Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Промислова екологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЛЮДИНА ТА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ Поняття про природне середовище Загальні властивості біосфери Біохімічний цикл міграції речовин у біосфері Екосистеми та їх місце в організації біосфери Рівні організації органічного світу Екосистеми як основні складові елементи біосфери Класифікація екосистем Вплив людини на природне середовище НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах Концепція "джерела забруднення" атмосфери Основи формування твердих і рідких забруднювачів атмосферного повітря Основи формування промислових паро- і газоподібних забруднень атмосфери Забруднення атмосфери викидами машинобудівних підприємствТермічні цехи Гальванічні цехиЦехи механічного оброблення металів Цехи з виробництва неметалевих матеріалівЗварювальні цехи Фарбувальні цехи Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами Забруднення атмосфери енергетичними підприємствами та транспортними засобами Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах Формування стічних вод Забруднення стічних вод машинобудівними підприємствамиМеталургійні та ливарні цехи Ковальсько-пресові та прокатні цехи Механічні та термічні цехиТравильні гальванічні дільниці Забруднення стічних вод деревообробними підприємствами Забруднення стічних вод целюлозно-паперовими підприємствами Забруднення стічних вод підприємствами мікробіологічної, харчової та легкої промисловостей Забруднення ґрунтів лісопереробними та целюлозно-паперовими підприємствами Енергетичне забруднення довкілляДжерела шуму Джерела вібраційДжерела електромагнітних випромінюваньДжерела іонізуючого випромінювання ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛУ Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітряМеханічні принципи вилучення пилу з повітряного (газового) потокуЕлектричні принципи видалення пилу з повітряного потокуАкустичний принцип вилучення пилу з повітряного потоку Повітряні фільтри, їхні характеристики та сфера застосування Класифікація повітряних фільтрів Масляні фільтри та сфера їх застосуванняМасляні фільтри Е.В. РеккаУніфіковані коміркові масляні фільтри типу ФяФільтри ФяР Фільтри типу Кд і Кт Самоочищувані масляні шторові фільтри типу ФШ Волокнисті повітряні фільтриПлоскі коміркові волокнисті фільтриСкладчасті коміркові волокнисті фільтриРулонні волокнисті фільтри Електричні повітряні фільтри Пиловловлювачі для очищення повітря від пилу на промислових підприємствах Суть пиловловлювання та його види Класифікація пиловловлювачів, характеристика та сфера застосування Сухі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосуванняГравітаційні пиловловлювачі Інерційні пиловловлювачі (циклони)Тканинні пиловловлювачіЖалюзійні пиловловлювачіЕлектричні пиловловлювачіАкустичні пиловловлювачі Мокрі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосуванняСкрубери ВентуріМокрі відцентрові пиловловлювачіМокрий форсунковий скрубер Барботажно-пінні пиловловлювачі Вентиляторні пиловловлювачіЗагальні принципи конструкції вентиляторних пиловловлювачівНайпростіші вентиляторні пиловловлювачі Вентиляторні пиловловлювачі тину КП (коріолісові) Тумановловлювачі Методи розрахунку рукавних пилоочисних установок Технологічний розрахунок сухих рукавних пиловловлювачів Технологічний та конструктивний розрахунки системи імпульсної регенерації рукавних фільтрів Аеродинамічний розрахунок пиловловлювачів Розрахунок корпусів і запобіжних мембран пилоочисних установок ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ ПАРО- I ГАЗОПОДІБНИХ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН Основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливих парів і газів Абсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газівРозрахунок абсорбційної установки Адсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газівРозрахунок адсорбційної установки Адсорбційно-абсорбційне очищення атмосферного повітря від парів формальдегіду Термічна нейтралізація шкідливих газів, що викидаються в атмосферу Каталітичне очищення атмосферного повітря від викидів шкідливих газів Зниження токсичності вихлопних газів автотранспортних засобів Особливості конструкції та режимів роботи автотранспортних засобів з позиції екологічної безпеки Способи зниження токсичності вихлопних газів Очищення газів від оксиду вуглецюПеретворення оксиду в діоксид вуглецюПоглинання оксиду вуглецю мідно-аміачним розчином Очищення газів від сірководнюОкислювальні методи очищення