Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


І Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання Актуальність "філософії освіти" Поняття "філософія освіти", предмет і завдання Основні методологічні концепції гуманітарного знання Структура філософії освіти Філософське розуміння сутності освіти у історичному контексті Виховання у Первісному суспільстві. Перші школи світової цивілізації Феномен античної філософської школи Філософсько-педагогічні погляди Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта Християнство та інститут освіти в епоху Середніх віків Розвиток філософії освіти в епоху Відродження і Нового часу Історична ретроспектива філософії освіти ХІХ ст Національні аспекти філософії освіти в Україні Історія розвитку філософії освіти в Україні Філософія освіти Григорія Сковороди Освіта в Україні і світі (сучасні реалії) Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику Законодавчо-нормативне забезпечення освітянської галузі в УкраїніІІ Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності Роль теорії еволюції у науково-філософському світогляді Поняття "еволюція" у контексті науково-філософського світогляду Поняття "буття" у контексті науково-філософського світогляду Духовні виміри людського буття. Загальнолюдські цінності Духовність - один з інтегруючих елементів суспільства Роль цінностей у структурі буття особистості Світоглядні засади особистості - основа педагогічної діяльності "Золоте правило моралі" та його вплив на розвиток філософії освіти Біблейські заповіді - основа внутрішнього абстрактного образу особистості Система освіти як транслятор норм і цінностей буття Моральні максими Л. Толстого Формування української ціннісно-нормативної моделі Ціль і мета як відношення та передбачуваний результат
 
>>