Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Поняття бюджетного менеджменту та його складові Сутність бюджетного менеджменту Система управління бюджетом Складові бюджетного менеджменту Бюджетний процес та його учасники Зміст і структура бюджетного процесу Поняття та суть бюджетного календаря Учасники бюджетного процесу та їх повноваженняОргани оперативного управління бюджетомОргани нефінансового профілюДержавне казначейство УкраїниДержавна контрольно-ревізійна служба УкраїниРозпорядники бюджетних коштів Бюджетне планування 3.1. Сутність бюджетного планування Організація бюджетного планування Виконання бюджету Поняття та принципи виконання бюджету Розпис доходів і видатків Бюджетна класифікація Джерела формування та напрямки використання ресурсів Системи касового виконання бюджету Виконання бюджетів за доходами в Україні Бюджетна класифікація за доходами Порядок виконання бюджетів за доходами Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за доходами Проведення операцій із зарахування платежів Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету Відшкодування податку на додану вартість і повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів Операції з коштами, що надходять від повернення бюджетних позичок і кредитів до загального фонду державного бюджету Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету Операції з коштами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету Операції з надходженнями до бюджету, які розподіляються між державним і місцевими бюджетами Операції з коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу Операції з іншими надходженнями, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету Операції з власними надходженнями бюджетних установ та організацій Операції з касового виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України (центральний рівень) Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами Операції з надходженнями до загального фонду місцевих бюджетів Операції з надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів Операції з коштами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів Операції з коштами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів Операції з коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами Податковий менеджмент Виконання бюджетів за видатками в Україні Бюджетна класифікація видатків Поняття бюджетного фінансування та його організація Методи і види фінансування з Державного бюджету Суть казначейського обслуговування бюджетів за видатками Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками Регулювання міжбюджетних потоків Бюджетні потоки та їх види Міжбюджетні трансферти Надання позичок місцевим бюджетам за рахунок ЄКР Операції за взаємними розрахунками Проведення грошових взаєморозрахунків за окремими рішеннями Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства Оперативне управління ресурсами Платіжна система як інструмент руху коштів, що перебувають у системі обліку єдиного казначейського рахунку Облік виконання бюджету Поняття обліку, його види та завдання Поняття обліку, його види, облікові вимірники Сутність, завдання та функції бюджетного обліку Політика, предмет, значення і метод бюджетного обліку Державне регулювання бюджетного обліку Загальні правила ведення бюджетного обліку Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку Аспекти обмеження ризику при проведенні операцій з виконання бюджетів Первинні облікові документиВимоги до первинних документів Характеристика плану рахунків Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетівВідкриття бюджетних рахунків для зарахування надходженьВідкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштамиВідкриття інших бюджетних рахунків та рахунків для обліку операцій з фінансування бюджетівВідкриття небюджетних рахунків Облікові реєстри синтетичного та аналітичного обліку Звітність про виконання бюджету Види звітності. Фінансова, статистична та управлінська звітністьЗагальні вимоги до фінансової звітностіІнвентаризація активів та зобов'язань бюджетівКонсолідація звітності органів Державного казначейства та фінансових органівПодання фінансових звітівВідповідальність за достовірність фінансової звітностіКонтроль за достовірністю звітів Контроль у системі бюджетного обліку Контроль за виконанням бюджету Суть і значення бюджетного контролю у фінансовій системі України Система фінансового контролю Основні засади діяльності суб'єктів фінансового контролю Державний фінансовий контроль в Україні Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення
 
>>