Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Корпоративне управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Поняття та економічна природа корпоративного управління Суб'єкти та об'єкти корпоративного управління Типи корпоративних підприємств Міжнародні стандарти корпоративного управління Сучасні системи та моделі корпоративного управлінняАнгло-американська модельНімецька модельЯпонська модель Принципи корпоративного управління в Україні Мета господарського товариства Права акціонерів Наглядова рада і виконавчий орган Наглядова рада Виконавчий орган Лояльність та відповідальність Розкриття інформації та прозорість Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства Заінтересовані особи ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Поняття та економічні риси господарських товариств Порядок створення господарських товариств Установчі документи господарських товариств Засновники та учасники господарських товариств Товариства з обмеженою відповідальністюУстановчі документиОргани товариства з обмеженою відповідальністюПравове регулювання діяльності учасників ТзОВ Товариства з додатковою відповідальністю АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ Характерні риси акціонерних товариств Типи акціонерних товариств Створення та заснування акціонерного товариства Статут акціонерного товариства Права та обов'язки акціонерів товариства Виділ та припинення акціонерного товариства Ліквідація акціонерного товариства УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ КАПІТАЛОМ ТА ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ Сутність корпоративної власності Економічна роль статутного капіталу Формування капіталу підприємств корпоративного типу Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів Вплив відносин власності на рівень контролю над товариством ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОБОТИ Загальні збори акціонерного товаристваПорядок проведення загальних зборів Наглядова рада акціонерного товариства Виконавчий орган акціонерного товариства Ревізійна комісія акціонерного товариства ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ Побудова системи внутрішньокорпоративного управління Відносини учасників товариства Значний правочин та правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість Основні положення щодо формування організаційних структур Система корпоративного контролю Корпоративна культура ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталуПоложення про цінні папериФонди акціонерного товариства Управління працею в корпораціїПоложення про персоналВнутрішній трудовий розпорядок Стимулювання персоналу корпорації Виплата дивідендів в акціонерному товаристві Договірна робота в корпорації ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ РОЛЬ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ Цінні папери та їх класифікація Акції, їх види та властивості Облігації та їх видиОблігації підприємствОблігації місцевих позикДержавні облігації України Інші цінні папери, що найчастіше використовуються в корпоративному секторі України Емісія цінних паперівРеєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів ФОНДОВИЙ РИНОК Суть фондового ринку та його учасники Професійна діяльність на фондовому ринку Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку Фондова біржа та порядок її роботиДопуск до торгів на фондовій біржіПорядок організації та проведення біржових торгівПорядок котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсуКонтроль за дотриманням Правил фондової біржіПорядок розкриття інформації про діяльність фондової біржі ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ Поняття та особливості функціонування інститутів спільного інвестування Типи та види інститутів спільного інвестування Корпоративний інвестиційний фондСтатутний капітал корпоративного інвестиційного фондуДіяльність корпоративного інвестиційного фондуАкції корпоративного інвестиційного фондуОргани корпоративного інвестиційного фондуПрипинення діяльності корпоративного інвестиційного фондуРозподіл активів корпоративного інвестиційного фонду в разі його ліквідації Пайовий інвестиційний фондУчасть у пайовому інвестиційному фонді та наглядова радаІнвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондівЗаміна компанії з управління активами та ліквідація пайового інвестиційного фондуРозподіл активів пайового інвестиційного фонду в разі його ліквідації Особливості венчурних інвестиційних фондів Управління активами інститутів спільного інвестування Зберігання активів та облік прав власності на цінні папери інститутів спільного інвестування Порядок та обсяг розкриття інформації інститутів спільного інвестування НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА Сутність та структура Національної депозитарної системи Учасники Національної депозитарної системи Правове регулювання депозитарної діяльності Порядок переходу права власності на корпоративні права ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ Органи державного регулювання корпоративного сектору Державне регулювання ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів Антимонопольна діяльність в корпоративному секторі Управління державним корпоративним сектором та корпоративними правами державиСуб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними правамиУповноважені органи управління та уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правамиОсобливості управління та обмеження щодо розпорядження корпоративними правами держави РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ Роль та значення розкриття інформації в акціонерному товаристві Зберігання документів акціонерного товариства та інформація про товариство Принципи розкриття інформації про акціонерні товариства Порядок розкриття інформації на фондовому ринку Захист інформації про акціонерне товариство
 
>>