Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи дидактики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


1. Загальні засади дидактики Сутність, функції і завдання дидактики Методологічна основа дидактикиСистемний підхідСинергетичний підхідДіяльнісний підхідПраксеологічний підхідГуманістичний підхідКультурологічний підхідАксіологічннй підхідСуб'єктний підхідАкмеологічний підхідКомпетентнісний підхід Основні категорії дидактики Особливості структури теорії навчання Основні дидактичні концепціїЯн-Амос Коменський (1592-1670)Жан-Жак Руссо (1712-1778)Йоганн-Генріх Песталоцці (1746-1827)Йоганн-Фрідріх Гербарт (1776-1841)Костянтин Ушинський (1824-1870)Джон Дьюї (1859-1952)Григорій Ващенко (1878-1967)Петро Гальперін (1902-1988)Василь Сухомлинський (1918-1970) Процес навчання, його структура і види Сутність, функції і структура процесу навчання Структура діяльності вчителяЦілепокладанняПлануванняОрганізація навчальної роботи (навчальних дій)Стимулювання навчальної активностіКонтроль і регулюванняАналіз результатів Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів Основні види навчанняПояснювально-ілюстративне навчанняПроблемне навчанняПрограмоване навчанняКомп'ютерне навчання Закономірності, принципи і правила навчання Зовнішні та внутрішні закономірності навчання Принципи навчанняПринцип цілеспрямованості навчанняПринцип науковостіПринцип систематичності і послідовностіПринцип доступностіПринцип свідомостіПринцип активностіПринцип міцностіПринцип ґрунтовностіПринцип наочностіПринцип емоційностіПринцип індивідуального і диференційованого підходу у навчанніПринцип зв'язку теорії з практикою Правила навчанняЗміст освіти в національній школі Сутність і основні компоненти змісту освіти Навчальні плани та програми Підручники і навчальні посібники Види освіти Методи засоби навчання Метод і прийом навчання Зміст і класифікації методів навчанняМетоди організування і здійснення навчально-пізнавальної діяльностіКласифікація методів за дидактичними цілямиКласифікація на основі зовнішніх форм прояву методів навчанняКласифікація методів навчання за типом пізнавальної діяльності учнівКласифікація методів навчання на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знаньМетоди стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнівМетод формування пізнавального інтересуМетод формування почуття обов'язку і відповідальності у навчанніМетоди контролю і самоконтролю в навчанніМетоди усного контролюМетоди письмового контролюМетоди лабораторного контролюГрафічна перевіркаТестова перевірка знаньКласифікації за системним підходом Проблема вибору методів навчання Засоби навчання Форми організації навчання Сутність організаційних форм навчання Урок як основна форма організації навчанняСутність та основні класифікації уроківСтруктура і типологія уроківУрок засвоєння нових знаньУрок формування і вдосконалення вмінь і навичокУрок узагальнення і систематизації знаньУрок комплексного застосування знань, умінь і навичокУрок перевірки і корекції знань, умінь і навичокКомбінований урокПідготовка вчителя до уроку і аналіз його результатів Інші форми організації навчання Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів Сутність, функції і принципи контролю у навчальному процесі Види контролю знань Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів Технології навчання Теоретичні основи технології навчання Таксономія цілей навчання Основні технології навчання Кредитно-трансферна система організації навчанняТеоретичні основи КТСОНПСамостійна та індивідуальна робота і самоосвітня діяльність студентів в умовах КТСОНП
 
>>