Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківський маркетинг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Маркетинг у банківській сфері Сутність банківського маркетингу Принципи і функції банківського маркетингу Еволюція банківського маркетингу в умовах конкуренції в банківській сфері Світовий досвід банківського маркетингу Ринок банківських продуктів і послуг Сутність маркетингових досліджень ринку банківських продуктів і послуг Методи аналізу ринку банківських продуктів і послуг Інструменти дослідження ринку банківських продуктів і послуг Профілі клієнтів і конкурентів комерційного банку Сегментація ринку банківських продуктів і послуг Конкуренція в банківській сфері Еволюція конкуренції в банківській сфері Сутність конкуренції в банківській сфері Складність і динамізм зовнішнього маркетингового оточення комерційного банку Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг Виявлення пріоритетних банків-конкурентів Конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг методом розрахунку одиничних і групових показників Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг шляхом використання функції споживчої корисності Механізм банківського маркетингу Елементи механізму банківського маркетингу Реалізація механізму банківського маркетингу на макрорівні і мікрорівні Проблеми реалізації механізму банківського маркетингу в умовах розвитку банківської системи України Вплив результатів реалізації механізму банківського маркетингу на економічні показники діяльності банку Маркетингова стратегія комерційного банку Передумови розробки стратегії банківського маркетингу Стратегічні орієнтири банківської діяльності Модель стратегії банківського маркетингу Реалізація стратегії банківського маркетингу Аудит реалізації стратегії банківського маркетингу Продуктова політика комерційного банку Державна реєстрація та ліцензування банків Організаційні аспекти формування продуктового портфеля банку Сутність продуктової політики комерційного банку та методи її формування Банківські продукти і послуги для фізичних осіб Продуктовий ряд банків для підприємств середнього та малого бізнесу Продуктовий портфель банків для корпоративних клієнтів Інвестиційний бізнес комерційних банків Інноваційний потенціал комерційного банку Моделі управління інноваційним потенціалом комерційного банку Організаційний механізм управління інноваційним потенціалом комерційного банку Цінова політика комерційного банку Сутність цінової політика комерційного банку Методи ціноутворення Формування цін на банківські продукти і послуги Структура ціни кредитних продуктів Особливості цінової політики комерційних банків у розрізі депозитних продуктів Собівартість банківських продуктів і послуг Трансфертне ціноутворення Продаж банківських продуктів і послуг Канали збуту комерційного банку Філійна мережа комерційного банку Інтеграція вітчизняних банків у світову фінансову систему Особливості збутової діяльності транснаціональних банків Комунікаційна політика комерційного банку Сутність комунікаційної політики комерційного банку Законодавче регулювання відносин банку з клієнтами Елементи комунікаційної політики комерційного банку СRM - система у формуванні клієнторієнтованої стратегії банку Корпоративний імідж комерційного банку Результати ринкових досліджень у контексті формування комунікаційної політики банку Сегментаційний підхід як засіб просування банківських продуктів і послуг Організаційні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку Організаційно-економічні умови здійснення кредитної та інвестиційної діяльності банків Організаційна структура комерційного банку Управління ризиками в контексті банківського маркетингу Формування ефективної структури пасивів і активів банку Банківський маркетинг в забезпеченні ефективної кредитної та інвестиційної діяльності банкуПоточний фінансовий стан позичальника (К111 )Об'єкт кредитування (X21)Розмір кредиту (Х23)Минулий досвід роботи з цим позичальником (Х31)Кадровий потенціал позичальника (Х32)Ліквідність застави (Х41)Стабільність цін на заставу (X42)Придатність застави до зберігання (X43) Маркетинг-аудит комерційного банку Модель взаємозв'язку банківського маркетингу і макроекономічної ситуації на ринку банківських продуктів і послуг Ефективність реалізації механізму банківського маркетингу Економічні нормативи НБУ як індикатори ефективності реалізації механізму банківського маркетингу Банківський маркетинг в моделі оптимізації структури пасивів і активів комерційного банку Надійність комерційного банку Ефективність кредитної політики комерційного банку Модель оцінки ефективності інвестиційної політики комерційного банку IT-інструменти аналізу ефективності реалізації механізму банківського маркетингу
 
>>