Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язок Огляд фінансових звітів банку Облікова політика банку Організація операційної діяльності у банках Документування банківських операцій Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації Характеристика Плану рахунків комерційних банків України Регістри синтетичного та аналітичного обліку Порядок формування та характеристика параметрів аналітичного рахунку Бухгалтерський облік за принципом нарахування ОБЛІК НАЯВНИХ КОШТІВ БАНКУ Характеристика грошових коштів згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку Особливості обліку касових операцій Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівки Забезпечення схоронності грошей і цінностей Ревізія цінностей Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом Облік коштів на кореспондентських рахунках ОБЛІК ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУ Організація обліку вкладних (депозитних) операцій банку Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання та фізичних осіб Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами Відображення в бухгалтерському обліку вкладних (депозитних) операцій на міжбанківському ринку Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ Облік коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання та фізичних осіб Основні правила бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних доручень Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень Бухгалтерський облік розрахунків з використанням платіжних вимог Бухгалтерський облік розрахунків з використанням розрахункових чеків Бухгалтерський облік розрахунків з використанням акредитивів Особливості відображення в обліку розрахунків з використанням платіжних карток ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ Організація обліку кредитних операцій Бухгалтерський облік кредитів, наданих клієнтам банку Відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій у міжбанківській сфері Особливості обліку окремих кредитних операцій Бухгалтерський облік простроченої, сумнівно! та безнадійної заборгованості за кредитними операціями Бухгалтерський облік доходів та витрат за кредитними операціями банку ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУ Характеристика та загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку Облік цінних паперів у торговому портфелі банку Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії Облік боргових цінних паперів власної емісії ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ БАНКУ Критерії визнання та правила обліку необоротних активів банку Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів Порядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів Порядок відображення в бухгалтерському обліку запасів матеріальних цінностей банку ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ (ОРЕНДНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУ Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди) Відображення в бухгалтерському обліку операцій з фінансового лізингу (оренди) Відображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу (оренди) Особливості обліку операцій з продажу необоротних активів зі зворотною орендою ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Особливості відображення статей в іноземній валюті у фінансовій звітності. Правила оцінки валютних статей балансу Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті Бухгалтерський облік валютообмінних операцій банків Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів на міжбанківському валютному ринку ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ Правила обліку дебіторської та кредиторської заборгованості банку Структура та відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості банку Структура та відображення в бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості банку Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками банку Бухгалтерський облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості банку ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу Облік операцій з формування капіталу Облік операцій з власними акціями при їх викупі та перепродажу Облік результатів поточного року та розподілу прибутку Облік нарахування і виплати дивідендів Облік інших джерел капіталу банку ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКІВ Загальні правила бухгалтерського обліку доходів і витрат та відображення їх у фінансовій звітності Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України Особливості відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат Особливості ведення податкового обліку ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ Порядок складання фінансової звітності банків Особливості складання квартальної фінансової звітності банків Особливості складання річної фінансової звітності в банках України Особливості складання консолідованої фінансової звітності банків Порядок подання банками фінансової звітності до Національного банку України та її оприлюднення ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКАХ Внутрішній аудит Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту Основні завдання, функції та обов'язки служби внутрішнього аудиту банку Типи аудиту та їх характеристика Стандарти внутрішнього аудиту Основні елементи аудиторського висновку Види аудиторських висновків та їх зміст Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів
 
>>