Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow Релігієзнавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи теорії релігії та її історична ґенеза Основи теорії релігії Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна. Теологічно-філософський, психологічний та соціологічний підходи до дослідження релігії Елементи та структура релігії Функції та роль релігії в суспільстві Первісні форми релігії Загальна характеристика первісних форм релігії Ранньоісторичні форми релігії та родоплемінні культи: фетишизм, тотемізм, табу, магія, анімізм Шаманізм Етнічні релігії Характерні риси етнічних релігій Види етнічних релігій Буддизм як світова релігія Поняття світової релігії Життя Гаутами Будди Буддійське віровчення та культ. Поширення буддизму. Основні напрями в буддизмі Іслам як світова релігія Соціально-історичні причини виникнення ісламу Коран і кораністика Мусульманська догматика і культова практика Мусульманська філософія. Поширення ісламу. Іслам в Україні Християнство як світова релігія та його роль в історії і сьогоденні Християнство:загальна характеристика Становлення християнства. Основні етапи розвитку та географія поширення християнства. Біблія як священна книга християн і культурно-історичний феномен Православ'я Загальна характеристика православ'я Віросповідні і культові особливості православ'я. Вплив православ'я на розвиток загальнолюдської та національної культури Католицизм Віра єдина - дві гілки (спільне та відмінне в католицизмі та православ'ї) Сучасна соціальна доктрина католицької церкви Онтологія віри в працях найвидатніших теоретиків християнства Протестантизм Протестантизм як історичний феномен Історія протестантизму: етапи зародження та розвиткуКальвінізмАнгліканствоБаптизм Теологія протестантизму Релігія і церква в україні сьогодні Загальна релігійна ситуація в УкраїніУкраїнська православна церква (УПЦ-мп)Українська православна церква (УПЦ-кп)Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)Українська греко-католицька церква (УГКЦ)Римо-католицька церква (РКЦ) Сучасний стан українського християнстваІудаїзмКараїзм Релігія та інші вияви духовної культури Суспільство, релігія і право: функціональна взаємодія в сучасній україні Релігія і політика: трансформації співвідношення Функціональна взаємодія релігії, держави і права Правове регулювання забезпечення релігійної діяльності Релігія і суспільство в контексті глобалізаційних реалій сьогодення Релігія та мораль Місце моралі та релігії в системі духовних вимірів людства Кореляція опозицій релігійність - духовність, моральність - мораль Природа, внутрішня структура та функції моралі й релігії Наука та релігія Наука і релігія як специфічні способи засвоєння реальності Історичні типи співіснування науки та релігії Сучасна метанаукова парадигма Релігієзнавство як пошук нових форм співіснування релігійних і світських елементів Наукові принципи класифікації релігій Містицизм як духовно-релігійний феномен. Давні містерії і таємні спілки Містицизм, його типологія, особливості та проблеми вивчення як ненауково-наукового феномена Містерії як форми освоєння трансцендентної реальності (містерії друїдів Британії та Галлії, культ Мітри, гностицизм, містерії Асар-Хапі, містерії Одіна)Містерії друїдів Британії та ГалліїКульт МітриГностицизмМістерії Асар-ХапіМістерії Одіна Релігія та вільнодумство у вияві людської духовності Сутність і форми вільнодумства Основні етапи розвитку вільнодумства Сучасні нетрадиційні релігії Проблеми визначення і класифікації нетрадиційних релігій Причини виникнення і ознаки нетрадиційних релігійЦерква уніфікації Неорелігії в Україні
 
>>