Повна версія

Головна arrow Література arrow Основи літературознавства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни Літературознавство та інші наукові дисципліни Літературознавство періоду античності Літературознавство в епоху середньовіччя Теоретико-літературна думка епохи Відродження Теоретико-літературна думка в епоху бароко Літературно-критична думка в епоху класицизму Літературознавство епохи Просвітництва Літературознавство періоду німецького класичного ідеалізму Міфологічна школа Біографічний метод Культурно-історична школа Компаративізм Інтуїтивізм Фройдизм Структуралізм Екзистенціалізм Постструктуралізм Деконструктивізм Фемінізм Рецептивна естетика Постколоніальна критика Зародження та розвиток українського літературознавства (XI—XVIII ст.) Українське літературознавство в перші десятиріччя XIX століття Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття Українське літературознавство в останні десятиліття XIX століття Українське літературознавство XX століття: здобутки і втратиЛітература Естетична функція художньої літератури Прекрасне в житті та мистецтві Естетичний ідеал Види мистецтва, їх класифікація Особливості художнього пізнання Предмет і специфіка художньої літературиЛітература ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ І ПРОБЛЕМА ТИПОВОГО Визначення художнього образу Особливості образу Творча робота письменника Характер. Проблема типового Види художніх образів Свобода творчості і детермінізмЛітература ПОЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ Зміст і форма Єдність форми і змісту в літературі Тема Проблема Ідея Пафос і його різновиди Конфлікт Структура і елементи змістової організації художнього твору Формальні чинники художнього змісту Композиція і сюжет Визначення композиції і її типи Групування персонажів Сюжет Класифікація сюжетів Компоненти сюжету Позасюжетні елементи твору Художня мова Мова розмовна, літературна, художня Мова автора і мова персонажів Лексика художньої мови Тропи Особливості поетичного синтаксису Риторичні фігури Поетична фонікаЛітература ВІРШУВАННЯ Мова вірша і мова прози Ритм Рима і її різновиди Види римування Системи віршуванняЛітература Поняття про рід, вид, жанр Особливості епосу, види епічних творів Лірика, особливості, види, жанри Особливості драми, види і жанри Суміжні змістоформиЛітература Поняття про літературний процес Спадкоємність Літературні взаємодії і взаємовпливи Літературна традиція і новаторствоЛітература Творчість письменника Стиль Літературна школа Літературна група Літературна течія Художній метод Бароко Класицизм Сентименталізм Романтизм Реалізм Натуралізм Модернізм і його стильові течії Символізм Акмеїзм Імпресіонізм Неоромантизм Неореалізм Авангардизм і його стильові течії Футуризм Експресіонізм Дадаїзм Сюрреалізм Абстракціонізм Соціалістичний реалізм Постмодернізм
 
>>