Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Українське ділове мовлення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Українська мова - державна мова українського народу ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ МОВНА НОРМА СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯМОЛИТВА ДО МОВИ МАГІЯ СЛОВА ЧАРІВНІ СЛОВАЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ Класифікація документів Формуляр документа Основні правила оформлювання документів Текст документа Оформлювання сторінкиОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ Інструкція Положення ПравилаДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ Заява Правопис власних назв Власні імена Прикметники, утворені від індивідуальних назв Назви держав, адміністративно-територіальні назви Назви установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів Назви історичних епох і подій, знаменних дат Назви посад, звань, титулів Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам'яток старовини, творів мистецтва Характеристика Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження Автобіографія Резюме Вживання знака м'якшення Тире між підметом і присудком Накази щодо особового складу Вживання апострофа Розділові знаки у реченнях з однорідними членамиОднорідні й неоднорідні означенняОднорідні члени речення, не з'єднані сполучникамиОднорідні члени речення, з'єднані повторюваними сполучникамиОднорідні члени речення, з'єднані парними сполучникамиТире і крапка з комою між однорідними членами реченняРозділові знаки при узагальнювальних словахІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ Службові листи Подвоєння приголосних на письмі Розділові знаки у реченнях з відокремленими означеннями Анотація Рецензія відгук Лексичне багатство сучасної української літературної мови Адреса Телеграма Телефонограма. Радіограма Спрощення в групах приголосних Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками Довідка Правопис префіксів Розділові знаки у реченнях з відокремленими обставинами Розділові знаки у реченнях з відокремленими додатками Доповідна й пояснювальна записки Зміни приголосних за словотворення Розділові знаки у реченнях з уточнювальними членами речення Протокол Резолюція Правопис слів іншомовного походження Розділові знаки у реченнях із звертаннями Звіт Особливості відмінювання іменників ІІ відміни Розділові знаки у реченнях із вставними словами, словосполученнями і вставленими компонентами Оголошення Повідомлення Правопис складних іменників Розділові знаки при словах-реченняхДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Договір Трудова угода Правопис складних прикметниківОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ Таблиця Зв'язок числівників з іменникамиЗаписи цифрової інформації Список. Перелік Правопис прислівників Складне речення Розділові знаки у складносурядних реченнях Накладна Правопис прийменників Розділові знаки у складнопідрядних реченнях Акт Правопис сполучників Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях Доручення Правопис часток Розписка Написання частки не з різними частинами мови
 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
>>