газів від сірководню. Очищення газів від діоксиду сіркиВапняковий методМарганцевий методАдсорбційні методи Очищення газів від оксидів азоту Очищення газів від аміаку Розсіювання промислових викидів в атмосфері Санітарно-захисні зони ЗАХИСТ СТІЧНИХ ВОД І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ Основні способи очищення стічних вод Механічне очищення стічних вод Фізичне очищення стічних вод Фізико-механічне очищення стічних вод Хімічне очищення стічних вод Фізико-хімічне очищення стічних вод Біологічне очищення стічних вод Очищення стічних вод машинобудівних підприємств Очищення стічних вод від формальдегіду і фенолу на деревообробних підприємствах Очищення стічних вод при виробництві деревоволокнистих плит Очищення стічних вод целюлозно-паперових підприємств Утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод Перспективні методи очищення атмосфери та виробничих стічних вод від шкідливих речовин Захист ґрунтів і земельних ресурсів від шкідливих викидів ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ Перероблення та знешкодження твердих відходів Джерела утворення твердих відходів та їх класифікація Утилізація виробничих відходівПервинна утилізація відходів Вторинна утилізація відходів Ліквідація осадів стічних вод Безвідходна та маловідходна технології Знешкодження та перероблення радіоактивних відходів Особливості перероблення радіоактивних відходів та їхня класифікація Знешкодження та перероблення газоподібних радіоактивних речовин Знешкодження та перероблення рідких радіоактивних речовин Знешкодження та перероблення твердих радіоактивних відходів ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Захист довкілля від шумового та вібраційного забруднень Загальні поняття про шум та його параметри Загальні поняття про вібрацію та її параметри Вплив шуму та вібрації на людину й навколишнє природне середовище Нормування шуму і вібраціїНормування шумуНормування вібрації Джерела шуму та вібрації на промислових підприємствахВентиляторні установки Компресорні станціїГазотурбінні установки (ГТУ) Газові струмені Деревообробне обладнання Круглопилкові верстатиПоздовжньо-фрезерні верстатиШипорізні та вертикально-фрезерні верстатиРубальні машини Лісопильні рами Основні засоби захисту довкілля від шумового забрудненняЗниження шуму в джерелі його виникненняЗниження шуму методом звукопоглинання та звукоізоляціїЗвукоізолювальні огородженняЗниження шуму методом екранування Зниження шуму за допомогою глушників Зниження шуму при збільшенні відстані від його джерела Зниження атмосферного шуму смугами зелених насаджень Захист довкілля від вібраційного забрудненняНалагодження для усунення режимів резонансу ВіброгасінняВіброізоляціяВібродемпферування Захист довкілля від електромагнітних полів ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ Структура, завдання та місце моніторингу в системі керування якістю природного середовища Контроль стану навколишнього середовища Контроль викидів промислових підприємств та енергетичних установок Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферу Визначення ступеня забрудненості атмосфери Розрахунок граничнодопустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу від одиночного джерела забрудненняНагріті газоповітряні суміші Холодна газоповітряна суміш Джерела з прямокутним устям Викиди з одиночного аераційного ліхтаря Одиночне джерело, з якого викидається суміш шкідливих речовин постійного складу з сумарною шкідливою дією Група N одиночних суміжних джерел різної висоти Багатоствольна труба Визначення тимчасово узгоджених викидів шкідливих речовин та їхньої концентрації в атмосфері за умов одиночного джерела забрудненняВизначення ГДВ та ТПВ для окремого джерела Визначення максимальної концентрації суміші при викиді через багатоствольну трубу Визначення висоти труби або висоти розташування витяжного каналу вентиляційної установки Розрахунок річних валових викидів шкідливих речовин в атмосферу Нормування шкідливих викидів у стічні води Визначення необхідного ступеня очищення виробничих стічних вод Умови спуску виробничих стічних вод Визначення категорії екологічної безпеки промислового підприємства Оцінка забруднення ґрунтів шкідливими речовинами Екологічна експертиза промислових об'єктів Мета та послідовність проведення екологічної експертизи Підвищення екологічної безпеки технологічних процесів та обладнання при проектуванні промислових підприємств Оцінювання екологічних збитків Види збитків і методи їх визначення Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище
 
>>