Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Культурологія: українська та зарубіжна культура

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Що вивчає культурологія?Чого навчає культурологія? Теоретичні аспекти культури Культурологічний підхід до аналізу культури Методологічні засади культурології Поняття і сутність культури Основні концепції культури Морфологія і динаміка культури Функції культури Культура і суспільство Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства "Субкультура" та її функції Мистецтво як засіб творення особистості Походження і основні етапи розвитку культури Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу Сутність культурної еволюції та її відмінність від біологічної Генезис та етапи культурної еволюції Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції Культура і цивілізація Культурно-історичні епохи Світова культура Первісна культура Світосприймання первісної людини Міфологічна свідомість: єдність об'єкта і суб'єкта, предмета і знака Міфи як "педагогіка людського роду" Прислів'я, приказки, загадки. Зародки мистецтва Культура стародавніх цивілізацій Художня культура Передньої Азії Культура Стародавнього Єгипту Антична культура Проблема переходу від хаосу до гармонії Доісторична Греція і класична Еллада Культ краси та освіченості Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво Специфіка й витоки римського генія Європейське середньовіччя Домінування християнської теології у свідомості Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини Архітектура і мистецтво Візантії V—VIII ст. Романська культура: літургія та карнавал Готичний стиль і схоластика Ренесанс Народження гуманізму Нова концепція людської особистості і нова модель освіти Мистецтво європейського ренесансу Північне Відродження Криза гуманістичних ідеалів Барокова культура Європи Реформація і контрреформація та їх наслідок у культурі Італійська барокова школа "Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри Фламандське і голландське мистецтво XVII ст. як два полюси світовідчуття доби Доба абсолютизму і час просвітництва Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості Раціоналістична картипа світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість Стиль рококо як мистецтво "галантної доби" Європа XIX ст. Новий соціальний і духовний досвід та його породження — індивідуалістична культура Романтизм як світовідчуття та як напрям у мистецтві Формування історичного погляду па особу і зумовленого ним художнього методу реалізму Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів Модерн як доба в культурі Причини виникнення стилю модерн Стиль модерн — поєднання традицій східного та західноєвропейського мистецтва Символізм — естетико-філософська основа модерну Особливості стилю модерн Модерн як архітектурний стиль Стиль модерн у Росії Культура XX ст. Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві Новий театр Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес Функціоналізм в архітектурі Нові виражальні засоби в музиці Українська культура Періодизація розвитку української культури Стародавня культура східних слов'ян Джерела вивчення культури стародавніх слов'ян Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян Київська русь Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі Мислителі Київської Русі. Книжна справа Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра Ткацтво, килимарство та вишивка Театральне мистецтво. Музика. Танок Період феодальної роздрібненості Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в XII—XIII ст. Основні осередки соціального і культурного життя Освіта і наука, архітектура і мистецтво Культурні та політичні зв'язки Галицько-Волииського князівства з іншими землями Стародавньої Русі Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу Освіта і книгодрукування в XIV—XVII ст. Козацька доба Козацтво як явище історії та культури Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці Еволюція образотворчого мистецтва Барокова архітектура Духовні пошуки XIX ст. Формування української національної самосвідомості Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури Українська суспільна думка: розвиток науки і філософії Література Образотворче мистецтво, музика, театр На зламі століть Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця XIX — початку XX ст. Гуманізм українського неоромантизму Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі Український авангард 1900—1910-х pp. Українська культура у XX ст. Національно-культурне піднесення 1920-х рр. в Україні як передумова розбудови освіти і науки Література й театр па тлі нових національних та соціальних реалій Український мистецький авангард та його доля Українська культура другої половини XX ст. Культура в умовах нової соціальної реальності Формування нової соціокультурної дійсності та її риси Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності
 
>>