Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


. Загальні основи фінансового контролю. методика проведення ревізій Суть, предмет, методи, методичні прийоми та класифікація контролю Суть і функції економічного контролю. контроль як елемент управління Класифікація організаційних форм, видів і методів контролю Специфічні методи контролю в контрольно-ревізійній роботіВизначення результатів інвентаризації і матеріального збиткуРозгляд і затвердження результатів інвентаризаціїПеревірка правильності відображення результатів інвентаризації цінностей у бухгалтерському облікуПрийоми фактичного контролю Методика і техніка перевірки облікової документації під час ревізії Суть і класифікація документів, прийоми документального контролю Техніка ревізійного вивчення документів Послідовність, планування і процедури здійснення ревізійного процесу Ревізія операцій касових та на рахунках у банку Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій касових та на рахунках у банкуКонтроль операцій за рахунками у банкахЕтапи контролю операцій на рахунках в банку. Перевірка розрахунково-платіжних документів Застосування методів зустрічної і взаємної перевірки Документальна ревізія касових і банківських операцій Раптова ревізія готівкових коштів в касі Документальна перевірка касових операцій Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку Нормативна база та об'єкти контролю під час ревізії касових операцій Ревізія розрахункових операцій Завдання, послідовність і джерела ревізії. інвентаризація розрахунків Ревізія розрахунків з оплати праці Ревізія розрахунків за претензіями Ревізія операцій з основними засобами і товарно-матеріальними цінностями Завдання, послідовність, джерела ревізії операцій з основними засобами Особливості інвентаризації основних засобівЕтапи інвентаризації основних засобів Контроль за орендою основних засобів Завдання, послідовність і джерела ревізії операцій з товарно-матеріальними цінностями Особлива частина контролю і ревізії Ревізія витрат на виробництво та ревізія готової продукції Завдання, послідовність і джерела ревізії Перевірка витрат за різними напрямами Завдання, послідовність джерела ревізії готової продукції Перевірка виконання договірних відносин з покупцями Ревізія стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності Завдання, об'єкти, джерела інформації і методичні прийому контролю Контроль і ревізія фінансового стану підприємства з фінансовою звітністю Контроль і ревізія коштів цільового призначення Узагальнення, розгляд та реалізація результатів ревізії Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії Висновки за матеріалами ревізії і вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків Реалізація результатів ревізій і перевірок Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами Правові підстави організації взаємодії Взаємодія з правоохоронними органами на стадії підготовки до здійснення контрольних заходів Взаємодія з правоохоронними органами на стадії здійснення контрольних заходів Взаємодія з правоохоронними органами на стадії реалізації результатів проведення контрольних заходів Відмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою Ревізія та її зв'язок з аудитом, обліком, судовою (правовою) бухгалтерією та судово-бухгалтерською експертизою Відмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою Сутність фінансового моніторингуСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи. класифікація контролю Види, форми і методи контролю, їх класифікація. Контрольно-ревізійні етапи і стадії контролю.Планування контрольно-ревізійної роботи. Послідовність підготовки до ревізії та організація ревізійного процесу.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Методологія перевірки облікової документації, операцій касових і операцій на рахунках банків Документи як об'єкт дослідження у ревізії, їх класифікація.Способи перевірки документів Інвентаризація грошових коштів Особливості перевірки витягів банку та суті господарських операційСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Ревізія операцій розрахункових та з оплати праці Ревізія розрахунків із різними дебіторами і кредиторами, із постачальниками та покупцями. Ревізія розрахунків із підзвітними особами. Методика перевірки операцій з оплати праці та пов'язаних із нею розрахунківСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Ревізія витрат виробництва і стану бухгалтерського обліку Перевірка обґрунтованості витрат і собівартості продукції. Контроль і ревізія загальновиробничих і адміністративних витрат Перевірка стану бухгалтерського обліку Контроль і ревізія резервів та коштів цільового призначення.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5. Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії Методика оформлення акта ревізії і додатків Усунення виявлених ревізією порушень і недоліків Реалізація результатів ревізійСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами Організація і проведення ревізій, призначених правоохоронними органами Оформлення результатів ревізій, проведених на вимогу правоохоронних органів Порядок подання матеріалів ревізій і термінових донесень правоохоронним органамМатеріал для самостійного опрацювання Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку. наукова організація контролю і ревізії. узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку Методика викладання курсу "контроль і ревізія" Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії Порядок складання основного акта ревізії Перевірка виконання рішень за результатами попередньої ревізії Ревізія коштів, розрахунків та інших активів Ревізія основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів Ревізія товарно-матеріальних цінностей та інших запасів Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань Ревізія довгострокових зобов'язань Ревізія розрахунків з постачальниками, з бюджетом і з оплати праці (поточні зобов'язання) Ревізія доходів і фінансових результатів Ревізія витрат за елементами і собівартості реалізації Перевірка стану обліку та звітності Перевірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної власностіВисновки і пропозиції за результатами ревізії Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішень Особливості аудиту акціонерних товариствОсобливості аудиту обліку акціонерних підприємствАудит обліку спільних підприємствВідстеження ризикових операцій - головна фішка фінансового аудиту Аудит витрат Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції Стан обліку витрат на виробництво продукції Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Облік витрат виробничої собівартості продукції Аудит витрат на виробництво Шляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на виробництво
 
>>