Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Психодіагностика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні засади психодіагностики Зародження і становлення психодіагностики як наукиДонаукове використання психодіагностичних процедурРозвиток психодіагностики у XIX--XX ст. Предмет і завдання психодіагностикиСутність психодіагностики як наукиПсихологічне оцінювання у психодіагностиціЗавдання загальної психодіагностики Характеристика психодіагностичного методуСутність методології, методу, методики психодіагностикиПсиходіагностичний метод Тест як основний психодіагностичний інструментКласифікація і характеристика тестівОб'єктивні методикиТести особистостіТести інтелектуСуб'єктивні методикиОсобистісні та спеціальні опитувальники, анкети, інтерв'ю Проективні методикиТести, орієнтовані на статистичну нормуКритеріально-орієнтовані тести (КОрТ)Комп'ютеризовані і комп'ютерні психодіагностичні тестиВимоги до тестів як методів психодіагностичного дослідження та їх користувачів Психометричні основи психодіагностики Психодіагностичні і психометричні процедуриСутність основних ознак і категорій психодіагностики. Психологічний діагнозПсиходіагностичний процесЗбирання данихПерероблення та інтерпретація інформаціїПрийняття рішеньЗагальна і диференційна психометріяМіри у процесі шкалювання. Характеристика шкалПроцентильна шкала Відсоткова рангова шкалаСтатистичні шкали Психометрія у структурі й психодіагностичних методівТехнологія конструювання тестуАдаптація діагностичних методівНадійність тестів, її обчисленняВизначення коефіцієнта надійностіНадійність окремих пунктівВалідність тестів, особливості її визначення і перевіркиЗмістова валідністьКритеріальна валідністьКонструктна валідністьПослідовність перевірки валідностіСтандартизація і норми тестових показників Застосування математично-статистичних методів аналізу у психологічних вимірюванняхТипи емпіричних даних "L"-,"Q"-, "Т" - даніОцінювання розподілу емпіричних данихЗастосування непараметричної і параметричної статистик при обробленні емпіричних данихОцінювання достовірності значень за t - критерієм СтьюдентаСтатистична значущість і статистичний критерій Психодіагностика інтелекту Сутність інтелекту, підходи до його вивчення і моделі структуриОсновні підходи до вивчення інтелектуСоціокультурний підхідГенетичний підхідПроцесуально - діяльнісний підхідОсвітній підхідІнформаційний підхідФеноменологічний підхідФункціонально-рівневий підхідРегуляційний підхідМоделі структури інтелектуМодель Ч.-Е. СпірменаМодель Л.-Л. ТерстоунаМодель Дж.-П. ГілфордаМодель Р.-Б. КеттелаІнші ієрархічні моделі інтелекту Характеристика тестів діагностування інтелектуТести для діагностування соціального інтелектуТести для діагностування емоційного інтелектуТести для психодіагностування креативності Методи діагностування особистості Загальні підходи до діагностування особистостіОсобистість як об'єкт психодіагностичного дослідженняОсобистісні риси як психодіагностична категорія Психодіагностика особистості у контексті теорій рис особистостіТеорія рис особистості Р.-Б. КеттелаВнесок Г.-Ю. Айзенка у розвиток психодіагностики особистостіТест ММРІ як діагностичний інструмент вивчення особистостіОцінні шкали (І, Г, К)Базисні (клінічні) шкалиОсновні типи профілівОброблення отриманих матеріалівПроцедура обстеженняМодель "Великої п'ятірки"Дослідження індивідуальних випадків Діагностування внутрішнього світу особистості Проективна діагностика як метод вивчення внутрішнього світуСутність проекції у психології та психодіагностиціПроективні методики діагностування особистостіПроективні методики дослідження особистості Діагностування самосвідомості особистостіСамосвідомість як об'єкт психодіагностичного дослідженняМетодики діагностування самосвідомостіСтандартизовані самозвітиКонтрольні спискиНестандартизовані самозвіти (вільні самоописи)Ідеографічні технікиРефрактивні техніки (метод керованої проекції) Діагностування спонукальної сфери особистостіТеоретичні підходи до аналізу мотиваціїПсихофізіологічний підхідПсихологічний підхідСоціально-психологічний підхідМотивація, мотиваційні змінні, їх діагностування Психологічні особливості діагностування ціннісної сфери особистостіТеоретичне підґрунтя вивчення ціннісної сфериМетоди діагностування системи цінностей особистості Спостереження як метод психологічного дослідженняСутність і види спостереженняПослідовність здійснення наукового спостереження Опитувальні методи у психодіагностиціІнтерв'ювання як різновид усного опитувального діагностичного методуПослідовність проведення інтерв'юТелефонне опитуванняАнкетування як різновид письмового опитувального діагностичного методуКомпозиція анкети Види анкетування Експертне оцінювання у психологічному дослідженніСутність експертного оцінюванняПослідовність експертного оцінювання Контент-аналіз як експертно-діагностична процедура психологічного дослідженняКонтент-аналіз у психодіагностиціПослідовність контент-аналізу Соціально-психологічні особливості діагностування людей різного віку Психодіагностичне дослідження дітей, підлітків та юнаківОсобливості психодіагностування дітей дошкільного вікуДіагностування готовності дітей до школиОсобливості психодіагностування дітей молодшого шкільного віку (на етапі зрілого дитинства)Особливості психодіагностування підлітків та юнаків Психодіагностування у дорослому (зрілому) віці.Психологічна характеристика дорослостіОсобливості застосування психодіагностичних методів стосовно дорослих людей
 
>>