контролюЗагальний планПрограма аудитуПрограма може передбачати такі об'єкти аудиту.ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ Поняття і види аудиторських послугКонсультаційні послугаКонсультування в галузі фінансівКонсультування малих підприємств Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодженняТипи клієнтівПроцедура вибору клієнтаПопереднє обстеження Договір на проведення аудитуПорядок укладання договоруПоложення, які містить поговірСтруктура договору Документування аудиторських послугСуть робочої документаціїСуть, структура та види аудиторських висновківСтруктура аудиторського висновкуПозитивний висновокУмовно-позитивний висновокЗвіт аудитора керівництву суб'єкта господарювання МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Методика проведення загального аудитуМетод і методичні прийоми аудитуМетодичні прийоми проведення аудиторської перевіркиМетодичні прийоми організації аудиторської перевіркиМетодика аудитуНормативна база та її використання в аудитіОсобливості облікової політикиВикористання методу стратифікації в аудиті Загальний огляд фінансової звітності підприємстваСклад та елементи фінансової звітностіЯкісні характеристики фінансової звітності Формальна та аналітична перевірка звітностіФормальна перевірка звітностіАналітична перевірка звітностіЗагально оцінка фінансового стану підприємства і зміни його фінансових показників зо звітним періодАналіз платоспроможності й фінансової стійкості підприємства.Фінансові коефіцієнтиАналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємства Перевірка правильності складання фінансової звітностіПеревірка правильності складання балансуПеревірка правильності складанні балансуПеревірка правильності відображення в балансі необоротних засобів.Перевірка правильності відображенні в балансі фінансових інвестиційПеревірка правильності відображення в балансі запасівПеревірка правильності відображення в балансі незавершеного виробництваПеревірка правильності відображення в балансі готової продукції.Перевірка правильності відображення в балансі залишків грошових коштів та дебіторської заборгованостіПеревірка достовірності відображення в балансі поточних зобов'язаньПеревірка правильності відображенні в балансі власного капітануПеревірка Звіту про фінансові результати ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ Внутрішній контроль: суть, класифікація, об'єкти і суб'єктиСуть внутрішнього контролюЗавдання контролюКласифікація внутрішнього контролюУправлінський персонал та спеціалістиОбліковий персоналРада акціонерного товариства (наглядова рада)Ревізійна комісія акціонерного товаристваРевізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністю Внутрішній аудит: суть, об'єкти та суб'єктиСуть внутрішнього аудитуСуб'єкти внутрішнього аудитуОрганізація діяльностіЕтика працівників внутрішнього аудиту Методичні прийоми внутрішнього аудитуКонтрольний запуск сировини та матеріалівЕтапи внутрішнього аудитуЗвітні документиРеалізація матеріалів внутрішнього аудитуВжиття заходів щодо усунення виявлених аудитом недоліків і порушеньВідповідальність винних осібВилучення документівВідшкодуванні матеріальних збитківОблік роботи внутрішнього аудитора Взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Програмне забезпечення для аудитораЮридичні бази даних із законодавстваДовідникиЕлектронні таблиціБухгалтерські програми Методика проведення аудиту в умовах КОД Організація і вимоги до аудиту в умовах КОДОцінка ризику ефективності контролю в комп'ютерному середовищі Процедури контролю вхідних данихОфіційне прийняття і підтвердженні вхідних данихПідготовка данихПроцеси редагуванняВиправлення помилок і поверненні даних на обробкуКонтроль файлів і операторівПроблеми, пов'язані з використанням комп'ютеризованих систем АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ Мета й завдання аудиту установчих документів і власного капіталу Особливості нормативної бази аудиту установчих документів і власного капіталуОсновні відмінності формування статутного фонду підприємств різних форм власності.