Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВОЛекція 1. Предмет і об'єкт соціології Предмет соціології Структура соціологічного знання Функції соціології Соціологія в системі суспільних наукЛекція 2. Витоки соціологічних знань та розвиток протосоціології до XIX ст. Предмет історії соціології. Загальні тенденції розвитку світової соціологічної думки Зародження соціологічних знань у Стародавньому світі Розвиток протосоціології у Середні віки та епоху Відродження Соціологічні погляди Нового ЧасуЛекція 3. Виникнення і розвиток соціології як науки Виникнення соціології як окремої науки. Концепція О. Конта Натуралістичні школи та напрямки в соціології XIX ст. Соціальна теорія марксизму Розвиток соціології наприкінці XIX — на початку XX ст.Лекція 4. Школи та напрями сучасної соціології Провідні школи сучасної соціології Основні напрямки сучасної соціологіїСтруктурний функціоналізмТеорії соціального конфліктуКонцепція соціального обмінуФеноменологічна соціологіяСимволічний інтеракціонізмЛекція 5. Соціологічна думка в Україні Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні Початки української соціології Розвиток української соціології в XX ст. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМАЛекція 6. Суспільство як цілісна система Суть поняття суспільство. Основні концепції походження суспільства Суспільство як соціальна система Типологізація суспільствЛекція 7. Соціальна структура суспільства Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи Соціальні статуси і ролі в соціальній структурі суспільства Теорії соціальної нерівностіТеорія класівТеорія соціальної стратифікації Соціальна мобільність та її видиЛекція 8. Соціальні інститути і соціальні спільності Поняття та ознаки соціального інституту Класифікацій та функції соціальних інститутів Основні риси соціальних організацій Ознаки та види соціальних спільностейЛекція 9. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль Суть соціальної дії Соціальні зв'язки і соціальні відносини Соціальний конфлікт: поняття, функції, види та типи Система соціального контролюЛекція 10 Соціальні зміни та соціальні процеси Природа, сутність та причини соціальних змін Соціальні процеси та їх різновиди Соціальні рухи і їх типи СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇЛекція 11. Соціологія культури Поняття культури в соціології Структурні елементи та форми культуриЛекція 12. Соціологія політики Предмет, категорії і функції соціології політики Політика як соціальний інститутСтруктура і функції політики Соціологічні дослідження політичної системи суспільства та її інститутівСоціологія владиСоціологія державиСоціологія політичних партій і партійних системЛекція 13. Соціологія релігії Предмет соціології релігії та історія и розвитку Релігія як соціальний інститут, її організаційні форми і функції Історичні типи релігійних вірувань та сучасні релігійні системиЛекція 14. Соціологія особистості Предмет соціології особистості та її основні проблеми Структурні елементи особистості Соціалізація особистостіЛекція 15. Соціологія праці Предмет, об'єкт і функції соціології праці Виникнення і розвиток соціології праці Основні категорії соціології праці Соціальні аспекти зайнятості і безробіттяЛекція 16. Етносоціологія 1. Предмет і функції етносоціології, передумови її виникнення Концептуальні підходи до вивчення етносів Нація як предмет дослідження етносоціології 4. Етносоціальні процеси Сучасні етносоціальні процеси в Україні та захист прав національностейЛекція 17. Соціологія сім'ї Сутність, об'єкт та предмет соціології сім'ї Шлюб та сім'я: поняття, сутність, типологія Основні тенденції розвитку сучасної сім'єЛекція 18. Гендерна соціологія Суть гендерної соціології та и категоріальний апарат Основні напрямки гендерних досліджень Проблеми гендерної рівності на сучасному етапіЛекція 19. Соціологія міста Соціально-територіальна структура суспільства Соціологія міста: сутність, проблеми, основні поняття. Соціальні процеси в містах СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯЛекція 20. Методологічні підходи у соціологічному дослідженні Соціологічні дослідження в структурі соціологічної науки Методологічні підходи до вивчення об'єкта дослідженьЛекція 21. Типологія соціологічних дослідженьЛекція 22. Формування вибіркової сукупності в соціологічному дослідженні Етапи відбору одиниць аналізу Вірогідні вибіркові дослідження Районовані вибіркові дослідження Гніздовий відбір одиниць аналізу Статистичний відбір одиниць об'єкта дослідження Квотна вибірка Вимірювання соціальних характеристик респондентів у соціологічному дослідженніПроста номінальна шкалаПорядкова шкалаМетрична шкалаЛекція 23. Методи збору, обробки аналізу та інтерпретації соціальної інформації Вивчення документівКонтент-аналіз документівВимірювання та кодування інформації в тексті Спостереження як метод соціологічного дослідження Опитування в соціологічному дослідженніАнкетування як спосіб збору емпіричної інформаціїІнтерв'юТелефонне інтерв'юФокусоване групове інтерв'ю Експертні опитування. Біографічний метод Статистичний аналіз емпіричної інформаціїЛекція 24. Формування системи показників та індикаторів Формування системи показників та індикаторів: методологічні та теоретично-прикладні засади Соціально-педагогічний моніторинг: методика визначення системи показників
 
>>