Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


І Політекономія Методологічні підходи розуміння світового розвитку Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку економічної теорії Предмет, метод, і функції економічної теорії Економічні системи Економічний зміст власності. Типи і форми власності Продукт виробництва. Потреби і економічний вибір Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва Натуральне виробництво Причини виникнення та суть товарного виробництва Товар та його властивості Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція Закономірності виникнення і суть грошей Функції грошей Теорії грошей Грошова маса та її агрегати Закон грошового обігу Система грошового обігу та її типи Інфляція і дефляція Мікроекономіка Ринок, його функції і структура Система і структура ринків. Ринковий механізм і його елементи. Попит, пропозиція і ціна Поведінка споживача в ринковій економіці Концепція корисності і споживацький вибір Виробництво і фірма. Підприємницька діяльність Підприємницька діяльність Менеджмент фірмиПосадова владаОсобиста владаФорми і методи наукового управління підприємством Сутність та основи маркетингу Витрати. Прибуток. ДохідФонди підприємства та їх рух у виробництві Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання Монополістична конкуренція і олігополія Антимонопольне регулювання Функціонування найважливіших . Ринків факторів виробництва Ринок праці. Проблема зайнятостіФорми безробіття. Закон ОукенаМетоди досліджень та способи регулювання зайнятості. Крива Філліпса. Мультиплікатор зайнятості Р. Кана та Дж. М. КейнсаЗаробітна платаРівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата Ринок капіталів. Процентна ставка та інвестиціїКапітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталуКредит та його формиБанки, їх види і функції. Кредитно-банківська системаПозичковий процент і його нормаРинок цінних паперів як особлива форма руху капіталівФондові біржі та їх функції Ринок землі. РентаЗемля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції земліРинок природних ресурсів та його рівновагаЕкономічна природа рентних відносин Макроекономіка Національна економіка та її найважливіші показники Суспільний продукт та його структура Національний продукт Національний дохід Національне багатство Ефективність суспільного виробництва та її визначення Економічне зростання і розвиток Сутність, цілі, фактори та основні показники економічного зростання Вимір економічного зростання Типи економічного зростання Економічна стагнація Сучасні моделі економічного зростанняНеокласична модель економічного зростанняКейнсіанська теорія мультиплікатора економічного зростанняПринципи акселерації економічного зростання Циклічність економічного розвитку Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорії циклів Фази економічного циклу Макроекономічна рівновага Рівноважне функціонування національної економіки. Поняття рівноваги Відтворення і пропорційність суспільного виробництва Концепції загальної економічної рівновагиКейнсіанська модель рівноваги: базовий варіантКейнсіанська модель рівноваги: розширений варіантЕкономічна рівновага і повна зайнятість Роль держави у ринковій економіці. Державне регулювання економіки Необхідність державного втручання в економіку Основні функції сучасної держави Фінансові форми макроекономічного регулювання Грошово-кредитне регулювання Соціальна політика держави і розподіл доходів Світова економіка. Загальна характеристика світового співтовариства Міжнародний поділ праці Економічна інтеграція та інтернаціоналізація Світовий ринок. Міжнародна торгівля. Теорії ринку Ефективність зовнішньоекономічних відносин Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків Міжнародний рух капіталу. Суть, причини і форми вивезення капіталу Міжнародна міграція робочої сили Україна і світове господарство Світова валютна система Валютні відносини і валютна система Визначення курсу національної валюти Основні етапи розвитку світової валютної системи Валютні ринки і валютні операції ГРАФІКИ ТА ФОРМУЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇКрива попитуЦінова еластичність попитуЕластичність попиту. Графічне поданняПерехресна еластичністьЕластичність попиту від доходуКрива пропозиціїЕластичність пропозиціїРівновага попиту і пропозиціїМиттєва, короткострокова і тривала рівновагаСтійкість ринкової рівноваги. Концепція типу Л. ВальрасаСтійкість ринкової рівноваги. Концепція типу А. МаршаллаЗагальна економічна рівновагаЗагальна рівновага. Закон ВальрасаОптимум В. ПаретоПоняття корисностіКрива граничної корисностіГранична корисність продукту, коли споживач має деяку його кількістьЕластичність кривої граничної корисностіБюджетні лінії, або що доступне покупцюЗагальна і гранична корисністьРівновага споживача на ринкуРівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ціноутворенняВплив податків на ціну ринкової рівновагиКриві постійних, змінних і валових витратКриві середніх постійних, середніх змінних і середніх повних витратКрива граничних витратКрива виробничих можливостей, або крива трансформаціїКрива довгострокових середніх витратВіддача від масштабу та прибутковість фірмиКрива валового доходуГраничний (додатковий) дохід Середній і граничний продукти. Продуктивність праціМаксимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірмиРівновага фірми в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренціїЦіна в умовах недосконалої конкуренціїОлігополія. Ламана крива попитуПравило "Великого пальця" при ціноутворенні для монополістаПоказник монопольної влади. Індекс Лернера. Індекс Гарфінделя ХіршманаОлігополія. Модель Курно. Ламана крива попиту СуїзіРозширене, просте і звужене відтворення суспільного виробництваСхема руху створеного суспільного продукту у моделі КенеМарксистські схеми суспільного відтворенняВаловий національний продукт. Національний дохідІндекс цінВимірювання інфляціїІндекс фізичного обсягу продуктуСхильність до споживанняСхильність до заощадженняМультиплікатор. Історичне походженняАкселераторВзаємозв’язок рівноваги та повної зайнятості в моделі КейнсаКейсіанська модель рівноваги: базовий варіантКейнсіанська модель рівноваги: розширений варіантРоль держави у стимулюванні сукупного попиту за рахунок власних витрат і регулювання чистого експортуСучасні схеми економічного кругообігуЕкономічний кругообіг у закритій економіціКругообіг доходу, ресурсів і продукту за участю державного секторуМакроекономічна рівновага товарного і грошового ринкуКейнсіанська перевага ліквідностіПопит на грошіПеревага ліквідності. Рівноважний рівень процентаНорма процента та інвестиціїПроцес зростання суми грошей, покладених у банкКрива ФілліпсаКриві Е. ЕнгеляКрива В. Парето. Закон розподілу доходівКрива ЛоренцаКрива ЛаффераМодель ділового циклу (Самуельсона-Хікса)Рівновага ринку послуг природних ресурсів
 
>>