Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Центральний банк і грошово-кредитна політика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВЛекція 1.історія становлення і сутність центральних банків Передумови виникнення центральних банків Типологія центральних банків в епоху золотого стандарту Центральні банки і монетарна політика в кейнсіанському аспекті Етатичний тип Центрального банку Сутність Центрального банку з позицій монетаризму Вплив глобалізаційних процесів на формування сучасного історичного типу Центрального банкуЛекція 2.статус та функції центральних банків Статус і форми організації центральних банків Принцип незалежності центральних банків Функції центральних банків НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЛекція 1.історія становлення нбу Причини і значення створення НБУ Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи Проведення НБУ грошової реформи 1996 р. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУЛекція 2. правові основи діяльності нбу Правовий статут НБУ та його еволюція Взаємозв'язок операцій і функцій НБУ Регіональна і функціональна побудова НБУ Управління НБУ Кадрове забезпечення діяльності НБУЛекція 3.фінансові основи діяльності нбу Характеристика балансу НБУ Доходи і витрати НБУ Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ Операції центральних банків емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ Організація касової роботи в установах НБУ Ознаки платіжності грошових білетів та розмінних монет Національного банку України Порядок емісії готівки установами НБУ Безготівкова емісія НБУ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування Порядок надання окремих кредитів овернайт Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків Принципи і порядок проведення операцій peno Порядок надання стабілізаційного кредиту ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні Організація функціонування системи електронних платежів Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах Національна системи масових електронних платежів населення Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні Створення і державна реєстрація банків Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій Здійснення банками функцій фінансового моніторингу Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки Система страхування вкладів в Україні 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД Сутність, принципи, завдання банківського нагляду Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України Організація та планування інспектування діяльності банків Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS Взаємодія між інспекторами з банківського нагляду НБУ та зовнішніми аудиторами банків Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ Правове регулювання функцій НБУ як фінансового агента уряду Обслуговування внутрішнього боргу Обслуговування зовнішнього боргу Платіжна система виконання бюджетів Монетарна політика Центрального банку грошово-кредитна політикаЛекція 1.концептуальні підходи до формування грошово-кредитної політики Сутність і цілі грошово-кредитної політики Види грошово-кредитних стратегій Організація розробки грошово-кредитної політики в Україні Ефективність та основні напрями грошово-кредитної політики УкраїниЛекція 2.формування попиту та пропозиції грошей, їх взаємодія Пропозиція грошей і фактори, які впливають на її рівень Попит на гроші і фактори, які впливають на його рівень Інфляція як результат взаємодії функцій попиту та пропозиції грошей ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИЛекція 1.загальна характеристика інструментів грошово-кредитної політики Поняття інструментів грошово-кредитної політики, їх класифікація Регулювання офіційної облікової ставки Мінімальні резервні вимоги і особливості їх застосування у світовій практиці Розвиток операцій на відкритому ринку Інструменти адміністративного характеруЛекція 2.інструменти грошово-кредитної політики нбу Процентна політика НБУ Порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України Операції з депозитним сертифікатом нбу Операції з державними цінними паперами (ДЦП) 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ Сутність і значення валютної політики Валютне регулювання і валютний контроль НБУ Валютне курсоутворення Статистика платіжного балансу, його прогнозування та аналіз Офіційні валютні резерви і методи управління нимиНормативно - правові актиПідручники і навчальні посібникиСтатті у періодичних виданнях
 
>>