Резервний капітал Аудит установчих документів і власного капіталуПредметна область дослідженняВиди робіт і процедури аудиту власного капіталуВивчення й оцінка системи внутрішнього контролюТипові помилки і факти шахрайства АУДИТ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операційПорядок організації готівкових розрахунківДокументальне оформленні касових операційЗастосування РР0Вимоги по дотриманню ліміту касиРозрахунки готівкоюПідзвітні готівкові суми Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкоюПеревірка ведення касової книги та касових документівПеревірка оприбуткування надходжень готівкиПеревірка дотримання встановлених лімітів касиКонтроль зо видачею значних сум готівкиПеревірка витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праціПеревірка дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використанняПеревірка дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунківПідсумкові документи зо результатами перевірки Аудит готівково-розрахункових операційПрограма аудиту АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ Мета і завдання аудиту безготівкових розрахунків Особливості нормативної бази безготівкових розрахунків Предметна область аудиторського дослідженняХарактеристика рахунків зо відображенням вексельних операційХарактеристика рахунків зо відображенням вексельних операцій Аудит безготівкових розрахунків Аудит дебіторської заборгованості та зобов'язаньПрограма аудиту дебіторської заборгованості та зобов'язаньЕтапи перевірки Аудит зобов'язань перед банкамиМета і завдання аудиту зобов'язань перед банкамиОсобливості нормативної бази АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Мета й завдання аудиту необоротних активів і капітальних інвестиційЗавдання аудиту основних засобів та нематеріальних активівОсновні засобиЗавданні аудиту капітальних вкладень Особливості нормативної бази аудиту необоротних активівУ бухгалтерському облікуЕкономічний сенс і правила переоцінки основних засобів Об'єкти аудиту необоротних активів і капітальних інвестицій Аудит необоротних активів і капітальних інвестиційАудит основних засобівОзнайомчий етапАудиторський ризикПрограма аудитуГоловний етап аудиту основних засобівПеревірка правильності віднесення активів суб'єкта господарюванні до основиних засобів і наявності прийнятих до обліку об'єктів основних засобівФактична перевіркаПеревірка відповідності даних синтетичного й аналітичного облікуПеревірка правильності відображення в обліку операцій, пов'язаних із рухом основних засобівПеревірка оцінки основних засобівАудит надходження обладнанні, яке потребує монтажуАудит списання основних засобівАудит орендиАудит витрат на ремонтАудит амортизаційних відрахуваньПеревірка правильності відображенні в обліку результаті і переоцінки основних засобів.Аудит нематеріальних активівАудит інших необоротних матеріальних активівМетоди амортизації інших необоротних матеріальних активів АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОБОРОТНИХ МШП Мета і завдання аудиту виробничих запасів Особливості нормативної бази аудиту виробничих запасівОсобливості нормативної бази з бухгалтерського облікуПоняття запасів та їx класифікаціяОцінка запасівЧиста вартість реалізаціїМетоди оцінки запасів при їх списанні Предметна область дослідженьПредметна область аудиторського дослідження Аудит виробничих запасівВивчення й оцінка внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку запасівПрограма аудиту виробничих запасівВідповідність залишків то оборотів у регістрах облікуПеревірка стану збереження запасівПеревірка повноти оприбуткування, правильності списання,оцінки та обліку запасівСписання виробничих запасівПеревірка дотримання податкового законодавстваДокументельне оформлення аудиту виробничих запасів Вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом Предметна область досліджень Аудит розрахунків із бюджетомХІV. АУДИТ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці Особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці Предметна область аудиторського дослідженняКолективний договірШтатний розпис Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праціПрограма аудитуОсновний етап перевіркиПеревірка аналітичних рахунківПеревірка правильності віднесенні витрат з оплати праці на собівартість продукціїПеревірка розрахунків із соціальними фондамиХV. АУДИТ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ Мета й завдання аудиту витрат і собівартості продукції Особливості нормативної бази аудиту витрат і собівартості продукції Предметна область аудиторського дослідження Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукціїВивченні організаційно-технологічних особливостей клієнта Перевірка достовірності показника собівартості продукціїАудит собівартостіТипові помилки і порушення Аудит витрат діяльностіХVІ. АУДИТ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ Мета й завдання аудиту доходів і результатів діяльності Особливості нормативної бази аудиту доходів і фінансових результатівВизнання доходуВизнання доходу (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)Визнання доходу від надання послугВизнання доходу від використання активів підприємства іншими сторонами Предметна область аудиторського дослідження доходів Аудит доходів та фінансових результатівПеревірка звіту про фінансові результатиДОДАТКИ
 
>>