Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка вищої школи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Загальні основи педагогіки вищої школиМісце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наукКатегорії педагогіки вищої школиЗв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школиЗагальне поняття методологіїЗагальна методологіяЗагальнонаукова методологіяЧастково наукова методологія Основи наукового педагогічного дослідження Методологія педагогічного дослідження Принципи педагогічного дослідженняПринцип цілісного вивчення педагогічного явища чи процесу.Принцип комплексного використання методів дослідження під час вивчення проблем педагогіки.Принцип єдності вивчення і виховання особистості.Принцип одночасного вивчення колективу й особистості.Принцип вивчення явища в зміні, розвитку.Принцип історизму.Принцип поєднання наукової сміливості з найбільшою передбачливістю.Принцип глибинного розгляду досліджуваної проблеми.Принцип педагогічної ефективності. Основні вимоги до проведення педагогічного дослідження Логіка педагогічного дослідження Методи наукового педагогічного дослідженняЕмпіричні методи педагогічного дослідженняТеоретичні методи педагогічного дослідженняМатематичні і статистичні методи в педагогіці Особливості педагогічного процесу у вищому навчальному закладі Особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі Вікові особливості студентської молоді ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ Мета, завдання та зміст вищої освіти в УкраїніОрганізація навчально-виховного процесу Дидактичні моделі змісту навчання Принципи та методи навчання у вищому навчальному закладіМетоди організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Проблемне навчання у вищому навчальному закладі Організаційні форми роботи у вищому навчальному закладі Лекції та методика їх проведення Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних закладах Комплексні форми організації навчання Основи педагогічного контролю у вищих навчальних закладах та основні форми його здійснення Педагогічна і виробнича практика студентів Самостійна робота студентів Зміст стандартизації і гуманізації вищої професійно-педагогічної освіти на рівні навчальних планів та програм ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Сутність педагогічної інноватики Шляхи оновлення системи вищої освіти в Україні Шляхи оновлення вищої педагогічної освіти Сучасні технології — підґрунтя оновлення професійної підготовки вчителя Концепція оновлення підготовки майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологійПерше концептуальне положенняДруге концептуальне положенняТретє концептуальне положенняЧетверте концептуальне положенняП'яте концептуальне положенняШосте концептуальне положення Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності в школі засобами моделювання СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ Готовність до педагогічної діяльності Професійна усталеність викладача вищої школиМотиваційний компонентЕмоційний компонентОсобистісний компонентПрофесійно-педагогічний компонент Педагогічна техніка вчителяСутність поняттяСпостережливість і невербальне спілкування вчителяСамостійність мислення та саморегуляція у роботі вчителяТехніка спілкуванняТехніка впливу Педагогічний менеджмент Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного менеджменту Сутність професійної діяльності та самоменеджменту керівника вищого навчального закладу як менеджера освітиСамоменеджмент у професійній діяльності керівника вищого закладу освітиПедагогічний менеджмент: данина моді чи потреба часу? Оптимальні умови підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин школярівГромадянська зрілість академічної групи як умова формування готовності майбутнього вчителя до виховання гуманістичних відносин молодших школярівКритерій IКритерій IIКритерій ІІІКритерій IVОбробка результатів Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень ВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ Виховна робота зі студентами вищого навчального закладу Моральне виховання студентів Правове виховання. Правовий всеобучПоняття, ознаки і функції правового вихованняСистема і механізм правового виховання. Правова вихованістьПравове загальне навчання (правовий всеобуч)Структура педагогічного забезпеченняОсновні напрями і засоби педагогічного забезпеченняСпеціальні педагогічні принципи правовиховної роботи Екологічне виховання студентської молоді Позааудиторна робота студентів. Робота куратора студентської групи
 
>>