Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перша. Соціологія як наука МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯПропедевтичні зауваженняЗагальна характеристика методології наукового пізнанняЗ історії розвитку методологічної проблематикиСтруктуралізм у гуманітарних науках: від структурно if лінгвістики до функціональної семантики та структуралізму в соціологіїПоняттєво-функціональне відображення дійсностіМетодологічна самосвідомість та раціоналізація науково-теоретичної діяльностіЯк ставлять та розв'язують проблемиЕмпіричні методи пізнання та гіпотетико-дедуктивний метод у соціальному пізнанні ПРЕДМЕТНА ЦАРИНА СОЦІОЛОГІЇ, ЇЇ ШКОЛИ, НАПРЯМИ ТА МЕТОДИПропедевтичні зауваженняПочатковий етап становлення соціології як самостійної наукиОрганізмічний напрям у соціологіїФормування соціальної психології як експериментальної науки та IT вплив на соціологіюСтановлення соціології у Німеччині XIX — початку XX ст"Емпірична соціологія" М. ВебераВід емпіріокритицизму Р. Авенаріуса до загальної теорії систем і від неї до структурної соціології. Елементи системного аналізу в працях Т. ПарсонсаСоціологічні погляди В. ПаретоВідмова від позитивізму та прагматизму иа користь феноменологічної СОЦІОЛОГІЇШкола географічної (антропогеографічної) соціології та геополітикиЕтнологічна соціологіяСоціологічний напрям у мовознавствіДеякі особливості розвитку соціологічних досліджень у XX ст.Методологічна проблематика сучасної соціологічної науки СОЦІОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, ІСТОРИЗМПропедевтичні зауваженняТеоретичні та методологічні питання історії у працях європейських вчених початку XX ст,Біля витоків сучасної історичної наукиІдеї історичного кругообігу та лінійного розвитку історіїНовий час і переоцінка ропі науки у житті суспільства. Історія як практично значуща дисциплінаКласифікація еволюції історичної наукиМатеріалістичне розуміння історії: його сильні та слабкі аспектиСуперечка про принцип історизму та поява історичної соціологіїСучасні рухи за оновлення історичної наукидруга. Галузі соціології СОЦІОЛОГІЯ ЗНАННЯПропедевтичні зауваженняБіля витоків соціології знання. "Назад до Канта!"Проблеми соціології мислення у працях К. Р. Мегрелідзе"Утопія" та "ідеологія" у соціології знання К. Мангенма СОЦІОЛОГІЯ НАУКИПропедевтичні зауваженняПроблеми генези науки. Полеміка між інтерналістами та екстерналістамн"Критична історія технології" К. Маркса як історична предтеча сучасної філософії та соціології наукиСтандартна концепція науки та ії радикальна ревізія. Поняття "наукова парадигма" та "дисциплінарна матриця" у філософи науки Т. КунаДисциплінарна будова наукиНаука як комунікаційна системаСоціологія науки: управління та планування в науці як особливій соціальній інституції СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇПропедевтичні зауваженняСоціальна сутність релігії та Ті інституціональний характерЗ історії соціології релігії: фетишизм та анімізм як соціальнотпсихологічні теорії релігійної свідомостіСоціальне тлумачення релігійного відчуження Л. ФейєрбахомФеномен "забобонного мислення"Соціологія релігії М. Вебера. Погляди його попередників та сучасників на соціально-політичний сенс РеформаціїХристиянство, клерикалізм та соціалізмСоціальний сенс секуляризаціїРелігія у житті сучасного секулярного суспільства СОЦІОЛОГІЯ МИСТЕЦТВА ТА КУЛЬТУРИПропедевтичні зауваженняКонцепція "естетичної держави" як предтеча соціології мистецтва та культуриКонцепція "поліцейської держави" як трансформований політичний компонент німецької естетики XVIII ст.Філософсько-економічний погляд на фундаментальні проблеми людського буття за умов капіталістичного суспільства. Перехід від ліберальної Ідеї "естетичної держави" до марксистського радикалізмуСвобода як духовний стрижень естетичної самосвідомості та предмет соціологічного розглядуАксіологічний підхід до мистецтваСоціологія та психологія мистецтваЗагальна характеристика проблем, пов'язаних з поняттям "соціологія культури" СОЦІОЛОГІЯ ПРАВАПропедевтичні зауваженняЦарина дослідження соціології права та її практичне значенняСучасні кризові явища у сфері права та їхнє політичне підґрунтяЗ історії права в СРСРВід філософії права до соціології праваЗародження та розвиток соціології праваПорівняльне правоДо питання про головні етапи юридизації суспільного життяПравова система, судова практика та політикаГромадська думка та соціологія праваКонституційна держава та суверенні права громадян як об'єкти соціологічного аналізу СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИПропедевтичні зауваженняПро поняття "народ" та "народні інтереси"Класи та соціальні групи: проблеми та думкиСоціометричне вивчення малих групКласи в структурі політичного суспільстваДиктатура чи представницька влада?Держава та громадянське суспільствоІдея правової держави та її реалізаціяПереоцінка історичних функцій держави у працях вчених кінця XX ст. ("народна держава", "держава добробуту", "соціальна держава", "індустріальне суспільство", "постіндустріальне суспільство") СОЦІОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКАПропедевтичні зауваженняЧому віддати пріоритет — соціології праці, соціології промисловості чи економічній соціології?Чим займається соціологія економіки?Соціологічний підхід до розуміння періодичних економічних криз за умов капіталізмуЗ історії слів "ринок", "капитал", "капіталістичний" та "капіталізм"Економічний циклНеобхідність політико-економічного та соціологічного прогнозування етапів економічного циклу. Соціологічні опитуваннятретя. Прикладна соціологія ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ У СОЦІОЛОГІЇПропедевтичні зауваженняСоціологічне вивчення документаціїДискурсивний аналіз повідомлень засобів масової комунікаціїМетод опитування з точки зору аналізу дискурсуСоціолінгвістичне вивчення мови політикиАнкетування, поштове опитування, інтерв'юванняКонтент-аналіз, компонентний аналіз та побудова тезаурусів для соціологів ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ТА ТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙПропедевтичні зауваженняПоказники, індекси, визначення. Філософсько-методологічні проблеми прикладної соціологіїПрогнози та роль експертів у їх розробціГоловні принципи та етапи проведення опитування за методом ДелфіКомп'ютерні "експертні системи" та "когнітивна інженерія"Метод спостереження у соціології та його зв'язок із соціологічним експериментомАртефакти та фікції у контексті філософії та соціологіїСоціологічний експеримент
 
>>