Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сучасна концепція маркетингу Сутність та основні поняття маркетингу Зміст збутового та маркетингового підходу до управління фірмою Функції, принципи та завдання маркетингу Концепції розвитку маркетингу Система засобів маркетингуПриклад 1. Комплекс маркетингу TOB СОЦ "БАГРАТІОН" Маркетингове середовище підприємства Сутність і структура маркетингового середовища підприємства Фактори й показники маркетингового макросередовища Фактори та показники маркетингового мікросередовища Процес та методи аналізу маркетингового середовищаПроцес аналізу сильних та слабких сторін фірми Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства Маркетингова інформаційна система та її роль на підприємстві Основні елементи маркетингової Інформаційної системи Види та характеристики маркетингової інформації Сутність та необхідність маркетингових досліджень Зміст та принципи проведення маркетингових досліджень Види маркетингових досліджень Методика проведення маркетингових досліджень Визначення проблем і формулювання цілейВідбір джерел інформаціїЗбирання інформації Методи збирання первинної інформаціїАналіз зібраної інформаціїПрезентація отриманих результатів Поведінка покупців на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів Дослідження потреб і типологія споживачівТипологія споживачів Мотиваційні чинники, що формують поведінку споживачів Процес вивчення поведінки покупцівМоделювання купівельної поведінки організації-споживачаМоделювання поведінки підприємств-покупців Методи визначення місткості ринку Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку Виникнення, сутність і зміст SТР-маркетингу Фактори та критерії сегментації ринку Маркетингові стратегії охоплення ринку. Процес оцінювання цільового сегмента Зміст та процедура позиціювання товару на ринку. Стратегії позиціювання Маркетингова товарна політика підприємства Зміст маркетингової товарної політики. Сутність та класифікація товарів Види нового товару. Процес створення нового товару Генерація ідей Відбір ідей Розробка та перевірка концепції товару Проведення економічного аналізу Розробка прототипу товару Випробування товару у ринкових умовах Виробництво та реалізація продукції Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ). Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах ЖЦТвпровадженнязростання зрілості спаду Марочна політика підприємства Якість і конкурентоспроможність продукції Маркетингова цінова політика підприємства Сутність маркетингової цінової політики Класифікація цінФактори, які впливають на ціноутворення Етапи процесу ціноутворення Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення Стратегії цінового рівня Стратегія єдиних (гнучких) цін Цінові стратегії в межах товарного асортименту Методи ціноутворення Розповсюдження товарів і послуг Сутність маркетингової політики розподілу. Функції і типи каналів розподілу товарів Планування системи розподілу товарівТрадиційна система розподілуВертикальні маркетингові системи (ВМС) Управління рухом товарів Маркетингова політика комунікацій Сутність та завдання інтегрованих маркетингових комунікацій Сутність та види реклами. Джерела поширення рекламиПоняття та методи оцінки ефективності реклами Напрями формування позитивного іміджу фірмиМетоди Public Relations Зміст та заходи стимулювання збуту Форми особистого продажу товару Стратегічне маркетингове планування Сутність та послідовність здійснення стратегічного маркетингового плануванняПослідовність здійснення СМП Види маркетингових стратегій, їх класифікація Маркетингові стратегії росту Маркетингові конкурентні стратегії Концепція маркетингу взаємовідносин Теоретичні основи концепції маркетингу взаємовідносин Історія виникнення та підходи до визначення маркетингу взаємовідносин Принципи та переваги маркетингу взаємовідносин Інструменти маркетингу взаємовідносин Лояльність споживача як основа концепції маркетингу взаємовідносин Лояльність і задоволеність споживана Визначення задоволеності та лояльності споживачів Особливості маркетингу взаємовідносин в Україні
 
>>