Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні положення Сутність та предмет аудиту Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнення аудиту Контроль в системі управління економікою. Форми контролю Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві Предмет і метод аудиту Види аудиту та аудиторських послуг Стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту Теоретичні засади державного аудиту Сутність державного аудиту Суб'єкти державного аудитуКонтрольно-ревізійна служба України Стандарти державного аудиту Принципи державного аудиту Стандартні вимоги до вищих органів фінансового контролю та державних аудиторів Стандарти проведення державного аудиту Стандарт "Планування" Стандарт "Нагляд за проведенням аудиту" Стандарт "Аналіз і оцінка системи внутрішнього управління і контролю, яка застосовується на об'єкті, що перевіряється" Стандарт "Дотримання законів і нормативних актів" Стандарт "Доказова інформація" Стандарт "Аналіз фінансових звітів" Стандарт "Правила складання звітів" Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту Мета, основні завдання та складові державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання Загальні положення Планування державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання Підготовка програми проведення державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання Перевірка факторів ризику Звітування про результати державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ УкраїниДослідження стану внутрігосподарського фінансового контролю Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів Попередній аудит ефективності виконання місцевого бюджету Проведення аудиту ефективності виконання місцевих бюджетівРеалізація результатів аудиту Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів Загальні положення та суть аудиту ефективності використання держаних коштів Етапи аудиту ефективності використання державних коштів Планування аудиту ефективності Виконання аудиту ефективності використання державних коштів Звітування про результати аудиту ефективності використання державних коштів Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту Незалежний професійний аудит Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. Професійні об'єднання аудиторів Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторівАудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини Контроль якості професійних аудиторських послуг Аудиторські послуги Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві Консультування в різних галузях діяльності Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності Мета і завдання аудиту фінансової звітності Призначення основних компонентів фінансової звітності та особливості перевіркиПеревірка правильності складання балансуПеревірка правильності відображення в балансі необоротних активівПеревірка правильності відображення в балансі фінансових інвестиційПеревірка правильності відображення в балансі запасівПеревірка правильності відображення в балансі незавершеного виробництваПеревірка правильності відображення в балансі готової продукціїПеревірка правильності відображення в балансі залишків грошових коштів та дебіторської заборгованостіПеревірка достовірності відображення в балансі поточних зобов'язанняПеревірка правильності відображення в балансі власного капіталуПеревірка Звіту про фінансові результати Етапи аудиту фінансової звітності Методи аналізу фінансової звітності Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності Методика проведення аудиту фінансового стану підприємствОцінка оборотності майна підприємстваОцінка виробничого потенціалуОцінка фінансової сталостіОцінка ліквідності (платоспроможності) підприємства Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику Сутність аудиторського ризику Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик Планування аудиту Сутність та мета планування Етапи аудиту та їх характеристика Ознайомлення з бізнесом замовника Підготовка і складання загального плану та програми аудиту Стратегія аудиту Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках Робочі документи аудитора АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ Аудиторський висновок та загальні вимоги до нього Структура аудиторського висновку Види аудиторських висновків та їх змістАудиторський висновок про узагальнену фінансову звітність підприємстваАудиторська перевірка виконання контрактних угод Порядок складання та подання аудиторських висновків Аудиторський звіт Події після дати балансу в аудиторському висновку Рішення користувачів звітності за результатами аудиту Система контролю якості професійних аудиторських послуг Побудова внутрішньої системи контролю якості аудиторських послугПрийняття та збереження клієнтів Моніторинг контролю якості Зовнішній контроль якості аудиторських послуг Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг Внутрішній аудит Тема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єкти Становлення, тенденції розвитку та актуальність внутрішнього аудиту Сутність внутрішнього аудиту Внутрішній аудит у корпоративному управлінні Місце внутрішнього аудиту в системі контролю Методичні прийоми внутрішнього аудиту Прийоми та методи внутрішнього аудиту Принципи внутрішнього аудиту Види внутрішнього аудиту Стандарти внутрішнього аудиту Проведення заходів внутрішнього аудиту Організація служби внутрішнього аудиту (СВА) Використання результатів внутрішнього аудиту Узагальнення результатів внутрішнього аудиту Організація внутрішньої аудиторської перевірки ефективності СВК бізнес-процесів компанії Проведення аудиторських процедур Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції "Аудиторського звіту"
 
>>