Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Промисловий маркетинг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет та сутність промислового маркетингу. Функції промислового маркетингу. Маркетингове середовище. Організація маркетингової діяльності. Концепції промислового маркетингу та тенденції його розвитку Стратегії промислового маркетингу. Поняття та формування стратегії промислового маркетингу. Моделі прийняття стратегічних рішень. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності Класифікація та характеристика промислових ринків Характеристика товарів промислового призначення (ТПП) Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів Планування маркетингової діяльності на підприємстві Цілі, завдання та види планування Сутність маркетингового плануванняСтруктура бізнес - плану Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві Роль, структура і зміст маркетингових досліджень. Об'єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень Види маркетингової інформації Конкуренція на промислових ринках Сутність, функції , методи та види конкуренції Фактори галузевої конкуренції Конкурентні стратегії та переваги Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства Кон'юнктура ринку промислової продукції Поняття ринкової кон'юнктури та її показники Прогноз товарного ринку. Методи прогнозування збуту Ризик та його критерії Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари Сегментування ринку ТПП. Принципи сегментування Макро- та мікросегментування ринку Визначення цільового ринку та позиціонування товару Особливості попиту на промисловому підприємстві Фактори впливу на попит організацій-споживачів. Мотиви попиту Дослідження попиту та визначення місткості ринку Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів Закупівельна діяльність. Вимоги та функції Процес закупівлі промислових товарів Товарна політика та управління асортиментом продукції на промислових підприємствах Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства Конкурентоспроможність товару і методи її визначення Життєвий цикл товару Управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці промислового підприємства Промисловий бренд Цінова політика Суть, фактори та етапи ціноутворення Стратегії ціноутворення Методи ціноутворення Управління розподілом і збутом готової продукції Мета політики розподілу, завдання та характеристика збуту продукції Планування збуту Канали розподілу Значення посередницької діяльності на сучасному етапі Планування і регулювання збутових запасів Запаси. Мотиви створення матеріальних запасів Види матеріальних запасів Нормування збутових запасів на підприємстві Система управління запасами Аналіз АВС-ХУZ в управлінні матеріальними запасами Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу Характеристика складових маркетингової комунікації. Internet - технології у промисловому маркетингу Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності
 
>>