Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ Види туристичної діяльності. Туристичні послуги та їх правове забезпечення Процес укладення туристичного договору Розробка туристичного продукту Формування туристичного продукту Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі Канали збуту туристичних послуг МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень Сутність маркетингової інформаційної системи Основні дослідницькі прийоми Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ПОТЕНЦІЙНИХ ТУРИСТІВ Виявлення споживчих переваг потенційних туристів Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів План маркетингового дослідження туристичних послуг ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі Класифікація послуг Наявні моделі маркетингу послуг Диференційований підхід до маркетингу послуг Типи наявних послуг Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг ХАРАКТЕРИСТИКА ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКІВ У МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ Основні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузі Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму Диференціація стратегій туристичних послуг Розроблення конкурентних стратегій туристичної компанії ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ ТА УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі Визначення обсягів реалізації туристичних послуг Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми Управління каналами збуту туристичної фірми Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м. Києві РОЗРАХУНКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ Інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії Розрахунок показника конкурентоспроможності туристичної компанії у зовнішньому середовищі Визначення конкурентоспоможності туристичних компаній на національному ринку аналіз методів ціноутворення на туристичні послуги Поняття ціноутворення в туристичній галузі та види цінових методівОсобливості укладення договору між туроператором і турагентом. Особливості методів ціноутворення Види методів ціноутворення В ДІЯЛЬНОСТІ туристичних компаній Розрахунок ціни туристичного пакета Рівноважний ціновий оптимум між пропозиціями туристичної компанії та потенційними туристами ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ Функції та принципи міжнародного маркетингу Специфіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльності Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ Основні принципи реклами в туристичному бізнесі Аналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампанії Розроблення рекламної кампанії просування туристичного продукту Дослідження ефективності реклами Закономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесі Критеріальне рівняння ефективності реклами туристичної компанії Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія Розрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної кампанії в туристичному бізнесі РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ НОВОГО ТУРУ Визначення поняття "туристичний пакет" та основні чинники його формування Розрахунок бюджету туристичної компанії Особливості калькуляції різних видів турів Розрахунок обсягу беззбиткової діяльності туристичної фірми Стратегічне планування маркетингових комунікацій туристичного підприємств Сутність стратегічного планування маркетингу Технологія розроблення маркетингової стратегії фірми Сутність стратегічної бізнес-одиниці Розроблення ефективної стратегії маркетингу туристичної компаніїВИСНОВКИОсобливості планування та організації навчального процесу з дисципліни "маркетинг туризму" за кредитно-модульною системоюРозгорнута програма дисципліни "маркетинг туризму"
 
>>