Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Державний фінансовий контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Суть, предмет і метод державного фінансового контролю Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю Види і форми здійснення державного фінансового контролю Предмет і метод державного фінансового контролю Принципи організації та здійснення державного фінансового контролюПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 1 Органи державного фінансового контролю та їх характеристика Характеристика органів державного фінансового контролю Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль Рахункова палатаВерховна Рада України Органи внутрішнього фінансового контролюДержавна контрольно-ревізійна служба України Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролюМіністерство фінансів УкраїниДержавне казначейство УкраїниПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 2 Державна контрольно-ревізійна служба та її функції Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби УкраїниЗавдання державної контрольно-ревізійної служби УкраїниОсновні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і СевастополіФункції контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах Організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби Права, обов'язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної службиОбов'язки і відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та правоохоронними органамиПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 3 Стандарти державного фінансового контролю Мета і об'єктивна необхідність запровадження ДКРС стандартів державного фінансового контролю та їх загальна характеристика Термінологія й планування заходів державного фінансового контролю Організація, виконання, документування результатів і формування матеріалів контрольних заходів. Порядок їх опрацювання й виконання Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки інформації, яка підлягає дослідженню Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю і запобігання правопорушенням з боку суб'єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб Оприлюднення результатів державного фінансового контролюПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 4 Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби УкраїниФормування та затвердження плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУФормування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи апаратів КРУФормування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи КРВ Організація і проведення ревізій Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки) Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів Облік і звітність з контрольно - ревізійної роботиПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 5 Державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів Сутність та правове регулювання аудиту ефективності Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності Організація та проведення аудиту ефективності Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності Зарубіжний досвід аудиту ефективності діяльності бюджетних установПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 6 Контроль за здійсненням операцій у бюджетних установах Мета, об'єкти та порядок проведення перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності Контроль дотримання чинного законодавства при складанні та затвердженні кошторисів доходів і видатківПорядок складання проектів кошторисівПорядок розгляду і затвердження кошторисів Порядок застосуванням фінансових санкцій за допущені посадовими особами бюджетні правопорушенняПризупинення бюджетних асигнуваньЗупинення операцій на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства УкраїниЗменшення асигнувань у разі нецільового використання бюджетних коштівПроцедура повернення коштів одержувачами бюджетних коштів у дохід відповідного бюджетуПовернення коштів у разі нецільового використання коштів субвенції Адміністративна відповідальність за допущені посадовими особами фінансові порушенняВідповідальність за бюджетні правопорушенняПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 7 Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів Мета, планування та підготовка до перевірки Контроль за формуванням коштів місцевих бюджетів Контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм Оформлення та реалізація матеріалів перевіркиПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 8 Податкова служба як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємства Структура органів державної податкової служби та їх права Види податкових перевірок і їх планування Порядок застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості Оскарження рішень податкової адміністрації Податкова міліція: функції, права, обов'язкиПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 9 Контроль в системі державного казначейства Основні завдання та контрольні функції державного казначейства Права та обов'язки державного казначейства України Контроль за використанням коштів державного бюджету Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно - ревізійної служби та Державної митної служби УкраїниПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 10 Контрольні функції Національного банку України Роль, значення і структура Національного банку України Функції та операції Національного банку України Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів Перевірка правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладамиПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 11 Контроль ефективності використання коштів державного бюджету рахунковою палатою Мета та основні завдання перевірок і ревізій Організація і планування контрольно-ревізійної роботи Рахункової палати Перевірка правомірності видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів Перевірка використання коштів Державного бюджету України та загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів Перевірка касового та фактичного виконання бюджету Перевірка використання коштів Державного бюджету України підприємствами і установами Перевірка використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України Перевірка використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок Методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань Узагальнення та систематизація матеріалів контролю Реалізація матеріалів перевірок і ревізійПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 12 Діяльність інших державних і недержавних органів у сфері фінансового контролю Митний контроль в Україні та його характеристика Контрольна діяльність Антимонопольного комітету України Контрольні функції Фонду державного майна України і його регіональних представництв Організація державного контролю за формуванням цін в Україні та якістю товарів, продукції (робіт, послуг) Контрольні функції апарату Президента України Парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими ресурсами Застосування громадського контролю Контроль у сфері соціального страхування Державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим ринкомВідповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринку цінних паперівВідносини Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органамиВідповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперівПорядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперівКримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папериВідповідальність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осібПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 13 Внутрішній (Відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої влади Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю Особливості організації внутрішнього фінансового контролю Особливості проведення внутрішнього фінансового контролю Узагальнення та систематизація результатів ревізій та перевірокПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 14 Правоохоронні органи та їх участь у заходах з державного фінансового контролю Роль і значення правоохоронних органів у здійсненні державного фінансового контролю Економічна складова в діяльності Служби безпеки України Заходи спеціальних служб МВС у боротьбі зі злочинами у сфері економіки Прокурорський нагляд за ефективністю державного фінансового контролю в Україні Залучення працівників державної контрольно-ревізійної служби до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістівПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 15 Узагальнення результатів контролю та формування контрольно-ревізійної інформації в ДКРС України Вимоги до оформлення результатів ревізії ДКРС Порядок розгляду матеріалів ревізії Реалізація результатів ревізії, контроль за їх виконанням та розгляд скарг на дії службових осібПитання для обговорення та самоперевіркиРекомендована література за розділом 16
 
>>