Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Основи сучасної політології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна Методологічні засади, категорії та принципи політології Основні парадигми політичного мислення Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянинаВИСНОВКИ Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин) Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового Часу Політологічні теорії та політичні доктрини ХІХ-ХХ столітьВИСНОВКИдругий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА Політичне буття суспільства Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя, способи здійснення влади Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійстваВИСНОВКИ Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму Типи, види політики та специфіка їх змістуВИСНОВКИ Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності Поняття та зміст, рівні та форми політичної свідомості Політична ідеологія та політична психологія Основні ідейно-політичні течії сучасностіВИСНОВКИ Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин Смисл системного підходу до політичної системи Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці Типи сучасних політичних систем Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.третій. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства Держава - базовий інститут політичної системи суспільства Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устроюВИСНОВКИ Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України Зародження та становлення політичних партій Ознаки, сутність і функції партій в політичній системі Типологія політичних партій. Типи партійних систем Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті країни ВИСНОВКИ Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава. Поняття демократії, її можливості та межі використання Загрози реальній демократії та її захист Громадянське суспільство як царина демократії Громадянське суспільство і правова державаВИСНОВКИ Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства в сучасній політиці Взаємовідношення понять політичній лідер та керівникВИСНОВКИ Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм Мир як соціально-політичний стан суспільстваВИСНОВКИ Політична культура громадян в демократичній державі Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя Структура, види, типи, форми прояву політичної культури Політична культура керівника - системна громадянська якість Шляхи формування політичної культури громадянина демократичної державиВИСНОВКИ Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку Міжнародна політика в структурі відносин держав Геополітика як галузь сучасного політичного знання Основні школи і напрямки геополітики Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики в ньомуВИСНОВКИ
 
>>