Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства Оцінка впливу показників товарного балансу на обсяг товарообороту торговельного підприємства Оцінка впливу факторів розвитку та використання матеріально-технічної бази на обсяг товарообороту торговельного підприємства Оцінка впливу фактору забезпеченості трудовими ресурсами на обсяг товарообороту торговельного підприємства Оцінка впливу факторів на обсяг товарообороту торговельного підприємства Розрахунок необхідного та можливого товарообороту торговельного підприємства розрахунок поточної та прогнозної потужності торговельного підприємства Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів Розрахунок планового товарообороту по підприємству на основі економіко-статистичних методів Задача 9. Розрахунок планового товарообороту за товарною групою "А" на основі економіко-статистичних методів Управління товарними запасами торговельного підприємства Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства Оцінка впливу факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства Оцінка впливу факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства Обґрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (1) Обґрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (2) визначений потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі індексного методу Визначення планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства на основі методу пропорційного відхилення Визначення потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі розрахунку коефіцієнта еластичності до товарообороту Обґрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (1) Обґрунтування норм та нормативів товарних запасів на основі методу техніко-економічних розрахунків (2)ТЕМАЗ. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства Аналіз відповідності обсягу надходження товарів товарним потребам торговельного підприємства Аналіз виконання плану поставки товарів на торговельне підприємство Оцінка втрат товарообороту та прибутку у зв'язку з недопоставкою товарів на торговельне підприємство Оцінка рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство розрахунок планового обсягу надходження товарів на торговельне підприємство Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм максимізації показників рентабельності Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм досягнення цільової прибутковості товарообороту Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару Оцінка доцільності закупівлі товарів у постачальників за критерієм максимізації прибутку від співпраці Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 1 період) Аналіз показників руху та ефективності використання персоналу торговельного підприємства (за 2 періоди) Аналіз втрат товарообороту торговельного підприємства через нераціональне використання робочого часу аналіз впливу факторів на продуктивність праці працівників торговельного підприємства Оцінка ефективності системи оплати праці, що діє на торговельному підприємстві Визначення кількості працівників для штатного розпису на основі методу техніко-економічних розрахунків Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (1) Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (2) Визначення чисельності працівників у плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту (3) Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання середньої заробітної плати Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням скорочення чисельності персоналу визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням середньої заробітної плати на підприємствах-конкурентах Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці в плановому періоді (1) Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (2) Визначення необхідного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (1) Визначення необхідного та максимально можливого фонду оплати праці в плановому періоді (2) Управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 1 період) Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства (за 2 періоди) Оцінка впливу факторів на фондовіддачу Обґрунтування планової потреби торговельного підприємства у прирості основних засобів на основі факторно-аналітичного методу Обгрунтування потреби торговельного підприємства у додатковій торговельній площі у плановому періоді Оцінка можливості передання площі в оренду (суборенду) у плановому періоді Вибір постачальника торговельного обладнання Вибір варіанта придбання необхідного торговельного обладнання Управління поточними витратами торговельного підприємства Оцінка впливу зміни складу та структури товарообороту торговельного підприємства на витрати на збут Аналіз впливу зміни швидкості обороту товарних запасів на обсяг фінансових витрат торговельного підприємства Аналіз динаміки та структури операційних витрат торговельного підприємства Розрахунок планового обсягу витрат обігу торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі факторно-аналітичного методу Розрахунок планового обсягу витрат обігу торговельного підприємства на основі економіко-статистичного методу Розрахунок планового обсягу поточних витрат торговельного підприємства на основі економіко-статистпчного методу Розрахунок необхідного обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді Розрахунок необхідного та максимально можливого обсягу витрат обігу