Повна версія

Головна arrow Логіка arrow Логіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛОГІКА В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ СВІТУ Пізнавальна діяльність людини: принципи, структура, різновиди Об'єкт, предмет, метод науки логікиОсновні значення терміна "логіка" Об'єкт і предмет науки логікиМетоди науки логіки Історичний розвиток науки логіки. Виникнення різних типів логіки Сучасний етап розвитку науки логіки МИСЛЕННЯ ТА МОВА Поняття "мислення", "розум", "інтелект"Зміст і форма мислення Мова як знакова системаСеміотична концепція мови Мова як репрезентант мислення Логіко-семантичний аналіз мови Логіко-семантичні та формально-логічні концепції істини ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА Мова науки логікиТаблиця логічних символів Логічні операції Закони логікиЗакон тотожностіЗакон несуперечностіЗакон виключеного третьогоЗакон достатньої підстави Логічні форми міркувань та операції над ними Поняття Висловлювання Умовивід Доведення та спростуванняВиди доведеньСпособи спростування Правила доведення і спростування та логічні помилки під час їх порушення Запитання та відповідіВиди запитань Логічна характеристика відповіді ПарадоксиВиди парадоксів Типи парадоксів СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА МеталогікаМетасимволи та метатерміни Формально-логічна система Структура формально-логічної системи Принципи побудови формально-логічних систем Особливості формально-логічних систем Класична символічна логіка Логіка висловлюваньРівносильні формули логіки висловлювань Відношення логічного слідування між формулами Металогічна оцінка логіки висловлювань Логіка предикатівРівносильні формули логіки предикатів Заперечення висловлювань з кванторами Відношення слідування в логіці предикатівЗакони логіки предикатів Некласична логіка Багатозначна логікаТризначна логіка Модальна логікаОсобливості побудови модальних системІнтерпретація модальних системАлетична логікаЕпістемічна логіка Логіка існування Предмет практичної логіки Логіка дії Норми як регулятиви практичних дій Життєві ситуації та їх логічна модель Ситуація вибору та логіка прийняття рішення ЛОГІКА НАУКИ Предмет логіки науки Монізм і плюралізм - парадигми наукового мислення Логічна модель наукового пізнання та знанняОб'єкт дослідження сучасної науки Науковий термін Наукова мова як знакова система Перевірка гіпотези та теорії на істинність Альтернативні теорії та паранесуперечлива логіка Обґрунтування підстав науки як мета логічна проблема ДИСКУРС ЯК ОБ'ЄКТ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Поняття "дискурс"Феномен мовчання у дискурсіДискурс як об'єкт пізнання Суперечка та її теоретико-ігрова модельЗастосування законів логіки в суперечкахВимоги до ведення суперечокТеоретико-ігрова модель суперечки Аргументація у дискурсіКласифікація методів аргументації Розуміння смислу промов і текстівЛогічна модель інтерпретації тексту
 
>>