Повна версія

Головна arrow Логіка arrow Логіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Мета вивчення логіки ПОНЯТТЯ Предмет логікиКороткий зміст розділу Попереднє уявлення про логіку Чуттєві форми пізнання Особливості абстрактного мислення Логічні форми мислення Поняття закону правильного мислення Логіка й мова Поняття штучної мови Визначення логіки як науки Загальна характеристика поняттяКороткий зміст розділу Ознака предмета думки Логічні прийоми утворення понять Поняття та слово Зміст та обсяг понять Обмеження та узагальнення поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом Відношення між поняттями Логічні операції з поняттямиКороткий зміст розділу Визначення поняття Види визначень Явне визначення Правила визначення поняття Неявні визначення та прийоми, подібні до визначення Поділ поняття та його види Поділ за видозміною ознаки та його правила СУДЖЕННЯ Просте судженняКороткий зміст розділу Загальна характеристика судження Судження та речення Прості судження, їх види та структура Поділ простих суджень за якістю Поділ простих суджень за кількістю Виділяюче судження Об'єднана класифікація простих категоричних суджень за якістю та кількістю Розподіленість термінів у категоричних судженнях Логічні відношення між категоричними судженнями. основні закони логікиКороткий зміст розділу Поняття про логічні відношення між простими судженнями Відношення еквівалентності Закон тотожності Відношення часткової сумісності Відношення підпорядкування Відношення протилежності. Закон суперечності Відношення суперечності. Закон виключеного третього Складне судженняКороткий зміст розділу Поняття складного висловлювання Логічні сполучники та логічні операції Відношення еквівалентності між складними висловлюваннями Особливості імплікації Відношення логічного слідування УМОВИВІД Безпосередній дедуктивний умовивідКороткий зміст розділу Поняття умовиводу та його структура Види умовиводів Правильний та неправильний умовивід Обернення судження Перетворення судження Протиставлення предикатові Виводи за логічним квадратом Простий категоричний силогізмКороткий зміст розділу Поняття простого категоричного силогізму та його структура Правила термінів силогізму Правила засновків силогізму Фігури та модуси силогізму Особливі правила фігур силогізму Категоричний силогізм з виділяючим судженням Виводи логіки висловлюваньКороткий зміст розділу Поняття про виводи логіки висловлювань Умовно-категоричні виводи Розділово-категоричні виводи Умовно-розділові виводи Скорочені силогізми Індуктивний умовивідКороткий зміст розділу Загальна характеристика індуктивного виводу Повна індукція Неповна індукція Популярна індукція Наукова індукція Методи наукової індукції Доведення та спростуванняКороткий зміст розділу Поняття та структура доведення Правила формально-логічного доведення Пряме доведення Непряме доведення Поняття спростування та його види Правила змістовного доведення
 
>>