торговельного підприємства у плановому періоді Управління доходами торговельного підприємства Аналіз доходів торговельного підприємства Аналіз комерційного доходу торговельного підприємства Оцінка впливу зміна структури товарообороту торговельного підприємства на комерційний дохід Задача 69. Оцінка впливу факторів на обсяг комерційного доходу Розрахунок комерційного доходу без та з ПДВ Аналіз динаміки та структури доходів від звичайної діяльності торговельного підприємства Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі економіко-статистичного методу Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі факторно-аналітичного методу Розрахунок можливого обсягу комерційного доходу в плановому періоді на основі методу техніко-економічннх розрахунків Визначення планового обсягу доходів торговельного підприємства Розрахунок можливого та необхідного обсягу доходів торговельного підприємства Управління фінансовим результатом (прибутком) торговельного підприємства Аналіз прибутку торговельного підприємства за напрямами його використання Аналіз впливу факторів на рентабельність активів торговельного підприємства (за моделлю Дюпон-каскад) Аналіз впливу факторів на рентабельність активів торговельного підприємства (за моделлю Дюпон-каскад) Оцінка ефективності діяльності торговельного підприємства Розрахунок можливого обсягу прибутку від реалізації товарів у плановому періоді (1) Розрахунок можливого обсягу прибутку від реалізації товарів у плановому періоді (2) Розрахунок можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства у плановому періоді Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (1) Розрахунок необхідного та можливого обсягу чистого прибутку торговельного підприємства (2) Управління сплатою податкових платежів на торговельному підприємстві Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що підлягають сплаті з доходів Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що входять до складу поточних витрат Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що підлягають сплаті з прибутку Задача 89. Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства Обґрунтування доцільності переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок 6%) Обґрунтування доцільності переходу на спрощену систему оподаткування (єдиний податок 10%) Оцінка доцільності запровадження податкової новації (перереєстрація торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи) Оцінка доцільності запровадження податкової новації .(звільнення та реєстрація як СПД співробітників відділу закупівель) Оцінка доцільності запровадження податкової новації (звільнення та реєстрація як СПД співробітників відділу маркетингу) Оцінка доцільності запровадження податкової новації (продаж довіреній особі власника, яка реєструється як СПД, основних засобів підприємства з їх подальшою оперативною орендою УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Аналіз показників ліквідності та платоспроможності торговельного підприємства Аналіз показників ділової активності торговельного підприємства Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (1) Розрахунок потреби торговельного підприємства в оборотних активах на плановий період на основі методу техніко-економічних розрахунків (2) Розрахунок необхідного приросту оборотних активів торговельного підприємства на плановий період Оцінка ймовірності погашення дебіторської заборгованості торговельного підприємства Оцінка доцільності відволікання коштів у дебіторську заборгованість торговельного підприємства Управління капіталом торговельного підприємства Аналіз показників фінансової стійкості торговельного підприємства Оцінка типу фінансової стійкості торговельного підприємства за методикою Ковальова В.В. Оцінка альтернативних можливостей отримання поточного доходу акціонерами торговельного підприємства Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким користується торговельне підприємство у звітному періоді Розрахунок ефекту фінансового важеля, яким буде користуватися торговельне підприємство у плановому періоді Розрахунок ефекту фінансового важеля у звітному та плановому періодах, оцінка досягнення цільового зростання ефекту фінансового важеля Вибір варіанта отримання банківського кредиту на основі розрахунку грант-елемента Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком, якщо альтернативним джерелом фінансування с товарний кредит Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (1) Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (2) Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (3) Розрахунок необхідного та можливого приросту оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді Розробка балансу оборотних активів торговельного підприємства на плановий період Управління грошовими потоками торговельного підприємства Оцінка рівномірності грошових потоків торговельного підприємства Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (1) Розробка платіжного календаря торговельного підприємства (2) Обґрунтування обсягу залучення додаткових кредитних ресурсів торговельним підприємством у плановому періоді Розрахунок обсягу додаткових кредитних ресурсів та витрат, пов'язаних з їх залученням, у плановому періоді (1) Розрахунок обсягу додаткових кредитних ресурсів та витрат, пов'язаних з їх залученням, у плановому періоді (2)
 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
>>