Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету Історія розвитку бюджетного обліку Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків Кошториси доходів і видатків бюджетних установ План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах Бухгалтерський баланс бюджетної установи Облік фінансування, грошовий коштів, доходів і видатків загального фонду Принципи і методи фінансування бюджетних установГоловні принципи бюджетного фінансуванняГоловні розпорядники коштів Облік фінансування через органи Державного казначейства Облік операцій па поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства Облік касових і фактичних видатків Облік внутрішніх розрахунків Облік касових операцій Облік операцій в іноземній валюті Облік інших грошових коштів Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати Відрахування із зарплати. Порядок оформлення та аналітичного обліку розрахунків з працівниками з оплати праці Синтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків Облік розрахунків за стипендіями Облік розрахунків з бюджетом то різними дебіторами і кредиторами Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет Облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків Облік розрахунків у порядку планових платежів Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості Облік необоротним активів Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ Документальне оформлення руху основних засобів та інших необоротних активів Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів Аналітичний та інвентарний облік основних засобів Облік зносу основних засобів Облік ремонту і модернізації основних засобів Облік вибуття і списання основних засобів Облік нематеріальних активів Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та малоцінних і швидкозношуваний предметів Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ Завдання та організація обліку матеріальних цінностей Документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів Облік матеріалів за місцем надходження та зберігання (складський облік) Аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії Синтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалів Особливості обліку медикаментів і перев'язувальних засобів Облік продуктів харчування у медичних закладах Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів Інвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її результатів Облік доходів і видатків спеціального фонду Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду Облік коштів, одержаних як плата за послуги Облік сум за дорученнями та інших благодійних надходжень Облік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установ Облік депозитних сум Облік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень Облік діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств Облік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків із замовниками Звітність бюджетних установах Склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та її регламентація Податкова і соціальна звітність бюджетних установ Статистична звітність Закриття рахунків, порядок складання і подання річної бухгалтерської звітності
 
>>