Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет і метод курсу "економіка підприємств" Теоретичні основи поняття "економіка" . Види, основні питання та терміни Ресурси і проблеми вибору в економіці Предмет науки Методологічні засади та методи дослідження Підприємство як суб'єкт господарювання Підприємство та його складові Правові основи функціонування підприємств Цілі, функції та напрями діяльності підприємств Конкуренція і підприємство Класифікація, види підприємств та основи підприємницької діяльності Поняття "виробництво", "підприємництво" і "підприємство" Класифікація підприємств Види підприємствТовариство з обмеженою відповідальністюАкціонерне товариствоСелянське (фермерське) господарствоПриватне (приватно-орендне)КооперативПовне товариствоКомандитне товариство Структура підприємств Підприємство в сучасній системі господарювання Зв'язки та зовнішнє середовище підприємства Особливості сільського господарства як галузі Внутрішнє середовище і кінцевий результат діяльності підприємств Допоміжне середовище функціонування підприємств Показники економічної ефективності підприємств Матеріально-речові елементи підприємств Поняття та класифікація ресурсів Поняття й особливості матеріально-технічної бази підприємств Енергетичні ресурси підприємств Механізація та показники використання техніки Можливості забезпечення підприємства технікоюПереваги від купівлі нової техніки Земельні ресурси підприємств та ефективність їх використання Земля як специфічний і головний засіб виробництва. її особливості Економічні основи родючості ґрунту Земельні відносини та їх правова основа Види земель і землезабезпеченість підприємств Земельний кадастр Показники і шляхи поліпшення використання землі Виробничі потужності підприємств. Основні фонди Характеристика виробничих фондів Класифікація основних фондів Структура основних фондів Економічна оцінка та забезпеченість фондами Знос і амортизація основних фондів Показники та шляхи поліпшення використання основних фондів Оборотні засоби аграрних підприємств Економічна суть оборотних фондів Оцінка, склад і структура оборотних засобів Економічна ефективність використання оборотних засобів Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів Інвестиції підприємств Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Джерела, види інвестицій та їх класифікація Лізинг як особлива форма інвестицій Ефективність інвестицій Капітальні вкладення підприємств Поняття капітальних вкладень Джерела капітальних вкладень Методика визначення ефективності капітальних вкладень Шляхи поліпшення використання капітальних вкладень Кадри підприємств і зайнятість Ринок праці Зайнятість і безробіття Кадри підприємства Показники та шляхи поліпшення використання трудових ресурсів Продуктивність праці Характер праці та її особливості в аграрному секторі Поняття, суть і показники продуктивності праці Мотивація й оплата праці Шляхи підвищення продуктивності праці Витрати виробництва та собівартість продукції підприємств Поняття витрат виробництва і собівартості продукції Склад витрат виробництва Класифікація витрат і управління ними на підприємстві Шляхи зниження собівартості продукції Ціни та ціноутворення на продукцію підприємства Економічна суть і функції ціни Види і система цін на продукцію аграрних підприємств Принципи та методи ціноутворенняВстановлення кінцевої ціни Ціновий механізм ринкової економіки Результати діяльності підприємств Товарно-грошові відносини і дія закону вартості Валова продукція підприємства Товарна продукція і канали реалізації Ринкові відносини в аграрному секторі Ринок. Його суть і функції Ринок сільськогосподарської продукції та його регулювання Діяльність підприємств у ринкових умовах Інфраструктура ринку сільськогосподарської продукції Якість, стандартизація і сертифікація продукції Поняття та показники якості продукції Методи оцінки й управління якістю продукції Стандартизація та сертифікація продукції Ефективність діяльності аграрних підприємств Поняття та суть економічної ефективності Показники економічної ефективності діяльності підприємств Рентабельність виробництва Чинники та шляхи зростання ефективності виробництва Економічне зростання підприємства Економічне зростання і його типи Суть, поняття та показники інтенсифікації Науково-технічний прогрес і його ефективність Розширене відтворення та накопичення в підприємствах Економічна суть і особливості розширеного відтворення Відтворення валового продукту, трудових ресурсів і основних фондів Накопичення і споживання Розміщення, концентрація та спеціалізація виробництва Поняття і суть розміщення виробництва Спеціалізація підприємства Концентрація виробництва Кооперація в сільському господарстві Теоретичні засади та зміст кооперації Кооператив як організаційна форма Кооперативні принципи як носії та регулятори внутрішніх відносин у кооперативі Міжгосподарська кооперація як організаційна форма економічних відносин між підприємствами Економіка виробництва кормів Поняття та значення кормової бази тваринництва Види та джерела виробництва кормів Економічна оцінка виробництва кормів Чинники і шляхи зміцнення кормової базиЕкономіка галузей рослинництва Народногосподарське й економічне значення виробництва продукції рослинництва Розміщення й ефективність виробництва продукції рослинництва Чинники та шляхи зростання ефективності галузі рослинництва Економіка галузей тваринництва Народногосподарське значення продукції тваринництва Розміщення виробництва продукції тваринництва Показники ефективності виробництва продукції тваринництва Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва
 
>>