Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ Цілі міжнародного законодавства з охорони праці Законодавство Євросоюзу з охорони праці Стан охорони праці в Україні Терміни і визначення Законодавство України з охорони праціЗакон України "Про охорону праці"Кодекс законів про працюЗакон України "Про охорону здоров'я населення"Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"Закон України "Про охорону навколишнього середовища"Правила внутрішнього трудового розпорядку Колективний договір, його укладення і виконання Трудовий договір і охорона праці Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Нормативно-правові акти з охорони праціДержавний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праціХарактеристика елементів структури позначення (шифру) СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів Вимоги міжнародних стандартів до управління охороною праці Сучасні підходи до управління охороною праці Підхід ISRS Підхід OHSAS 18001:1999 Міжнародний стандарт OHSAS 18002:2000 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Й РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Порядок створення СУОПР Спеціальні функції (завдання) управління охороною праці й ризиком на підприємстві Загальні функції управління охороною праці Управління ризиками. Методи оцінки ризику Прогнозування і планування роботи з охорони праці Впровадження і функціонування СУОПР Перевірка і корегувальні дії. Огляд керівництвом Основні поняття і терміни Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг) Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04 Загальні положення Основні завдання служби охорони праці Функції служби охорони праці Права працівників служби охорони праці Організація роботи служби охорони праці ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Структура державного управління охороною праці Комплексне управління охороною праці Система управління охороною праці в галузі Регіональна система управління охороною праці Організація функціонування РСУОП Контроль, облік, аналіз функціонування РСУОП Облік показників стану умов і безпеки праці Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Основні принципи соціального страхування Страховий ризик і страховий випадок Профілактика нещасних випадків Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 Загальні положення Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах під час професійного навчання працівників на підприємстві Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб Організація проведення інструктажів з питань охорони праці Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи Вимоги безпеки до робочого місця. Ергономічні вимоги Критерії оцінки умов праці на виробництві Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму Естетика на виробництві Психологія безпеки праці Аудит функціонування СУОПР Комп'ютеризація служби охорони праці Методика оцінки економічної ефективності СУОПР Шляхи підвищення ефективності охорони праці
 
>>