Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основні поняття, сутність та види менеджменту Сутність менеджменту Цілі, задачі та види менеджменту Предмет і методи в менеджменті Особливості управління підприємствами Розділ 2. Розвиток теорії практики менеджменту Історія розвитку менеджменту, що передувала класичній теорії Наукові школи менеджментуНедоліки наукового управлінняНедоліки адміністративного управлінняНедоліки управління з позицій людських відносин Сучасні тенденції розвитку менеджменту Методологічні основи менеджменту Наукові підходи до менеджментуЗакон спеціалізації управлінняЗакон інтеграції управлінняЗакон необхідної і достатньої централізації управлінняЗакон демократизації управлінняЗакон часу - закон управління часом Наукові принципи менеджменту Менеджмент як система Поняття системи й системного підходу в менеджменті Особливості соціально-економічних систем Організаційні структури управління Проектування структур управління Система інформаційного забезпечення менеджменту Поняття та класифікація інформації Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації Система інформації Технологія інформаційної діяльностіВиди інформаційних технологій.Створення пакетів прикладних програм Комунікації у менеджменті Процес комунікацій і його роль в менеджменті Види і форми комунікацій Удосконалення комунікацій Основи теорії прийняття управлінських рішень Теорія прийняття управлінського рішення Поняття управлінського рішення Класифікація управлінських рішень Прийняття рішень різними школами управління Методи обґрунтування управлінських рішень Технологія прийняття управлінських рішень Методи розробки і обґрунтування рішень Механізм і техніка прийняття управлінських рішень Організація виконання управлінських рішень Функції менеджменту Поняття і значення функцій менеджменту Класифікація функцій менеджменту Регламентація функцій менеджменту Планування в організації Види планів, стратегічне планування Місія організації і визначення її цілей Особливості стратегічного планування Реалізація стратегічних планів організації Організація як загальна функція менеджменту Організаційні теорії і основні поняття організації Лінійні та штабні повноваження Принципи побудови структури управління Принципи делегування повноважень Причини недостатнього делегування керівниками своїм підлеглим повноважень Мотивація у менеджменті Поняття і види мотивації Ранні теорії мотивації Сучасні теорії мотиваціїТеорія мотивації по А. МаслоуТеорія мотивації Д.Мак КлеландаТеорія очікування В. ВрумаТеорія справедливості Дж. АдамсаТеорія мотивації Л. Портера - Е. ЛоулераТеорія постановки цілей Е. ЛокаТеорія підкріплення В. СкіннераТеорія мотивації соціального напряму Методи мотивації Контроль у системі менеджменту Сутність, принципи і функції управлінського контролю Види контролю Головні системи контролю Процес та етапи контролю Управління за відхиленнями Стратегічний менеджмент Стратегія та її види Поняття і суть стратегічного менеджменту Процес стратегічного менеджменту Стратегічне управління підприємством Операційний менеджмент у системі управління підприємством Суть операційного менеджменту Формування операційної стратегії Створення виробничих систем Управління операціями Влада і лідерство в менеджменті Поняття влади і відповідальності Характеристика форм і типів влади Сутність лідерства і його основні типи Формування ефективного стилю лідерства Управління конфліктами, змінами і стресами Типи, причини і моделі конфлікту Функції конфліктів і форми їх розв'язування Управління змінами Управління стресами Ефективність менеджменту організації Ефективність і якість управління Чинники, які впливають на ефективність управління Критерії та показники ефективності менеджменту
 
>>