Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ Становлення та розвиток системи банківського нагляду Принципи ефективного банківського наглядуОсновні принципи ефективного банківського нагляду. Передумови ефективного банківського нагляду. Базельські угоди про капітал Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду в Україні Повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяльності банків Система банківського регулювання та нагляду Національного банку УкраїниОсновні етапи становлення банківського нагляду в Україні Організаційна структура банківського нагляду Національного банку України. Методологічні основи банківського нагляду в Україні. Пріоритетні напрями розвитку банківського нагляду в Україні.Контрольні запитання та завданняЛітература ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ Порядок та умови створення банків Проведення вступного контролю при реєстрації банків Створення та державна реєстрація банків з іноземним капіталом Відкриття філій, відділень та представництв банків на території УкраїниВідкриття відділень банків. Особливості відкриття філій та представництв іноземних банків на території України. Іноземний банк матиме право на відкриття філії в Україні за таких умов: Створення дочірніх банків, філій та представництв українських банків на території інших державСтворення дочірнього банку на території інших держав. Створення філії українського банку на території інших держав. Створення представництва українського банку на території інших держав. Для отримання дозволу на створення представництва банк подає до Національного банку: Створення і державна реєстрація банківських об'єднаньВимоги та порядок формування статутного капіталу об'єднанняДержавна реєстрація банківської корпорації. Державна реєстрація банківської холдингової групи. Проведення вступного контролю при ліцензуванні банківської діяльностіУмови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу. Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета документів на видачу банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. Контрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЛітература БЕЗВИЇЗНИЙ НАГЛЯД ТА ВИЇЗНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ Методи ефективного банківського нагляду та їх взаємозв'язок Проведення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків Встановлення вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів регулювання діяльності банківНормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування. Визначення відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку. Встановлення спеціальних значень економічних нормативівПорядок дотримання спеціальних значень економічних нормативів, установлених для спеціалізованих ощадних банків. Контроль за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативівКонтроль за дотриманням економічних нормативів, розрахованих на підставі консолідованої фінансової звітності. Проведення поточного контролю в процесі виїзного інспектування банків Порядок складання планів інспектування Проведення інспекційних перевірок банківКонтрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітература БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ Застосування концепції ризику в процесі банківського нагляду Підходи до оцінки ризиків згідно з Базельськими угодами про капіталРозрахунок капіталу під кредитний ризик. Розрахунок капіталу під ринковий ризик. Розрахунок капіталу під операційний ризик. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за рейтинговою системою CAMELSКритерії оцінки компонентів рейтингової системи. Затвердження рейтингу банку. Нагляд за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за "Системою оцінки ризиків"Вимірювання і оцінка ризику за "Системою оцінки ризиків". Вимірювання і оцінка фінансових ризиків за "Системою оцінки ризиків" Вимірювання та оцінка нефінансових ризиків за "Системою оцінки ризиків" Принципи корпоративного управління та ризик-менеджменту в банкахОрганізаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках. Оцінка систем управління ризиками банківської діяльностіКонтрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітература ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА Організація роботи з виявлення проблем у діяльності банків згідно з рекомендаціями Базельського комітету Застосування письмового застереження та укладення письмової угоди з банком Видання Національним банком розпорядженьРозпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів.Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами.Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надавання бланкових кредитів. Накладання штрафів на банки. Заборона власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв). Відсторонення посадової особи банку від посади. Примусова реорганізація банку. Особливості застосування заходів впливу до банків за порушення, виявлені в діяльності філій банківЗастосування письмового застереження. Обмеження, зупинення, припинення здійснення окремих операцій, здійснюваних банком у зв'язку з установленням порушень у діяльності філій банку. Накладання штрафів на банки за порушення в діяльності філій. Відсторонення керівників філій банків від посади. Призначення тимчасової адміністраціїПідстави для призначення тимчасової адміністрації. Призначення тимчасового адміністратора. Вимоги Національного банку до тимчасового адміністратора. Укладення договору з тимчасовим адміністратором та винагородження його роботи. Права та обов'язки тимчасового адміністратора. Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора. Порядок надання тимчасовому адміністратору дозволу на продаж активів банку. Порядок уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Порядок припинення діяльності тимчасового адміністратора. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банкуПідстави для відкликання банківської ліцензії та ініціювання Національним банком процедури ліквідації банку. Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку за заявою кредиторів банку про ліквідацію. Прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Вимоги Національного банку до ліквідатора та до осіб, залучених до ліквідації банку.Укладання договору з ліквідатором, порядок оплати його роботи та затвердження кошторису витрат ліквідатора. Доведення рішення Правління Національного банку до відома банку та вжиття територіальним управлінням Національного банку заходів щодо збереження активів банку. Повідомлення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Порядок відкриття банку накопичувального рахунку для здійснення ліквідаційної процедури. Наслідки призначення ліквідатора та його повноваження. Заходи щодо закриття філій банку в разі його ліквідації. Інвентаризація та оцінка активів банку, складання початкового балансу ліквідатора. Підготовчі заходи, що вживаються ліквідатором для задоволення вимог кредиторів. Складання проміжного ліквідаційного балансу. Погодження Національним банком порядку продажу майна (активів) банку, його складу, умов та строків придбання. Черговість задоволення вимог кредиторів. Передавання непроданих активів банку в управління визначеній Національним банком юридичній особі. Контроль за діяльністю ліквідатора та звітність ліквідатора.Завершення процедури ліквідації. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників. Контрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітература РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВ Мета та принципи реорганізації та реструктуризації банків Порядок проведення реорганізації банків Реорганізація банку за рішенням його власниківПорядок надання Національним банком дозволу на реорганізацію банку. Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації. Завершення реорганізації. Реорганізація банку під час тимчасової адміністраціїПорядок отримання згоди Національного банку на реорганізацію банку. Здійснення заходів, передбачених планом реорганізації. Завершення реорганізації. Реструктуризація капіталу, активів та зобов'язань банкуЗдійснення фінансового оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів. Контрольні запитання та завданняСитуаційні вправиЗавданняЛітература
 
>>