Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Раціоналістична й еволюційна концепції походження грошей Визначення поняття суті грошей Форми грошей, причини та механізм їх еволюції Вартість грошей Функції грошей Світові гроші КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати Неокласичний варіант розвитку класичної теорії грошей Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії Зближення концепцій монетаристів і неокейнсіанців у їхніх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ Поняття грошового обігу як процесу руху грошей Поняття грошового потоку Структура грошового обігу Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг Швидкість обігу грошей Закон кількості грошей, необхідних для обігу Механізм поповнення маси грошей в обігу Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг ГРОШОВИЙ РИНОК Суть і структура грошового ринку Чинники, що визначають параметри попиту на гроші Механізм формування пропозиції грошей Рівновага на грошовому ринку та процент Грошовий ринок та інфляція ГРОШОВІ СИСТЕМИ Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання Фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання ринкової економіки. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту Суть, причини та наслідки інфляції Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Кредит: необхідність, суть, теорії, форми та видиНеобхідність кредитуСуть кредитуТеорії кредитуФорми та види кредиту Процент за кредит Функції та роль кредиту КРЕДИТНІ СИСТЕМИ Поняття кредитної системи Банківська система: принципи побудови, цілі та механізм функціонування Центральні банки, їх функції та операції Комерційні банки та класифікаційні ознаки їх видів Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути Міжбанківські об'єднання Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення Нагляд і контроль за діяльністю комерційних банків ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Поняття валюти, валютний курс і конвертованість валют Валютний ринок: суть та основи функціонування Суть і необхідність валютного регулюванняСтруктура платіжного балансу Валютні системи, їх призначення Здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку Валютний дилінг у банках Правила переказу іноземної валюти за межі України Використання готівкової валюти на території України Міжнародні розрахунки на валютному ринку (банківський переказ, інкасо, акредитив) Моделювання обмінного курсу валют ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ) Загальна характеристика фондового ринку Регулювання фондового ринку Інструментарій фондового ринкуДОДАТКИ
 
>>